Problemerne løses uden om banken

Er kreditklemmen et overstået fænomen? Ifølge bankerne ja. De virksomheder, der har sunde projekter, kan godt låne penge. Når bankernes udlån til erhvervslivet er faldet med 29 pct. siden finanskrisen, skyldes det primært erhvervslivets faldende efterspørgsel på lån. Desuden er de virksomheder, der har fast ejendom med friværdi, gået over til at finansiere sig med billige lange realkreditlån.

Foto: Linda Kastrup. Carsten Steno, cs.
Læs mere
Fold sammen

Vi har hørt den sang før. Og er der naturligvis noget om snakken. Men ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Bo Sandberg, er det stadig hver fjerde virksomhed, der får nej, når de ønsker lån fornyet eller beder om en udvidet kassekredit. Især virksomheder i f.eks. IT-branchen, der ikke har mange faste aktiver, løber ind i problemer.

Men når udlånet er faldende, er det også, fordi virksomhederne er begyndt at tage bestik af bankerne. De seneste fem år har lært dem, at de så vidt muligt skal gøre sig uafhængige af deres pengeinstitutter. Derfor har de konsolideret sig og i et vist omfang fundet andre finansieringskilder.

For nylig er slagterigiganten Danish Crown f.eks. begyndt at finansiere nye staldbygninger hos landmænd. Landmændene kan ikke låne pengene i banken. Men hvis ikke de får lov at bygge nye stalde og øge produktionen, kan Danish Crown ikke tjene penge. Også i detailhandlen og i den mindre industri udvider grossister og leverandører kundekreditten for at få forretningen til at køre.

Statistikken viser desuden, at omfanget af leasing og factoring – salg af fordringer – nu er oppe på niveauet fra før finanskrisen. Stadig flere virksomheder benytter sig altså af alternative finansieringsløsninger.

Kreditklemme eller ej? Bankerne er under stram regulering. Nok også for stram. Efter krisen er myndighederne gået i den modsatte grøft.

En bankmands fornemste opgave er at sikre sig, at han kan få de penge igen, som banken låner ud. Men tvinger nidkær regulering ham til at blive overforsigtig, vil virksomhederne finde alternative løsninger. De vil ofte være dyrere end bankernes tilbud.

Men dagligdagens problemer skal løses, og det bliver de – med eller uden bankernes hjælp.