Syndige aktier: Negativ screening af pensioner er kun første trin af tre – og det mindst effektive

Investering. Pensionskasser kan med fordel bruge lidt flere kræfter og fokusere på en positiv screening, når de skal investere deres midler i virksomheder. Dermed kan de ramme investeringer, der for eksempel er målrettet bestemte prioriteringer.

Pensionskasser kan investere direkte i ­f.eks. grønne virksomheder ved hjælp af såkaldt positiv screening, hvor de går målrettet efter en bestemt branche eller opfordringer fra pensionsmedlemmerne. Hermed kan de gå uden om de »syndige aktier«. Arkivfoto: Iris Fold sammen
Læs mere

Jens Chr. Hansen begik en glimrende klumme 29. december 2017 her i Business, hvori han beskriver nogle af de uhensigtsmæssigheder, der er ved pensionskassernes negative screening, hvor de fravælger at investere i bestemte brancher eller virksomheder med bestemte features.

Spørgsmålet er naturligvis, hvad de skal gøre i stedet, som både er profitabelt og samtidig bæredygtigt og etisk forsvarligt?

ESG (forkortelse for environmental, social and governance) for investorer består i virkeligheden af en tretrins-raket bestående af negativ screening, positiv screening og endelig integreret analyse.

De danske pensionskasser er over en bred kam kun nået til det første, ældste og mindst effektive trin med negativ screening, som Jens Chr. Hansen så glimrende beskrev nogle af uhensigtsmæssighederne ved.

Nogle af pensionskasserne er faktisk kun lige kravlet derop, hvorfor vi fortsat hører store markedsførings-gongonger blive anslået, når de finder på noget nyt at screene negativt for som eksempelvis tobak – selv om man til tider godt kan undre sig over, hvordan det skal effektueres, sådan som Jens Chr. Hansen ganske rigtigt også illustrerede ved at påpege, at det er meget vanskeligt at sætte hegnspæle op for den negative screening.

Men ud over afgrænsningsproblema­tikker har negativ screening også den ret væsent­lige ulempe, at den skaber det, man kalder »sin stocks«, syndige aktier.

Masser af forskning har vist igen og igen, at »sin stocks« ofte er et glimrende investeringsobjekt for den mindre kræsne investor – og dem er der mange af. Så negativ screening skaber altså gode købsmuligheder for andre. Især for alle andre end de institutionelle investorer, som til gengæld potentielt taber profit, hvorved dine pensions­penge bliver forrentet lavere end ellers.

Desuden har negativ screening ofte en slagside til kun at evaluere store virksomheder, fordi det er de virksomhedsratings, som rating­bureauerne kan sælge til flest institutionelle investorer.

Årsagen til, at det alligevel er den mest udbredte metode, er nok ikke mindst, at den kræver en forholdsvis lille arbejdsindsats, fordi pensions­kassen »blot« køber sig til disse ratings – og så beslutter sig til, hvilke man vil følge.

Positiv screening derimod kræver ofte lidt flere kræfter, og måske er det derfor, at vi ser den meget sjældent anvendt i Danmark. Det er en metode, hvor man fokuserer positivt på at købe aktier op i virksomheder, der gør nogle ting særligt godt, givet nogle prioriteringer, som pensionsselskabet har besluttet; eksempelvis på sin generalforsamlinger, hvor medlemmerne kan give deres besyv med om investeringsstrategierne.

Det fine er, at positiv screening ikke skaber »sin stocks«, men derimod understøtter aktiekursen for de virksomheder, som har de samme prioriteter som pensionskassen. Ydermere får man heller ikke de afgrænsningsproblematikker, som man har ved negativ screening. Pensionskassen er dog fortsat ofte afhængig af ratingbureau­erne, som naturligvis også har positiv screening-ratings på hylderne.

Endelig findes der den integrerede analyse, hvor investor anvender både de finansielle og de ikke-­finansielle data i deres funda­mentale investeringsanalyser direkte fra kilden selv – nemlig virksom­hederne. Herved kan investor selv på baggrund af kvartalsdata identificere det bryggeri eller den supermarkedskæde, der udleder mindst CO2 pr. omsætningskrone i forhold til deres konkurrenter.

Eller – i disse tider med mangel på arbejdskraft – som er bedst til at holde på deres medarbejdere identificeret ved en lav medarbejderomsætningshastighed, eller hvor man kan se en konsekvent håndtering af intern korruption, samtidig med at man optimerer de klassiske investeringsnøgletal som P/E, book-to-market, etc.

Integreret analyse kaldes ofte for »den hellige gral«, fordi den betragtes som det mest ønskelige ESG-stadie, men også en lille smule utopisk. Det er ønskeligt, fordi pensions­kasserne og andre investorer slipper for ugennemsigtige dyre ratings baseret på gamle ikke-validerede data, som kun dækker nogle virksomheder. Men også utopisk, dels fordi virksomhedernes ikke-finansielle data ofte er af meget svingende kvalitet (se f.eks. FSR-danske revisorers analyse af de ­56 største danske børsnoterede virksomheders CSR-rapportering for 2016, som viste manglende robusthed), og dels fordi investorerne ikke rigtig ved, hvad pokker de skal bruge de ikke-­finansielle data til.

Begge dele er dog til at finde ud af med en rimelig arbejdsindsats – se f.eks. Center for ESG Researchs nye, gratis »Integrated Ratio Guideline«.

Lad 2018 blive året, hvor de danske pensionskasser begynder at efterspørge god datakvalitet på både de finansielle og ikke-finansielle data fra virksomhederne, så de snart kan slippe for at være afhængige af mere eller mindre lødige og dyre ESG ratings, og du som almindelig pensions­kassekunde kan slippe for omkostningen ved at støtte den negative screening.