Talenter skal lokkes hertil – så hvem gør noget?

Det er ikke nok at være enige – der skal handles, så vi er attraktive i udlandet.

Alle er enige om, at Danmark mangler kvalificeret arbejdskraft, men det er ikke nok bare at tale om det, skriver Tine Horwitz og spørger: Hvem tager handsken op? Illustration: Iris Fold sammen
Læs mere

Dronning Margrethe, statsministeren, virksomheder, tænketanke, analytikere, vismænd og erhvervs­organisationer adresserer igen og igen behovet for dygtig udenlandsk arbejdskraft – altså dem, der yder, og ikke bare nyder – dem, der kan og vil Danmark.

Desværre er debatten ikke ny – i de sidste mange år har problemet med manglende kvalificeret arbejdskraft været drøftet. I 2010 etablerede 20 af de største danske virksomheder Consortium for Global Talent med det formål at tiltrække og fastholde globale talenter i landet. Genialt, forudseende og nyskabende.

Tæt samarbejde virksomhederne imellem og med regering, universiteter, politikere osv. fik drevet dagsordenen i den rigtige retning. Medierne var positive, og de gode historier udkonkurrerede de dårlige. Danmark rejste sig og blev kendt som et land med muligheder for udenlandske studerende og arbejdstagere.

Undervejs var der bump på vejen, for der var i princippet ledige danskere at tage af, de havde bare ikke de kvalifikationer, der blev efterspurgt. Alt i alt kom der fremdrift og god forståelse for behovet, der havde sine indlysende økonomiske fordele.

Men så gik det i stå. Manglen på arbejdskraft omtales stadig af de selvsamme personer, indsatsen mangler bare retning, og ting blandes sammen. Der sker intet afgørende – der er ingen målrettet aktion, ingen løsninger, intet nyt under solen.

Manglen på fornyelse og fremsynethed vidner i den grad om, hvor meget Danmark rent faktisk trænger til friske kræfter og nye øjne. Vi er bekymrede over landets tilstand, men hvad kan vi bruge bekymringen, advarslerne og de løftede pegefingre til?

Der sidder sikkert masser af ansatte i interesseorganisationerne og tænker store tanker. Problemet er bare, at tankerne bliver inde i huset, eller at de bliver stoppet, inden de når ud af bygningen. Så hvem tager handsken op? Hvem har planen for, at vi undgår at blive forbigået, når dygtige udlændinge vælger ny arbejdsdestination, og hvordan undgår vi at drukne i visionsløse initiativer?

Burde vi ikke tænke mere ambitiøst og visionært og sætte retningen? Dronningen sagde det så tydeligt, som det kunne siges i sin nytårstale, men desværre har vores dronning ikke magt, som hun har agt.

Der findes mange dygtige danskere, nogle af disse tager til udlandet, og nogle vælger at blive ude Men resten bør vi ubetinget uddanne og videreuddanne og så være glad for dem, der yder en indsats hver dag, men vi skal og bør samtidig være rummelige og åbne og kunne invitere andre ind.

Fordi vi mangler dem. Så lad os dog få lavet en målrettet talent- og rekrutteringsstrategi, der sikrer , at vi ikke har tørre talentpletter. For hvis vi selv skal fylde hullerne, bør vi i det mindste bevise, at vi selv har de talenter, døren lukkes for.

Ellers må vi krybe til korset og lukke talenterne ind udefra – hvis vi da ikke bare skal nøjes at tale om dem?

Deltag i Business-debatten: Send indlæg til business-opinion@berlingske.dk