PostNords formand klynker

Ansvaret for PostNords problemer med tabt egenkapital er alene direktionen og bestyrelsens. De har skabt unfair konkurrence med urealistisk lave priser.

Jens Moberg, formand for PostNord, får læst og påskrevet af DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør. Arkivfoto: Malte Kristiansen Fold sammen
Læs mere

I Berlingske kunne vi for nylig under overskriften »Frustreret postformand til politikerne: Få styr på fakta« læse PostNords formand, Jens Moberg, beklage sig over, at politikerne udtaler sig uden at have styr på fakta og uden at have indsigt i virksomheden.

I min optik er det ren klynk. Ansvaret for, at PostNord har bragt sig selv i en situation, hvor egenkapitalen er væk efter flere års underskud og samtidige udbytte­udlodninger, kan kun placeres ét sted: Det er hos PostNords ledelse – direktion og bestyrelse i fællesskab.

Når man så står i en situation med hånden fremme og beder staten om at tilføre flere milliarder til sin nødlidende virksomhed, kan det vel ikke overraske, at der følger politiske spørgsmål til årsager, virkning og perspektiv. Det kan simpelthen ikke komme bag på Jens Moberg.

Det må være fair at konkludere, at PostNords ledelse ikke har kendt sin besøgelsestid i forhold til at informere det politiske bagland adækvat om virksom­hedens alvorlige situation, og ej heller fyldestgørende informeret om den strategi man har tænkt sig at følge for at bringe virksomheden tilbage på fode.

PostNord-formanden kritiserer så politikerne og beder dem om at få styr på fakta. Men det kunne være ulige mere relevant at få PostNord til at offentliggøre et detaljeret produktregnskab for den danske del af virksomheden: For ifølge PostNord skyldes de senere års store tab i Danmark nemlig den befordringspligtige del af forretningen, dvs. brevomdeling og pakker op til 20 kg. Men erhvervsorganisationen Dansk Erhverv mener, at hovedkilden til underskuddene stammer fra en række andre forretningsområder som pakketransport, stykgods og andre logistikydelser, hvor man er i benhård konkurrence med private aktører i markedet. Og fra de private aktører lyder det, at PostNord dumper priserne. Også transportkøbere er stået frem i pressen og har udtalt, at PostNord går ud med urealistisk lave priser. Så fakta omkring, hvor PostNord henholdsvis taber og tjener penge, er vigtig information for de politiske beslutningstagere. Lad os få gennemsigtige tal på bordet.

For er det i den befordringspligtige del, at man taber penge, kan det kun undre, at PostNord ikke i tide er begyndt at omstille virksomheden til en ny virkelighed. Siden Digitaliseringsstrategien (2011-2015), hvor det offentliges kommunikation med borgere og virksomheder gradvis blev omlagt fra postbrev til digital kommunikation, er brevmængderne markant reduceret. Innovations- og teknologidrevne skift som PCens afløsning af skrivemaskinen, fastnettelefonens udfasning til mobiltelefoni, bankfilialernes udfasning til fordel for netbank er andre eksempler. Det burde simpelthen ikke kunne komme som en overraskelse for PostNord-ledelsen, at brevmængderne i Danmark var kraftigt faldende.

Og her er der så en række spørgsmål, som politikerne bør interessere sig for og sikre svar på: Når den befordringspligtige del af PostNords forretning er i brat fald – er det så ikke på tide at revurdere, om statens forpligtelse til at sørge for, at der bliver leveret post og mindre pakker til borgerne, kan ske på en anden og mere omkostningseffektiv måde, end det bliver gjort i dag? Er det en naturlov, at det er PostNord, der skal stå for postomdelingen? Burde politikerne ikke i stedet fastlægge portotakster, krav om frekvens for uddeling og leveringstid og derpå udbyde postleveringen i licitation – på samme måde som det ses f. eks. for dag­renovation, busservice, tog- og færgedrift? Kunne renovationsselskaberne, der i forvejen regelmæssigt henter affald hos husstandene, også levere og afhente breve? Et udbud vil sikre, at borgerne, og dermed staten, får den mest omkostningseffektive service – og det er ikke nødvendigvis fra PostNord.

Skulle det så vise sig, at ingen aktør kan gøre det på rent kommercielle vilkår – ja, så må staten træde til og vælge den leverandør, der kræver mindst tilskud.

Resten af PostNords forretning er i stærk konkurrence med private aktører i pakke-, stykgods- og logistikmarkedet og berettiger ikke statsligt ejerskab. Og derfor bør den del af PostNords forretning sælges fra så hurtigt som muligt. Formentlig vil en del af PostNords selskabstjenestemænd kunne følge med over i de forretningsben, der frasælges, så statens omkostninger til at afvikle overskydende tjenestemænd kan minimeres. Lad Finansiel Stabilitet stå for den del af frasalget og afviklingen.

Skulle man politisk vælge at lade PostNord køre videre i samme spor og tilføre flere milliarder i tilskud, er der risiko grænsende til vished for, at det er at smide gode penge efter dårlige.

For hvilke garantier har man for, at PostNord ikke står med kassen tom og hånden fremme igen allerede om få år? Er PostNord i stand til at levere på realistiske forretningsplaner? Deres track-record tilsiger det ikke. Derudover vil det formentlig være problematisk ift. statsstøtte­reglerne.

DTL Danske Vognmænd har for få uger siden skrevet til EUs konkurrence­kommissær, Margreth­e Vestager, og bedt hende om at holde et vågent øje med, at evt. statsstøtte til PostNord ikke bruges til at skævvride konkurrence i forhold til private konkurrenter, der er aktive i samme marked som PostNord. Glædeligvis er kommissæren allerede begyndt at stille spørgsmål til såvel den danske som svenske stat om sagen.

Og endelig: Hvad angår den svenske del af forretningen, så har den svenske erhvervs­minister udtalt, at PostNords problemer i Danmark – ikke overraskende – betragtes som et dansk problem.

Noget tyder på, at de forretningsplaner for hhv. Posten i Sverige og Post Danmark og de tilhørende værdi­ansættelser, der dannede grundlag for fusionen og fordelingen af aktier på hhv. 60 pct. til Sverige og 40 pct. til Danmark, er skredet for så vidt angår Post Danmark. Lur mig, om ikke det er i dét lys, den svenske melding skal ses.

Så en samlet løsning for PostNord kræver altså, at der findes en løsning ift. den svenske stat. En demerger, eller skilsmisse, som nævnt af den svenske erhvervs­minister, kan meget vel være en løsning.