Sympatiske men nytteløse: Råd om god ledelse

Dårlig offentlig ledelse er et problem i milliardklassen. I stedet for at tage fat om årsagerne har regeringens ledelseskommission givet os 13 teser om god ledelse. De er sympatiske, men placerer det meste af ansvaret der, hvor presset er størst, og dermed de, hvor det vil ændre mindst: Hos den enkelte leder.

Christian Ørsted, cand.merc., ledelsesrådgiver og forfatter Fold sammen
Læs mere
Foto: PR-foto

Vi oplever det ene fejlslagne, forsinkede, fordyrende og forhadte offentlige projekt efter det andet. Ingen vil tage ansvar. I stedet sparkes skylden nedad. Der ruller hoveder, men altid på lavest mulige niveau, hvor det ikke gør nogen forskel. Man kunne få det indtryk, at uanset hvor dårligt det går, er der altid en bonus til toppen, der alligevel skal udbetales. Det er uholdbart.

Regeringens ledelseskommissionen har lavet 13 teser til debat om bedre offentlig ledelse. De er formulerede, så ingen tænkende mennesker for alvor kan være uenige. De handler om den enkelte leders rolle, ledelsesrum og ledelsesudvikling. Det er på overfladen uskadelige banaliteter. I praksis er de ammunition til symptomhandling, der flytter opmærksomheden væk fra et politiske system, der skyer sit ansvar.

I teserne bliver ledere mindet om at de skal skabe »motivation og stolthed for medarbejdere« og »bedre resultater for borgerne«.

De skal kommunikere og skabe »mening og følgeskab«. Være nærværende, autentiske og tilgængelige og »samarbejde med borgere, civilsamfund og virksomheder«.

Alt sammen i »gensidig respekt for arbejdsdelingen mellem politiske opdragsgivere og udførende led«. Det eneste buzzword, der mangler er »tillid«. I stedet står der, at ledelsesrummet skal præges af »mindre styring, mere ledelse« og »opgaver fremfor opskrifter«, fordi det motiverer.

Men man forveksler »ledelse« med den enkelte udnævnte »leder« og beskriver et supermenneske uden at se på de rammevilkår og kontekst, der spænder ben for ledelsesopgaven.

Dårlig ledelse er ikke problemet. Det er et symptom på et problem. Og selvfølgelig skal symptomet behandles og have konsekvenser. Men pilen peger på mere end den enkelte leder. Hvordan forgik udvælgelse og ansættelse? Hvad var muligheden for at aflønne konkurrencedygtigt? Var der tidlig opfølgning og konsekvens inden det kørte helt af sporet?

Dårlig ledelse handler ikke kun om den enkelte leder. At sætte ind her vil altid være brandslukning. Det handler om hele styringskæden, og hvis ikke vi griber ind her, kan vi være sikre på, at problemet opstår igen.

Når fagligheden i et presset system slipper op, sætter forråelsen og kynismen ind. Det er en ren og skær overlevelsesmekanisme. Hvis hverdagen er karakteriseret af komplekse og modstridende krav, er det ikke motivation og lydighed, vi har brug for, men faglighed og psykologisk tryghed.

Når vi møder uklarhed og forandringer har vi brug for en kultur, hvor alle kan og vil tale om fejl, tvivl, uenigheder og idéer uden, at de bliver straffet eller ydmyget. Det ikke længere nok at være motiverende og nærværende, så er der brug for situationsforståelse, tværfagligt samarbejde og dømmekraft i hele systemet.

Det er det, vi har brug for bud på håndteringen af, ikke bare på enkeltleder-niveau, men for hele styringskæden.

Vi har ikke brug for endnu en opgave på frontlinjeledernes todo-liste, men prioritering og faglighed. Placeres ansvaret igen hos den enkelte bør Ledelseskommisionen skifte navn »Lederkommisionen«.