Stærk dansk økonomi skal rustes til fremtiden

Højkonjunkturen har taget fat, og den gennemsnitlige danskers velstand er steget med en månedsløn. Men væksten skal op. Vi må ikke falde i søvn under opsvinget.

Venstre fastholder, at vi skal have flere danskere i arbejde frem for på passiv forsørgelse. Arkivfoto: Ida Guldbæk Arentsen Fold sammen
Læs mere

Det går fremragende for dansk økonomi. Det har Nationalbanken netop slået fast i sin seneste redegørelse. Efter en lang periode præget af efterdønningerne af finanskrisen har det økonomiske opsving for alvor taget fart, og Danmark har nu taget hul på en periode med højkonjunktur.

I 2017 var væksten i BNP stabil på over to procent. Det er den højeste vækst i ti år.

De seneste mange års reformer har været en ubetinget succes. Den succes skal vi bygge videre på. For vækst er ikke bare noget, der kommer af sig selv.

Derfor fastholder Venstre, at vi skal have flere danskere i arbejde frem for på passiv forsørgelse. Vi skal have flygtninge og familiesammenførte bedre ud på arbejdsmarkedet, så de ikke ligger resten af samfundet til last, men deltager og bidrager økonomisk til det land, der har taget imod dem.

Og så skal vi gøre det lettere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft i udlandet.

Det er forudsætningen for, at vores opsving kan fortsætte.

Vækst er fundamentet for vores indkomster. Siden 2001 er den gennemsnitlige danskers indkomst steget fra ca. 340.000 kroner til 372.000 kroner. Det er en ekstra månedsløn. Men det kunne have været endnu mere, hvis ikke vi var løbet ind i finanskrisen i 00erne.

Væksten skal op, og vi bør kunne gøre det endnu bedre, hvis det lykkes os at mobili­sere alle kræfter på arbejdsmarkedet og få yderligere gang i investeringer, der kan sikre os øget produktivitet ved at anvende ny teknologi overalt.

Derfor er det nu, at der skal sættes ind for at ruste Danmark til fortsat økonomisk fremgang. Danske virksomheder skal have de rette betingelser for at vokse og følge med opsvinget.

Vi skal have fortsat fremgang i det private forbrug. Og vi skal i endnu højere grad sætte skub i beskæftigelsen på en holdbar måde.

Siden folketingsvalget i 2015 er der 50.000 færre personer på offentlig forsørgelse, og der er skabt over 120.000 private arbejdspladser. Og trods det, at tempoet forventeligt vil dale en smule, skønnes det, at beskæftigelsen vil stige med yderligere 56.000 personer frem mod 2019. Beskæftigelsen er allerede nu på et historisk højt niveau.

Den retning skal vi fastholde. For god økonomi gavner ikke blot den danske statskasse. Det er også en forudsætning for, at vi som samfund har råd til fortsat at prioritere den fælles velfærd, vi alle har glæde af.

Generationerne efter os fortjener den samme høje levestandard, som vi har i dag – også set i forhold til andre lande.

Derfor skal vi allerede nu tage de nødvendige skridt, der skal til, for at styrke og forlænge opsvinget. Vi skal sørge for, at væksten er stabil og ikke går for hurtigt. Vi skal sikre, at beskæftigelsen stiger, uden at vi rammer en overophedning.

Og vi skal arbejde for, at danske virksomheder fortsat har gode muligheder i konkurrencen med andre.

Det ansvar tager regeringen på sig. Vi har bl.a. allerede gennemført en ny erhvervs- og vækstpakke, der styrker vilkårene for danske virksomheder. Vi har fjernet PSO-afgiften, som var en af nutidens største afgiftslettelser for dansk erhvervsliv. Vi har vedtaget en skattereform, der øger gevinsten ved at arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse. Og i nær fremtid kommer vi med et energiudspil, der også vil lette byrderne for borgerne og samtidig opmuntre til yderligere reduktion af CO2-udledning og en mere effektiv produktion.

I den nærmeste fremtid skal vi derfor sikre, at kommunerne bliver bedre til at få ledige matchet med ledige job. Vi skal øge indsatsen for at få flygtninge og familie­sammenførte i arbejde. Og vi skal løbende være rede til justeringer, der kan fremme beskæftigelsen og gøre det lettere at rekruttere internationalt.

Når man står midt i et opsving, er det fristende at lulle sig selv i søvn. Det kommer ikke til at ske, mens Venstre har ansvaret.