Skal pædagoger behandle piger og drenge forskelligt?

Visse eksperter slår til lyd for, at pædagoger i daginstitutioner i højere grad bør forskelsbehandle drenge og piger fordi de er vidt forskellige, når det gælder biologi og modenhed. Andre forskere vil gå i en anden retning og sikre, at børn ikke bliver forskelsbehandlet ud fra traditionelle kønsforestillinger. Hvad mener du? Skal institutionerne gør forskel på piger og drenge?