Trumps ledelsestil vækker det dyriske i os

Når Donald Trump går ind i et forhandlingslokale, er det med målet om at få den bedst mulige aftale set med egne briller, og det skulle helst være sket i går. Det er en klassisk tankegang, som mange ledere gør ham efter, hvor man fokuserer på egen vinding, konkurrence og et fokus på »os« og »dem«.

Det kan give umiddelbare gevinster, men det er en kortsigtet strategi, der i sidste ende skader mere, end den gavner, fordi den provokerer en retfærdighedssans og et ønske om relation, som ligger biologisk dybt forankret i os - helt tilbage fra da vi var aber.

Interaktion mellem mennesker - både privat og professionelt - baserer sig kort sagt på to faktorer; relation og kommunikation. Tætte relationer og god kommunikation tiltaler således vores medfødte sans for at blive behandlet retfærdigt og med respekt. En sans som også ses blandt aber, som det for nyligt blev beskrevet af evolutionspsykolog Jill Byrnit i Berlingske.

Den »trumpske« ledelsesstil bygger på et mindset, der fokuserer på at vinde over »dem«. Modpartens ønsker, evner og motiver er underordnede, og kommunikationen er nedprioriteret og til tider fingerpegende.

Dette mindset er blevet eksemplificeret mange gange af Trump og er et af grundprincipperne i hans bog The Art of the Deal. Ligeledes har han I hans virksomheder ofte opfordret til et »os« og »dem« internt for at skabe konkurrence i organisationen. Vi husker alle, at han under valgkampagnen kaldte samhandelsaftalen NAFTA for en fejltagelse, da USA ifølge ham ikke vinder nok ved aftalen.

Samme holdning har han som bekendt om atomaftalen med Iran, som Trump netop har trukket USA ud af.

Erhvervslivets modpol til Trumps ledelsesstil kaldes positiv relationel koordinering, og det er langt fra kun ved forhandlingsbordet om frihandel og atomvåben, at positiv relationel koordinering er aktuelt.

I mange virksomheder er man begyndt at se værdien i at tænke »vi« i stedet for »os og dem«. Man har fælles mål, fælles viden og en hyppig, klar kommunikation mellem alle parter, hvad end det er mellem ledelse og medarbejdere eller virksomhed og stakeholders.

Det er et mindset, der kan bruges i stort set alle interaktioner, der finder sted mellem mennesker , om det er for at styrke sammenholdet mellem eller i afdelinger eller skabe tættere bånd med leverandører for at sikre et varigt samarbejde.

Modellen har med andre ord sin berettigelse i også større perspektiver. Eksempelvis at man i sin branche, sammen med sine leverandører, kunder eller endda konkurrenter tænker og agerer som et »vi«. Dermed får parterne en større forståelse af, hvad hver enkelt part forventer af et samarbejde, så varige relationer bygges og styrkes.

Et godt eksempel på værdiskabende relationel koordinering ses hos blandt andre NCC, hvor forretningsenheden Renovering har taget tankegangen til sig - både internt i organisationen og i opbygningen af den kommercielle forretning.

Her mødes alle parter i et byggeprojekt om bordet, lige fra arkitekt, bygherre, entreprenør og underleverandører for at finde frem til et fælles mål, i stedet for at hver part sidder med kortene tæt ind til kroppen og presser hinanden på pris og levering.

Resultatet er ikke til at tage fejl af. Forretningsenheden Renovering har i Danmark alene opnået milliardomsætning, og er faktisk den mest indbringende enhed i hele koncernen.

Ligeledes ser vi hos virksomheder som Coloplast og Novo Nordisk, at man ivrigt bruger modellen i forbindelse med produktudvikling, hvor man i tæt samarbejde med forskere, leverandører og patienter skaber et »vi« med fælles mål om at højne livskvaliteten for brugerne.

Positiv relationel koordinering er med andre ord en strategisk ledelsesvej, der giver samarbejdsfordele både internt og eksternt, lokalt som internationalt, og samtidig er med til at øge indtjeningen.

Det skaber værdi igennem hele organisationen, når både medarbejdere, ledelse, samarbejdspartnere og kunder arbejder mod et fælles mål, der er større end egne mål.