Styrk nu kontrollen med kinapakker

Kronik. E-handlen vokser i disse år, og netbutikken er blevet en salgskanal ved siden af den fysiske butik.

Hver dag året rundt afsendes over 27.000 forsendelser fra Kina til Danmark. Foto: How Hwee-Young/EPA/Ritxau Scanpix Fold sammen
Læs mere

Danskerne er blandt de flittigste i EU til at e-handle, og vi køber lige så gerne i udenlandske netbutikker som i danske.

I 2017 e-handlede danskerne varer og services for 123 mia. kroner, hvoraf 41 mia. kroner blev brugt i en udenlandsk netbutik. 14 mia. kroner blev brugt på at købe varer i udlandet, og e-grænsehandlen har dermed oversteget den fysiske grænsehandel. Hvor hvert femte varekøb i 2012 blev foretaget i en udenlandsk netbutik, er samme tal for 2017 hver tredje. Udviklingen går stærkt, og særligt e-handlen fra Kina eksploderer i disse år. Sidste år kom der ti mio. forsendelser alene fra Kina, hvilket svarer til hele 27.397 forsendelser hver eneste dag året rundt.

Varer fra Kina er underlagt nogle regler, som gør det meget let for kinesiske butikker at udkonkurrere danske. Blandt andet skal man ikke betale moms af varer, som koster under 80 kroner. Samtidig er kontrollen med de udenlandske varer ikke optimal, hvilket betyder, at der let kan snydes. Dansk Erhverv har derfor to helt klare opfordringer til de danske politikere: Fjern 80 kroners-reglen nu. Det har man gjort i Sverige. Reglen skal alligevel fjernes i 2021 som følge af nye EU-regler, men tre år er en evighed inden for e-handel. Og sørg for, at der er effektiv kontrol af de udenlandske forsendelser.

Som repræsentant for detailhandlen i Danmark frygter Dansk Erhverv ikke konkurrence. På fair og lige vilkår vil konkurrence nemlig give bedre og billigere produkter til gavn for forbrugerne. Men hvis danske virksomheder udkonkurreres, fordi der ikke er fair og lige vilkår, vil virksom­heder, som omgår reglerne vinde frem til skade for såvel forbrugere, dansk erhvervsliv og statskassen.

Når e-handlen fra udlandet er vokset så voldsomt, skyldes en stor del desværre, at spillereglerne er bedre for udenlandske virksomheder, end de er for danske virksomheder, og at nogle udenlandske netbutikker bevidst snyder. Flere snyder mere eller mindre åbenlyst med momsen. De mest åbenlyse praler med, at under én procent af deres forsendelser stoppes i tolden, og lover »momsfri garanti«, som sikrer forbrugeren, at netbutikken refunderer udgiften. Andre snyder med værdiansættelsen eller deklarerer forsendelsen som en gave.

Danmark er ikke alene med problemet med »Kina-pakkerne«. Forsendelser uden moms vælter bogstaveligt talt ind over Danmarks og Europas grænser. Hjulpet godt på vej af den internationale postforordning fra 1874, der gør, at man kan sende pakker billigere fra ulande til ilande. Tanken bag reglen har oprindeligt sikkert været, at man skulle hjælpe ulandenes erhvervsliv. I dag er reglen imidlertid med til at udkonkurrere danske e-handelsvirksomheder.

Ser vi over Øresund mod Sverige, har man også her været hårdt ramt af kinapakker, men svenskerne har gjort noget ved problemet. Siden 1. marts i år har Sverige fjernet bagatelgrænsen på alle forsendelser fra tredjelande, der således pålægges moms uanset værdi. For at sikre sig, at der bliver betalt moms af alle forsendelser, har den svenske regering indgået en aftale med PostNord om, at de skal sørge for, at der betales moms af alle forsendelser fra ikke-EU-lande som eksempelvis Kina. Momsen og det nye gebyr har ført til, at mængden af pakker fra Kina er svundet ind. Fjernelse af bagatelgrænsen på 80 kroner virker dermed som forventet.

Dansk Erhverv ønsker, at politikerne i Danmark får øjnene op for, at danske virksomheder dagligt bliver underløbet af konkurrenter, der ikke spiller efter de samme spilleregler. I et marked med stærk konkurrence vil manglende momsbetaling være en så stor konkurrencefordel, at det kan udkonkurrere lovlydige detailhandels­virksomheder.

Dansk Erhverv har gennem en årrække peget på problemet med e-grænsehandel, men den eksplosive stigning i e-handel fra Kina og andre tredjelande betyder, at der skal sættes ind nu. Det kan ikke vente. Skatteminister Karsten Lauritzen virker heldigvis lydhør over for at styrke kontrollen, og det er derfor Dansk Erhvervs håb, at der i løbet af 2018 bliver oprustet gevaldigt på denne front. Det fremgår da også af SKATs indsatsplan for 2018, at man skal udvide kontrollen med udenlandsk e-handel, så mandatet er allerede givet. Det er vigtigt, at der bliver fokus på kontrollen med privates e-handel fra udlandet og på at modernisere reglerne, som stammer fra en tid, hvor det kun var danske butikker, der solgte til forbrugerne.

Dansk Erhverv håber også, at der kan findes politisk opbakning til ønsket om, at Danmark følger i Sveriges fodspor og får fjernet 80 kroner-reglen hurtigt – samt at vi får styrket kontrollen til gavn for fair og lige konkurrence.