Steno retter bager for smed

Hovedparten af Håndværksrådets medlemmer er små og mellemstore virksomheder, der er glade for rådets assistance.

Håndværksrådet skønner, at omkring 90 procent af dets medlemmer er ejerledere, hvoraf en del her er samlet i forbindelse med en kåring af »Årets Ejerleder«. Foto: Niels Ahlmann Olesen Fold sammen
Læs mere

Seniorjournalist Carsten Steno er ude med den store rive i en kommentar i Business-tillægget sidste tirsdag, hvor han reelt beskylder de toneangivende interesseorganisationer, heriblandt Håndværksrådet, for at svigte ejerledernes interesser. En lidt besynderlig anklage i betragtning af, at vi i Håndværksrådet kalkulerer med, at omkring 90 procent af vores medlemmer er ejerledere, og at de faktisk udtrykker stor tilfredshed med deres medlemskab.

Det vil nok kræve særlige, spirituelle evner at tjekke Stenos kildemateriale, men i Håndværksrådet stiller vi os meget kritiske over for den udokumenterede påstand.

Danmark består af over 200.000 små og mellemstore virksomheder (SMV), hvortil kommer et utal af andre selvstændige. I Håndværksrådet hjælper vi virksomhederne med deres ejerskifter, forbedrer de ledelsesmæssige kompetencer og ikke mindst påvirker politikere på alle niveauer til at gennemføre SMV-venlig politik til gavn for virksomhedernes vækst og indtjeningsforhold.

I Håndværksrådet omgås vi dagligt ejerledere. Typisk er det ejere, der har virksomheder med mellem en og 50 ansatte, og vi er derfor helt ajour med deres erhvervspolitiske dagsorden.

Det fremgår imidlertid af Stenos kommentar, at virksomheder som Jysk, Linak og Foss ikke får støtte til deres kamp imod nogle særlige skattemæssige problemer ved generationsskifte. Det er muligt, men det er på den anden side heller ikke rigtigt Håndværksrådets bord.

For i langt de fleste tilfælde løses genera-tionsskiftet blandt SMVer med skattemæssig succession, hvor ejerskabet kan overdrages til familiemedlemmer og nærtstående medarbejdere med de skattemæssige forpligtelser, der ligger i den overdragne virksomhed.

Det betyder, at overdrageren ikke beskattes af aktieavancer, men at skatten af disse gevinster udsættes til et senere tidspunkt, hvor børnene måtte ønske at sælge aktierne. Dermed sker der ikke nogen udvanding af selskabets egenkapital som følge af ejerskiftet, og den overdragne virksomhed kan altså fortsætte relativt uanfægtet af de nye ejerforhold. Skattebetalingen skubbes foran. Det er en model, som er blevet aftalt for år tilbage, og hvor det blandt andet var Håndværks-rådets fortjeneste, at de nærtstående med-arbejdere kom ind under samme skattemæssige hat som familiemedlemmerne.

For SMVer er de nuværende regler til at leve med, men skulle der være særlige problemer for Jysk og de andre store ejerledede virksomheder, er Lars Larsen & co. selvfølgelig mere end velkomne til at melde sig ind i Håndværksrådet. Dermed vil deres interesser blive varetaget på præcis samme seriøse måde, som gælder for de øvrige cirka 15.000 tilfredse ejerledere i rådet.