Sådan håndteres udenlandske medarbejdere

Udlændinge, der kommer fra andre lande end EU- og EØS-landene, Schweiz eller fra de øvrige nordiske lande, skal som udgangspunkt have en opholds- og arbejdstilladelse, inden de påbegynder arbejde i Danmark.

Foto: Steen Evald©

Udlændinge med et forretningsvisum må udføre visse arbejdsrelaterede aktiviteter i Danmark uden en opholds- og arbejdstilladelse. Det har væsentlig betydning for det arbejde, som må udføres, om den pågældende har et forretningsvisum eller en opholds- og arbejdstilladelse.

Da der er væsentlig forskel på at arbejde i Danmark på henholdsvis et forretningsvisum eller en opholds- og arbejdstilladelse, er det afgørende, at der er søgt og opnået et korrekt opholdsgrundlag forud for arbejdets påbegyndelse. Virksomheden skal tage stilling til det arbejde, som den udenlandske arbejdskraft skal udføre i Danmark samt opholdets varighed.

Udlændinge, der arbejder på et forretningsvisum, må modtage og give undervisning samt deltage i møder, forhandlinger, oplæring og instruktion.

Såfremt medarbejderen udfører resultatorienteret arbejde og derved bidrager aktivt til virksomhedens bundlinje, er det nødvendigt med en opholds- og arbejdstilladelse.

Et forretningsvisum gælder kun i 90 dage, hvorimod en opholds- og arbejdstilladelse kan anvendes over en længere periode. Uanset hvilken type arbejde, der skal udføres, er dette en omstændighed, der ligeledes bør indgå i virksomhedens overvejelser, når det besluttes, om der skal søges om forretningsvisum eller opholds- og arbejdstilladelse.

Danske virksomheder bør derfor på et tidligt tidspunkt sammen med den udenlandske arbejdskraft overveje, hvilket opholdsgrundlag der skal søges om. Hvis der opnås et forretningsvisum, og det senere konstateres, at der er brug for en opholds- og arbejdstilladelse, kan ansøgeren som udgangspunkt ikke få ændret eller forlænget sit visum.

Som et alternativ til et forretningsvisum samt opholds- og arbejdstilladelse kan der f.eks. søges om opholds- og arbejdstilladelse gennem den særlige koncernordning. Dette forudsætter, at den danske virksomhed er del af en større koncern. Den særlige koncernordning gør det muligt for ansatte i en virksomhed i udlandet i en periode at blive udstationeret i virksomhedens danske koncernforbundne selskab.

Virksomhederne risikerer at få en bøde, hvis de beskæftiger udenlandsk arbejdskraft i strid med udlændingelovens regler om opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske statsborgere. Bødeniveauet for overtrædelse af udlændingeloven varierer afhængigt af overtrædelsens grovhed.

Udgangspunktet er en bøde på 10.000 kr. til virksomheden pr. påbegyndt måned for hver ansat i virksomheden, der udfører arbejde i Danmark i strid med de danske regler. Denne bøde kan stige til 20.000 eller 30.000 kr., hvis der er tale om henholdsvis særlige omstændigheder eller særligt skærpende omstændigheder.

Rigspolitiets praksis viser, at de fleste overtrædelser af reglerne medfører bøder til virksomhederne på 20.000 kr. pr. måned for hver ansat i virksomheden.