Ringe kollektiv trafik rammer hver femte privatansatte i provinsen

Interview. 19-23 procent af alle beskæftigede uden for Region Hovedstaden efterlyser ordentlig kollektiv trafik, viser en undersøgelse fra DI og COWI. Manglen på kollektiv trafik gør det svært at holde på kvalificeret arbejdskraft. Private virksomheder flytter til hovedstaden, mens regeringen tvinger det offentlige til at flytte ud. Transportminister Ole Birk Olesen (LA) minder om, at kollektiv trafik er dyr, og samfundsøkonomisk er det ofte bedst at bruge individuel transport.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) er varm fortaler for den individuelle transport, understreger han i et interview med Berlingske Business, selv om regeringen lægger op til at løfte rammen for offentlige investeringer i trafikløsninger mellem 2021 og 2025. Foto: Mads Claus Rasmussen Fold sammen
Læs mere

Dansk Industri har i januar offentliggjort en undersøgelse, der viser, at tusindvis af medarbejdere er uden ordentlig kollektiv trafik, særligt uden for hovedstaden. Det får danske virksomheder til at tænke kreativt. Nogle steder må arbejdstiderne indrettes efter trafikken, andre som rådgivningsvirksomheden Valcon har valgt at flytte til København, mens de fleste siger, at en ringe offentlig trafik kan gøre det svært at tiltrække og holde på kvalificerede medarbejdere. Berlingske Business har spurgt transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (OBO) til udfordringerne med kollektiv trafik.

DI og COWIs undersøgelse viser, at 12 pct. eller 122.645 af de beskæftigede i de private byerhverv arbejder i områder, hvor der er langt til offentlig transport. Er det acceptabelt?

OBO: »I områder, hvor der ikke bor så mange mennesker, er kollektiv trafik forholdsvis dyrt, og samfundsøkonomisk vil det ofte være bedst at bruge individuel transport. I sidste ende er det dog op til de enkelte regioner og kommuner, som har ansvaret for den regionale og lokale kollektive trafik.«

Den ringe kollektive trafik skaber øget pres på vejnettet. Det giver ifølge DI samfundsøkonomiske omkostninger ved forsinkelser i vejtrafikken på 20 mia. kroner. Hvad vil du foretrække, bedre veje eller mere effektiv kollektiv trafik?

OBO: »Jeg er ikke enig i, at den kollektive trafik generelt er ringe. Det er også værd at huske på, at man i den kollektive trafik kun betaler halvdelen af omkostningerne selv. Den anden halvdel betaler de offentlige kasser. Bilerne betaler derimod stort til de offentlige kasser i form af skatter og afgifter – langt mere end det, der skal til for at dække omkostningerne ved vejtrafikken. Regeringen vil i de kommende år prioritere investeringer i vejområdet. Dermed vil regeringen tilgodese alle de mennesker, som i det daglige er afhængige af en god fremkommelighed på vejnettet. Man skal huske på, at 90 pct. af persontransporten i Danmark foregår på vejene. Og der er en række investeringsprojekter på vejområdet, som vil gøre Danmark rigere.

Det er dog ikke enten eller. Regeringen har løbende fokus på, hvordan den kollektive trafik kan blive mere effektiv til gavn for passagererne – senest med aftalen om, at fremtidens S-tog skal være automatiske.«

Regeringen vil have virksomheder, vækst og velfærd i alle dele af landet, men spænder regeringen ben for sig selv, når den offentlige trafik er underdimensioneret?

OBO: »Jeg er ikke enig i, at resultaterne fra undersøgelsen fra COWI og DI er ensbetydende med en konklusion om, at den offentlige trafik er underdimensioneret. Det er i den forbindelse vigtigt at have proportionerne på plads, idet 70 pct. af persontransporten foregår med personbil eller mindre varebiler i Danmark. Det er derfor i høj grad biltrafikken på vejene, som sikrer, at mennesker kan komme frem rundt om i landet. Og på vejene er fremkommeligheden typisk bedre uden for hovedstadsområdet og de større byer.

Bliver regeringens idé med udflytning af offentlige arbejdspladser ikke undermineret, når private virksomheder som Valcon vælger at gå den anden vej grundet ringe kollektiv trafik?

OBO: »Nordsjælland er et af de områder i landet, der har den bedste bus- og togbetjening. I den nordlige del af Hørsholm, hvor Valcon ligger, er der bus og togforbindelse cirka hvert kvarter. Men der er omkring 26 km mellem Hørsholm og København, og det kan derfor tage over en time at komme på arbejde i Hørsholm, hvis man bor i København. Det gælder, hvad enten man kører i egen bil eller med kollektiv trafik.«

Transportminister Ole Birk Olesen minder om, at regeringen med sin 2025-plan lægger op til at løfte rammen for offentlige investeringer med 22 mia. kroner over perioden 2021-2025. Det skal blandt andet understøtte nye investeringer i infrastruktur. Som det fremgår af regeringsgrundlaget, har regeringen blandt andet fokus på en ny midtjysk motorvej, bedre fremkommelighed på den østjyske motorvej E45, en undersøgelse af en havnetunnel i København og en forlængelse af Hillerød­motorvejen.