Tillid er et aktivt valg

Management. Tillid er et aktivt valg. Ikke alle virksomheder er bevidste om værdien af en tillidsbaseret kultur, og det har både etiske og kommercielle konsekvenser.

I ledelse er tillid noget af det mest afgørende, hvis ikke dét mest afgørende, som enhver leder bør have som personlig målsætning. Arkivfoto: Iris Fold sammen
Læs mere

Min sommerferie i år gik til Vietnam. I Hanoi forsøgte enkelte af de lokale at snyde mig. De sagde flere dollar, end hvad aftalen var, eller gav mig færre penge retur i vietnamesiske dong, end hvad jeg skulle have.

Jeg kom hurtigt til at generalisere og forvente, at samtlige folk i Hanoi måske ville snyde mig. Med den indstilling troede jeg dermed også, at en taxichauffør gav mig for få byttepenge.

Det viste sig dog, at han havde ret og jeg uret, og en kvinde vendte retur med korrekte byttepenge. Da stoppede mine generaliseringer.

Ikke alle var ude på at snyde mig. Der er forskel på folk – overalt.

Jeg er vokset op med talrige citater af Warren Buffett, som min far altid har været inspireret af. Warren Buffett har bl.a. udtalt: »Honesty is a very expensive gift. Do not expect it from cheap people.«

Ærlighed – og i forlængelse tillid – er ikke en hyldevare og er heller ikke menneskelige kvaliteter, man skal tage for givet. Jeg bliver selv mere overrasket, når jeg møder oprigtig ærlighed, end når jeg møder den i forklædning.

En tillid er skrøbelig. Den bygges op over tid, og er noget vi gør os berettiget til over for mennesker gennem flere på hinanden ærlige handlinger.

Der skal ikke meget til, før tillid erstattes af mistillid og generaliseringer. Det er dog vigtigt at huske, at der både er mennesker, der repræsenterer det ærlige og sande, og mennesker, der repræsenterer det uærlige og usande – samt mennesker, der agerer i grænsefeltet mellem det ærlige og uærlige, og som derfor vækker mistillid.

Generaliseringer må derfor ikke gå hen og sløre evnen til at spotte den eller de handlinger, der er forbundet med »a very expensive gift« i form af ærlighed, som Warren Buffett fremhæver.

For i ledelse er tillid noget af det mest afgørende, hvis ikke dét mest afgørende, som enhver leder bør have som personlig målsætning. Det er essentielt at indgyde tillid i alle relationer: i forhold til ens egen rolle som leder, i forholdet til nære kolleger, interne og eksterne samarbejdspartnere og til sikring af virksomhedens tarv.

Hver dag træffer man som leder og som virksomhed et aktivt valg i forhold til, hvordan man vil forvalte tillidsgerningen og håndtere de dilemmaer, der naturligt følger med.

I en sund virksomhedskultur har man derfor taget aktivt stilling til, hvilken kultur man ønsker samt hvilke ledere man vælger som repræsentanter for den kultur – både internt i relation til medarbejderne og eksternt over for kommende medarbejdere samt eksisterende og kommende, nye kunder.

Tillid er et aktivt valg. Virksomhederne kan forvalte tilliden bedst ved at gøre det over for deres medarbejdere og kunder, som de prædiker at ville gøre – og ikke prædike én ting og gøre noget andet. For det er tillidsbrud.

Ikke alle virksomheder er bevidste om konsekvensen ved tillidsbrud og værdien af en tillidsbaseret kultur og kompromitterer og risikerer indimellem det tillidsfulde, nogle mere end andre, når der tænkes i kortsigtet profit.

Det har både etiske og kommercielle følger for disse virksomheder, der meget hurtigt kommer til at famle i et organisatorisk blinde.

Særligt hvis virksomhederne ender med at miste de medarbejdere, der mestrer den »expensive gift«, som ærlighed er og som ikke trives med tillidsbrud, og i stedet erstattes med såkaldte »cheap people«, der ikke kender forskel på det ærlige og uærlige.

Deltag i Business-debatten: Send indlæg til business-opinion@berlingske.dk