Tal pænt om SOSUerne: De styrker danske virksomheder

Værdiskabelsen i det danske velfærdssystem er af væsentlig betydning for private virksomheder.

Bente Strager-sygeplejerske og direktør Fold sammen
Læs mere

I Danmark er vi taknemmelige for vores velfærdssystem. Men det er dyrt! Det koster mange penge i skat, og vi holder kun de store udgifter ud, fordi vi er glade for den kvalitet og sikkerhed, som offentlig velfærd tilbyder. Men hvis vi ser på, hvordan det offentlige velfærdssystem medvirker til at skabe vækst i mange brancher – så finder vi ud af, at vi også kan være stolte af det og bør værne om det. Det er mange penge værd!

Til brug for undervisning i Kina udvikler social- og sundhedsskolen i Silkeborg lige nu en app om lungesygdommen KOL sammen med det lille firma MindMakers ApS. Mindmakers har ekspertise i e-learning, men det faglige indhold er udviklet af undervisere på skolen.

I forbindelse med app-projektet har MindMakers fået en henvendelse fra den danske ambassade i Sydkorea, som er interesseret i at få etableret samarbejde med både Social- og sundhedsskolen i Silkeborg og MindMakers. Målet er at anvende dansk sundhedsfaglig viden og pædagogik i e-learnings sammenhænge på det sydkoreanske marked.

Som skole er vi stolte af at kunne bidrage til at fremme en dansk virksomheds mulighed for produktion og vækst.

Jens Engberg, partner i MindMakers siger: »Social- og sundhedsskolen tilfører vores e-læringsprodukter en høj faglighed, der sammen med vores egne kompetencer får tingene til at gå op i en højere enhed. Vi kan pludselig tilbyde e-kurser på udenlandske markeder, som vi ikke kunne have udviklet uden det tætte samarbejde med skolen.«

Vi skal gøre op med forestillingen om, at offentligt ansatte er uproduktive. De er tværtimod med til at generere nye markeder og produkter – oftest helt gratis for virksomhederne.

Når vi har alarmer, som beskytter demente, så de kan findes og kontaktes igen, er det ikke noget, et firma eller en ingeniør har siddet og tænkt sig til på sit kontor. Ofte er det plejepersonalet, som medvirker til at ideer, som fungerer i dagligdagen, kan omsættes til produkter, som kan sælges.

Denne alliance har det offentlige velfærdssystem med mange brancher – måske flere end vi i det daglige tænker over. Det er f.eks. virksomheder, der arbejder med hygiejne, midler til inkontinens, hjælpemidler til gangbesværede og gigtpatienter, høreapparater, sengeudstyr, lifte, møbler, medicin, boliger, kørestole, velfærdsteknologi, ernæring og alarmsystemer.

Siden vi i 1960erne begyndte at tilbyde hjemmehjælp til ældre borgere, har det faglige felt, der handler om ældrepleje, udviklet sig så meget, at vi i Danmark er førende på verdensplan i ældrepleje. Vi tænker ikke så meget over det i det daglige – »det fungerer bare« – men vi har altså brugt ca. 50 år på at udvikle det. Kvaliteten af den pleje, man yder, er steget fra en tid, hvor man blot passede raske, men gamle og svækkede borgere, til at vi nu tilbyder rehabilitering og pleje til f.eks. døende, nyopererede og borgere med komplekse lidelser.

I takt med at mange lande, som tidligere var tilbagestående økonomisk, får stærkere økonomier og dermed en stor middelklasse, stiger også deres behov for at finde løsninger på deres nye velfærdsproblemer: hvem skal passe børnene og de ældre, som der nu bliver flere og flere af?

Vores skole har erfaringer fra både Vietnam, Kina og Ghana og ved, at disse lande i høj grad efterspørger et samlet koncept, hvor det offentlige velfærdssystem står sammen med private virksomheder.

Min egen erfaring med samarbejde med private virksomheder – både internationalt og i Danmark – er, at de er bedre end det offentlige arbejdsmarked til at arbejde i netværk og udnytte forskellighed. Det har jeg lært rigtigt meget af. Der skal bidrages og lægges kræfter i et samarbejde, hvis det skal blive til noget mere og noget nyt. Vi kan som offentlig instans og myndighed medvirke til at åbne døre og markeder for de virksomheder, vi samarbejder med.

Internationalt set er der stor respekt om den danske velfærdsmodel, og det har derfor betydning for internationale kunder, at danske myndigheder er repræsenteret i samarbejdet, fordi det betragtes som en garanti for kvalitet.

Plejesektoren kan ranke ryggen og være stolte af, at dens indsats er med til at bidrage til, at en branche af private virksomheder har produkter af så høj kvalitet, at de er konkurrencedygtige både i Danmark og på det internationale marked.