Sømmet i bund: Unge underviser hinanden i nettets færdselsregler

TDC og Danske Skoleelever går sammen om at bekæmpe digital mobing.

Der er så hårdt brug for enkle regler på nettet, at TDC går sammen med Danske Skoleelever om digital sund fornuft. Arkivfoto: Iris Fold sammen
Læs mere

Forestil dig, at det stod enhver frit for at køre bil, når blot man kunne nå rat og pedaler. Det lyder vildt – men det er sådan, vi har lært at bruge nettet.

Her kan enhver kaste sig ud i trafikken med sømmet i bund. Det gør ni ud af ti danskere over 15 år hver eneste dag, heraf syv ud af ti på de sociale medier.

Derfor er det ikke så underligt, at der ofte sker verbale sammenstød. Det betyder ikke, at vi i panik skal indføre rigide færdselslove på nettet. Men der er hårdt brug for nogle enkle regler, som at vi kommunikerer mindst lige så pænt og høfligt online, som når vi står ansigt til ansigt.

Trafikken på nettet er tæt. Alene fra 2014 til 2015 steg dataforbruget på den digitale motorvej med 42 procent.

Vi kender vejen indgående, for vi har bygget det meste af den. Men som landets største leverandør af digitale forbindelser er det ikke kun vores opgave at levere båndbredde i rigelige mængder. Vi vil også gerne tage et medansvar for at højne den digitale dannelse, der er forudsætningen for, at digital kommunikation og online-fællesskaber bliver positive og konstruktive. Her skal vi alle sammen blive bedre – og det skal gøres i fællesskab.

Vi skal stå fast og sige fra, når tonen er uacceptabel. Både over for dem, vi er uenige med – og måske især dem, vi deler holdninger med. Når vi kan tage bilnøglerne fra en beruset kollega, kan vi vel også tage en snak med vennen, der går over stregen på nettet? I begge tilfælde skylder vi de forurettede at gribe ind.

3,2 mio. danskere bruger sociale medier. Blandt de ældre er Facebook mest populær. Blandt de yngre brugere er det til gengæld Snapchat og Instagram, der hitter. Halv­delen af unge på 16-19 år bruger begge tjenester dagligt. Men de unge er også de mindst erfarne med hensyn til at overskue konsekvenser af at uploade kompromitterende billeder af venner eller uvenlige beskeder til dem, man har set sig sur på.

For de forurettede er det svært at undslippe eller slukke for den digitale mobning. Det hele foregår i en langt større »digital skolegård«, hvor ydmygelser og fornærmelser bliver set af mange flere. Det er uacceptabelt, og det er vi nødt til i fællesskab at gøre noget ved.

I TDC Group samarbejder vi med Danske Skoleelever om bedre onlinekultur og om at bekæmpe digital mobning, så færre elever oplever den digitale verden som ensom, ekskluderende eller direkte ondsindet.

Men det skal ikke ske ved at, voksne dikterer moral og etik for eleverne. Det er nemlig langt mere virkningsfuldt at lade eleverne undervise hinanden i god digital adfærd.

Derfor tager vi udgangspunkt i elevernes egne meninger og indsigter for at udvikle et læringsforløb, der skal være frit tilgængeligt online – og som skal give eleverne adgang til et »digitalt kørekort«. Det vigtige er altså, at eleverne selv er med til at definere et fælles regelsæt for god onlineopførsel, der passer til deres digitale virkelighed. Det er et godt udgangspunkt.

Men det er ikke nok i sig selv med en digital Emma Gad. For både unge og ældres digitale virkelighed styrer ind i en fremtid, som vi langtfra kender rækkevidden af. Til gengæld ved vi, at den digitale revolution ændrer vores adfærd fra vugge til grav. Og hvis vi for alvor skal kunne manøvrere i det digitale samfund, er det ikke nok at være en nation af superbrugere.

Vi skal ikke bare vide, hvilke knapper, der skal trykkes på. Vi skal også vide, hvad der ligger under motorhjelmen. Nutidens børn og unge kom på Facebook allerede få minutter efter fødslen.

For dem er nettet et grundvilkår, som det kræver nogle grundlæggende forudsætninger at leve med og leve af.

Det bliver dem, der en dag sender Facebook på pension, fordi de har opfundet nye og endnu bedre måder at kommunikere på. De skaber med andre ord fremtiden – og vi vil gerne åbne op for den digitale værktøjskasse og få eleverne til at bygge selv.

Derfor er TDC Group med i projektet »Coding Class«, der skal ruste elever til at forstå, tænke og skabe digitale løsninger ved for alvor at integrere IT i undervisningen.

Vi vil gerne sætte digitale kompetencer højt på dagsordenen, men der er også brug for en god portion digital sund fornuft.

Derfor sender vi – ligesom Danmarks Vækstråd – et ønske til Christiansborg: Indfør et kreativt, skabende og digitalt dannende fag i folkeskolen.

Det har vi som samfund brug for, hvis vi også i fremtiden skal kunne færdes trygt, respektfuldt og kompetent på den digitale motorvej.