PostNord: Hvad nu?

Krise. Ingen tør rigtigt tale om opsplitning af PostNord endnu, men en sådan opsplitning og efterfølgende privatisering af Post Danmark kunne meget vel være vejen frem for den hårdt pressede virksomhed. Her et lille tankeeksperiment.

Postvæsenets fremtid ligger ikke i at bringe breve ud. Til gengæld er der stadig gode vækstmuligheder i e-handlen og dermed pakke­distribution og logistik­forretningen. Arkivfoto: Henning Bagger Fold sammen
Læs mere

Tilbage i 2008 blev den danske og svenske regering enige om et interessant og i verden nærmest uhørt eksperiment: sammenlægningen af de to landes postvæsener. Dette var kort tid efter, at den første iPhone kom på markedet, inden den fuldstændige liberalisering af brevmarkedet, og inden e-Boksen havde gjort sit store indtog.

Den danske regering (og altså den danske befolkning) tog efterfølgende ejerskab over 40 pct. af den samlede nye PostNord-­koncern, mens den svenske regering fik 60 pct.

Kør tiden frem til 2017, og der er kommet gevaldigt slinger i valsen. Synergien er stort set udeblevet, og i forbindelse med offentliggørelsen af det seneste årsregnskab blev det åbenlyst i hvor høj grad, den danske forretningsenhed bløder penge, mens den svenske stadig leverer overskud.

I sensommeren dukkede der så rygter op om, at den svenske regering måske ville sagsøge den danske, fordi man er utilfreds med den omfattende danske digitalisering. Sjovt nok, for den digitale e-Boks blev opfundet af Post Danmark selv og ejes i dag af PostNord sammen med Nets.

Der er ingen tvivl om, at nedturen i antallet af breve delvist er kommet bag på ledelsen, både i Sverige og Danmark. I 2011 udtalte den dengang administrerende direktør for den danske enhed lidt for optimistisk, at »trods presset på brevmængden og dermed forretningen agter Post Danmark fortsat at gøre en indsats for at vende udviklingen. Der er blandt andet indledt en større offensiv om brevets betydning rettet mod erhvervslivet«.

I forbindelse med en justeret postaftale indgået i 2013 kunne man læse, at »analyser viser, at faldet i brevmængden vil fortsætte i de kommende år for da ifølge Post Danmark at stabilisere sig«.

Men i virkeligheden er antallet af breve dalet med hele 66 pct. i perioden 2009 til 2016. Og der er ingen chance for, at det vender.

Selv julekortene er blevet erstattet af Snapchat, Facebook, SMS, MMS, Skype, email osv. Vi kommunikerer i dag digitalt, hurtigt og billigt.

Nu har den danske stat så annonceret, at man vil give en kapitalindsprøjtning samt en engangs kompensation for at hjælpe virksomheden med at dække omkostningerne forbundet med befordringspligten – dette for danske skattekroner. Denne situation er lidt speciel. Som i enhver anden virksomhed hæfter ejerne solidarisk for det hele. Så hvis der skal kapitalindsprøjtning til, burde den komme fra begge ejere. Men hvad er alternativet til danske kapitalindsprøjtninger? Det kunne jo være en opsplitning. En opsplitning som burde komme den danske stat til gode.

I forbindelse med sammenlægningen i 2007 fik den danske regering ikke kun afsat 60 pct. af den danske forretningsenhed til svenskerne. Den fik også »købt« sig til 40 pct. af den svenske enhed, som altså stadig genererer penge. Ligeledes ejer den danske statigennem PostNord en række andre forretningsenheder, blandt andet i Norge og Finland.

Den danske enhed er i praksis meget lidt værd i dag. Til gengæld har de andre forretningsenheder større værdi. Og Danmark ejer altså 40 pct. af disse værdier, som burde kunne sælges tilbage til Sverige eller andre investorer, hvis de er interesserede. Efter – eller i forbindelse med – et hypotetisk salg til svenskerne vil regeringen kunne privatisere virksomheden. Man kunne følge den britiske model: staten overtager pensionsforpligtelser og omkostningen ved at afskedige tjenestemænd på særlige ordninger og privatiserer gennem et salg med eller uden børsnotering – og kan så bruge pengene, man inkasserer, til at dække de omkostninger, man har haft.

Ingen tvivl om, at Post Danmark anno 2020 vil være en mindre virksomhed, som måske kun uddeler obligatorisk post en gang om ugen, på sigt måske endda til postboks i nogle kommuner. Befordringspligten vil man beholde nogen tid endnu, men med modifikationer. Til gengæld er der stadig gode vækstmulig­heder i e-handlen og dermed pakkedistributionen og logistikforretningen – områder, hvor man i dag konkurrerer med private virksomheder. Hvis det gøres rigtigt, kan en privatisering med eller uden opsplitning meget vel komme både skatteydere, private aktører og kunder til gode. Tiden er moden til at tage den politiske diskussion.

Deltag i Business-debatten: Send indlæg til business-opinion@berlingske.dk