Sådan får vi flere børn i Øresundsregionen

Et nyt samarbejde mellem danske og svenske forskere skal styrke fertilitetsbehandlingen i Øresundsregionen og dermed sikre befolkningsvækst på begge sider af Sundet.

Der fødes for få børn i Øresundsregionen. Fødselsraten er faldet til under niveauet for, hvad der kræves for at opretholde en positiv befolkningstilvækst. Det gør infertilitet til et stort samfundsmæssigt problem. Arkivfoto: Liselotte Sabroe Fold sammen
Læs mere

Af Sophie Hæstorp Andersen, formand for Region Hovedstaden,  Anna-Lena Hogerud, formand for sundheds- udvalget i Region Skåne og Jens Stenbæk, formand for Region Sjælland.

Samarbejdet i Greater Copenhagen er en gevinst, hvor vi i fællesskab fremmer væksten i Øresundsregionen. Nu med et dansk-svensk forskningssamarbejde i verdensklasse, der inkluderer 12 forskningscentre med 24 tilknyttede ph.d.ere.

Med hver sine styrker komplementerer Sjælland og Skåne nemlig hinanden, styrker Greater Copenhagens vækstmuligheder, øger konkurrenceevnen samt mulighederne for at tiltrække talenter inden for innovation og viden. Disse faktorer er med til at fastholdeog udvikle regionen som et attraktivt sted at leve og besøge.

Et helt aktuelt eksempel på en – bogstavelig talt – frugtbar styrkeposition i regionen er fertilitetsområdet. På europæisk plan er fødselsraten faldet til under niveau af, hvad der kræves for at opretholde en positiv befolkningstilvækst, hvilket gør infertilitet til et stort samfundsmæssigt problem. Som en løsning på dette problem præsenterer vi her et aktuelt samarbejde, hvor styrkerne på begge sider af Sundet er med til at løfte Greater Copenhagen op i verdensklasse.

I år er der søsat et stort dansk-svensk forsknings- og innovationsprojekt kaldet ReproUnion, som samler de klogeste hoveder inden for fertilitetsområdet.Disse forskere skal styrke indsatsen for bedre fertilitetsbehandling i hele Øresundsregionen. Projektet kører foreløbig i tre år, og er et tværnationalt samarbejde mellem private og offentlige organisationer og virksomheder i Greater Copenhagen, herunder Region Hovedstaden, Region Skåne, Region Sjælland, Københavns Universitet, Lunds Universitet, Medicon Valley Alliance samt medicinalvirksomheden Ferring Pharmaceuticals. Øresundsregionen bindes sammen i arbejdet for bedre fertilitetsbehandling og reproduktion. Derfor navnet ReproUnion.

EU bidrager til projektet med 57,5 mio. danske kroner, hvilket gør det til den anden største EU-satsning i Greater Copenhagen.Der er to årsager til, at EU og alle vi andre aktører investerer betydelige ressourcer i området. Den ene er, at der virkelig er brug for at tage fat om udfordringen med den dalende fertilitet i store dele af verden. Den anden er, at Danmark og Sverige hver især er meget dygtige på fertilitetsområdet, og begge har verdensledende virksomheder, der eksporterer globalt. Det er således muligt at forene arbejdet for en god sag – for både de ufrivilligt barnløse og samfundet – med en indbringende eksportforretning.

Og hvad er det så, samarbejdet vil bidrage med? Hvad er det, vi kan bedre sammen, end vi kan hver for sig? Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne kan i konstruktivt samspil tiltrække virksomheder og kapital bedre, end vi kan hver for sig. Som politikere kan vi ikke opfinde eller skabe forskning i verdensklasse. Det er forskernes og de sundhedsfagliges område. Men vi kan skabe rammerne for, at patienter får tilbudt den rigtige og bedste behandling, uafhængig om det er i Skåne eller på Sjælland, i EU eller i resten af verden.

ReproUnion er således et eksempel på, hvad det kræver, hvis Greater Copenhagen skal være mere end skåltaler og gode intentioner, og på hvad systematisk samarbejde giver af værdi på begge sider af Sundet. Et godt samarbejde mellem regioner og nationer kræver politisk vilje og generøsitet i forhold til at dele viden på mange niveauer.

ReproUnion er kommet til verden via et tæt offentligt-privat samarbejde, hvilket giver en lang række synergier. F.eks. var der næppe nogle af virksomhederne inden for fertilitetsområdet, der havde fået den internationale succes, de har i dag, hvis de ikke havde kunnet trække på vigtige data og viden fra det offentlige. Omvendt har det offentlige sundhedsvæsen haft gavn af den kvalitet, innovation og viden, som præger de private aktører i området.

Gevinsten for Greater Copenhagen – og resten af verden – opstår, fordi der bliver adgang til mere viden, forskellige tilgange, flere patienter og større specialisering. Og på sigt opnås større viden om forebyggelse, miljømæssige og sociale faktorer samt bedre behandling af ufrivilligt barnløse. Vi vil kunne opnå tilsvarende fordele på en lang række andre områder inden for f.eks. medico-, energi- og teknologiområdet.

ReproUnion er et eksempel på, at det er muligt at kæde Greater Copenhagen endnu tættere sammen. Men det viser også, at det kræver ressourcer og politisk vilje. For selv om der ikke er langt over Øresund, så kræver det noget ekstra at skabe et integreret samarbejde i verdensklasse på tværs af landegrænser. Vi er klar til den ekstra indsats til fordel for både Danmark og Sverige – og resten af verden.