Processer koster liv

Procestyraniet er en af de helt store forurenere af arbejdsmiljøet. Vi glemmer det menneskelige aspekt.

Procestyrani dræber nytænkning og andre menneskelige aspekter. Vil du eksempelvis helst tilbringe din alderdom på et plejehjem, der overholder alle retningslinjer og dokumenterer det, eller på et, hvor personalet møder op og bruger deres sunde fornuft? Foto: Iris
Læs mere
Fold sammen

Processer kan være rigtigt nyttige, men samtidig er processer med til at låse fortiden fast i fremtiden.

Jeg er helt med på, at f.eks. medicinalbranchen skal overholde 117 compliance-krav, og at der findes FDA-myndigheder.

Jeg er også helt med på, at våbenindustrien har gode grunde til at arbejde aktivt med CMMI-niveauer.

Vi bruger bl.a. processer til at minimere fejlmuligheder. Og det er ganske klædeligt, at vi stræber efter ikke at begå den samme fejl to gange. Men mens vi er optaget af at lave processer, udforme dem, vedtage dem, dokumentere dem og auditere, at de bliver overholdt, så er der en hel masse andet, vi ikke gør imens.

Skat er et godt eksempel på en organisation, der arbejder intensivt med processer – netop for at sikre mod fejl.

Nogle vil så mene, at 12,3 milliarder fejlagtigt udbetalte danske skatteyderkroner skyldes for få processer. Men faktum er, at den store mængde implementerede, dokumenterede og auditerede processer, der rent faktisk var og er hos Skat, ikke sikrede mod en af de største fejl i administrationens historie.

Når alt er processtyret, er der ikke tradition for eller mentalt overskud til at undre sig. Og det er der brug for. Helt almindelig iagttagelsesevne kombineret med evnen til at undre sig er den bedst mulige sikring mod det uforudsete. Og nu er vi som sædvanligt tilbage ved det menneskelige aspekt:

Vi har en begrænset båndbredde. Hvis vi fokuserer meget intensivt på processer, og det, der følger med, er der ikke mental kapacitet til at undre sig. Vi undrer os alt for sjældent.

Nu tænker du måske i soyamælk, mindfulness og crossfit.

Men så drastiske midler behøver vi ikke: Det er næsten magisk, hvilken forskel et enkelt menneske kan gøre, hvis det får plads. Når vi mennesker får plads, kan vi være den bedste udgave af os selv.

Det er der, hvor vi har overskud, er tolerante, får gode ideer og har energi til at gennemføre hvad som helst. Mennesker kan være ret fantastiske. Hvis de får lov.

Vores processer er også definerende for, hvem der kan holde ud at være ansat i vores virksomheder. Og jeg bruger med vilje udtrykket »holde ud«.

Vi ved, at mange startups i Californien faciliteres af tech-genier, der ikke orker en ansættelse i de store mainstream karriere-sandkasser.

Vi ved fra danske forhold, at »26 pct. af dem, der har søgt nyt job inden for de seneste tre år, har sagt nej til et job, fordi ansættelsesforløbet var for uprofessionelt eller for negativt«.

»Det er især ansættelsesforløb, der trækker ud og har for mange forskellige trin, ansøgerne skal igennem, der får ansøgerne til at give op« (jvf. artikel fra JP erhverv 25. november 2016 »Dårlige ansættelsesforløb får jobsøgende til at vælge attraktive job fra«).

Ansættelsesforløb, der trækker ud og har mange forskellige trin, er garanteret understøttet af vedtagne, auditerede, kvalitetssikrede processer. Men midt i procesregimet glemmer vi, at det handler om at få mennesker til at føle sig godt tilpas.

Vi mennesker trives godt, når vi får lov til at bruge vores sunde fornuft og gøre det rigtige. Selvfølgelig tager vi fejl af og til, selvfølgelig overser vi signaler af og til, selvfølgelig dummer vi os af og til. Men det spild, der er i den forbindelse, er forsvindende lille sammenlignet med det spild, der er forbundet med en processtyret hverdag. Hvor vil du helst tilbringe din alderdom: På et plejehjem, der overholder alle retningslinjer og dokumenterer, at de gør det, eller på et plejehjem, hvor personalet møder op og bruger deres sunde fornuft?

Mennesker, der føler sig godt tilpas, kan meget mere.

Og som om ovenstående ikke var nok, har standarder og processer, der ikke levner plads til nytænkning og eksperimenter, endnu en alvorlig sideeffekt: De fungerer som initiativ- og innovationsdræbere.

Eftersom det er mere end almindeligt vanskeligt at slippe af med vedtagne standarder og processer, kan du prøve et shortcut: Udsted en generel amnesti »Det er herefter tilladt at afvige fra vedtagne standarder og processer«. Læn dig tilbage og se, hvad der sker, når dygtige, tænkende mennesker bliver sat fri.