Sovende industri kan koste tusindvis af job

OPINION: Den dårlige nyhed er, at vi halter bagud i den fjer­de industrielle revolution. Den gode nyhed er, at der venter indtjening for 30 mia. kr., hvis vi kommer ind i kampen.

Af Flemming Besenbacher (tv.), næstformand i Innovationsfonden og Claus Jensen(th.), bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden.
Læs mere
Fold sammen

Innovationsfonden og analysefirmaet Boston Consulting Group har præsenteret en analyse, der viser, at Danmark halter efter Tyskland på Industri 4.0 – den fjerde industrielle revolution. Det er den dårlige nyhed.

Langt mere opmuntrende er det, at samme analyse viser, at hvis vi fremover griber Industri 4.0 rigtigt an, kan danske virksomheder skabe nye arbejdspladser og løfte indtjeningen med 30 milliarder kroner om året.

Industri 4.0 forener den fysiske produk­tion med den digitale udvikling. Vi vil se stadig mere produktion foregå i mindre, fleksible serier, hvor kunder kommunikerer direkte med producenten.

Direkte adspurgt forventer halvdelen af de danske produktionsvirksomheder, at de gennem en øget brug af Industri 4.0 teknologier vil øge deres produktivitet med mere end ti pct. over de næste fem-ti år. Så der er optimisme i dansk erhvervsliv – og dermed arbejdspladser.

Desværre toner billedet af en dansk tornerosesøvn frem, når vi vender blikket ud mod verden. I analysens direkte sammenligning mellem de tyske og de danske virksomheder kan vi se, at de tyske virksomheder er længere fremme på Industri 4.0. Og hvad værre er: De tyske virksomheder slår også de danske virksomheder på forventninger til Industri 4.0. Så lad os kaste et blik på, hvad der sker syd for grænsen.

Tyskland begyndte allerede for fem år siden at investere massivt i Industri 4.0, kort tid efter de selv havde opfundet begrebet. Siden har Tyskland gennem målrettede politiske initiativer oprettet Industri 4.0 institutter og øget finansieringen, så virksomhederne understøttes i deres forandringsproces.

Vi skal lære af tyskerne og i højere grad understøtte virksomhedernes omstilling i Danmark. På samme måde skal vi hente global inspiration, hvor vi eksempelvis følger udviklingen i de asiatiske lande tæt. Men vi skal gøre det, så det passer til en dansk erhvervsstruktur med mange mindre virksomheder.

Lad os udvikle en model for »Industri 4.0 Danmark«, hvor vi gør digitalisering, big data og kunstig intelligens tilgængelige for dansk erhvervsliv, så det kan skabe grobund for nye arbejdspladser og vækst i Danmark.

Særligt de mindre danske virksomheder står svagt på Industri 4.0, viser analysen. Nogle mindre produktionsvirksomheder går i dag i en lang bue uden om Industri 4.0. Dermed taber de skridt i forhold til konkurrenterne og får problemer, når kunderne en dag forventer skræddersyede produkter, uden at ville betale mere for dem.

Helt centralt står, at kun de færreste virksomheder kan løfte Industri 4.0 af egen kraft. Derfor handler det om at skabe et stærkt dansk økosystem for Industri 4.0, som bliver bygget op gennem flere samarbejder, hvor virksomheder og universiteter deler og udvikler deres viden.

For at bringe Danmark på rette spor foreslås der i analysen en national plan for dansk produktion, og der opstilles samtidig en række konkrete anbefalinger. Vi skal særligt styrke forskningen i Industri 4.0 og have fokus på, hvordan danske virksomheder kan omlægge deres produktion, så de høster fordelene af digitaliseringen.

I analysen fra indgår mere end 500 danske produktionsvirksomheder. Mange af virksomhederne peger selv på, at de savner et reelt billede af, hvad industri 4.0 er, og hvad det giver dem af muligheder i praksis. De har brug for en hjælpende hånd, hvor de kan gå til demonstrationscentre, bygget op om Industri 4.0 Danmark modellen, og hente vigtig viden og inspiration. Her er det vigtigt, at de får adgang til kvalificerede eksperter, som f.eks. kunne komme fra de ni godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS) og Manufacturing Academy of Denmark (MADE).

På den længere bane kalder analysen på, at Danmark også skal rykke sig på uddannelsesområdet. Allerede i folkeskolen skal vi blive bedre til at vurdere, hvad samfundet har behov for til fremtidens arbejdsstyrke. Det er vigtigt, at vi indtænker de kompetencer, eleverne skal have for at blive innovative industriteknikere, ingeniører, forretningsfolk eller forskere.

Vi skal få flere unge til at søge ind på ingeniøruddannelser og naturvidenskabelige uddannelser og få flere unge gennem de tekniske erhvervs­uddannelser, som industrivirksomhederne i stort tal får brug for. Og virksomhederne bør selv tage ansvar ved at tage langt flere lærlinge. Det forventer vi, at regeringens nye disruptionsråd i samarbejde med uddannelses- og forskningsministeren finder løsninger på, når de investerer og forbereder Danmark til fremtidens arbejdsmarked.

Helt overordnet er der behov for at tænke mere strategisk, når arbejdsstyrken skal planlægges. Når det kommer til at prioritere den tekniske og naturvidenskabelige forskning, ligger Danmark i den nederste halvdel blandt OECD-landene. Kun en tredjedel af de offentlige forskningsmidler går til den type forskning. Analysen fastslår, at vi i fremtiden vil mangle folk med IT- og ingeniørkompetencer og i særlig grad robotspecialister.

Kernen i alle de konkrete anbefalinger er, at jo hurtigere vi tager de nødvendige skridt og ruster samfundet til Industri 4.0, jo hurtigere ser vi gevinsterne ude i virksomhederne i form af øget produktivitet og nye arbejdspladser.

Det kræver vilje og mod – både politisk og hos de enkelte virksomheder – at omlægge, tilpasse og forberede sig på den fjerde industrielle revolution. Men omkostningerne ved ikke at handle, investere og satse har alt for store konsekvenser for velfærden og det danske samfund til, at vi kan lade være.

Vi står ved en skillevej. Lad os sammen udvikle Danmark til at kunne gribe mulig­hederne i Industri 4.0, så vi skaber vækst og tusindvis af nye arbejdspladser.