Til kamp mod økonomisk nationalisme

Synspunkt. Antiglobalister og frihandelsskeptikere har fået for lidt modspil. Politikere og erhvervs­- organisationer indleder nu en fælles kamp mod protektionisme og har stiftet Free Trade Fight Club.

Legos verdensomspændende aktiviteter er et storslået eksempel på, hvordan dansk erhvervsliv profiterer af den frie handel. Foto: Michal Cicek/AFP Fold sammen
Læs mere

Det er tid til en bred, tværpolitisk indsats til forsvar for frihandel og åbne markeder. For antiglobalister og frihandelsskeptikere har fået for lidt modspil i den politiske debat, og protektionisme og økonomisk nationalisme er igen på dagsordenen. Denne nye politiske bevægelse kan blive katastrofal for handelsnationen Danmark.

Danmark er nemlig dybt afhængig af velfungerende international handel. Hele 735.000 danske arbejdspladser skyldes eksport af varer og tjenester til udlandet. Desværre er det tydeligt, at vi ikke kan tage åben international handel for givet.

USA har slået bak, og Kina er nu blandt de mest aktive fortalere for frihandel. Den besvær­lige vedtagelse af EU-Canada-handels­aftalen viste, at opbakningen i EU ikke kan tages for givet, og G20-landene har indført 1.200 protektionistiske tiltag siden finans­krisen.

Frihandel bliver ofte beskyldt for at ske på bekostning af miljø, klima og social lighed. Faktisk er det omvendt.

Når vi laver frihandelsaftaler, fastsætter vi netop standarder for miljø og sociale forhold og har dermed mulighed for at påvirke verdens markeder i en mere bæredygtig retning.

Alternativet er skræmmende: Det er ingen – eller markant ringere – standarder i bilaterale handelsaftaler, som dikteres af store økonomier med ringere fokus på bære­dygtighed.

I Danmark er der heldigvis fortsat en bred folkelig opbakning til international handel. Næppe kun fordi Danmark har så stor fordel af frihandel. Det hænger givetvis også sammen med, at vi har været bedre end andre til at håndtere de negative effekter af globaliseringen.

Der er ikke tvivl om, at øget international handel ikke kun giver muligheder, men også kan udfordre brancher, regioner og med­arbejdere. Det er derfor en politisk opgave at sikre, at vi får flest mulige med, så vi fastholder en stærk opbakning til en åben og fri verdenshandel. Frihandel sikrer vækst, velstand og de bedste muligheder for at forny og udbygge vores velfærdssamfund.

Derfor har vi politikere og erhvervs­organisationer taget initiativ til at etablere Free Trade Fight Club. Vi vil give kamp til stregen til kritikerne af den verdensorden, der har gjort Danmark til et af de mest succesfulde, trygge og rige lande i verden.

I Free Trade Fight Club vil vi dele viden og cases om international handels positive og negative effekter i Danmark og udlandet, drøfte aktuelle spørgsmål om EUs handelspolitik og understøtte deltagernes egne og fælles handelsrelaterede aktiviteter i Danmark og på europæisk niveau.

Det er ikke en lukket klub, men tværtimod en åben invitation til alle, der er positive over for åben international handel. Heldigvis deltager både fagforeninger, tænketanke og NGOer i det første møde i klubben ud over erhvervsorganisationer og politikere.

Free Trade Fight Club skal ruste os bedre til at forsvare den åbne verdenshandel. Den er værd at kæmpe for, hvis ikke Danmark skal blive fattigere.

Synspunktet skrevet af Morten Bødskov (S), Torsten Schack Pedersen (V), Martin Lidegaard (R), Peter Thagesen DI, Jan Laustsen, Landbrug og Fødevarer, Kasper Ernest, Dansk Erhverv og Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening