Pensionsdebat: Uvildigheden er intakt

Investeringsfonden Tryghed75 svarer her på Morningstars kritik lørdag. Tryghed75 er ikke kortsigtet som påstået. Fonden er defensiv over for disse lange udsving og derfor ekstra god langsigtet.

Aktier er et væsentlig element i pensionsopsparing, og med de store udsving i kurserne er det afgørende for pensionens størrelse,hvordan man håndterer disse udsving.   Fold sammen
Læs mere
Foto: Ritzau Scanpix / Reuters Lucas Jackson

I Business lørdag 28. juli er Morningstars Nikolaj Holdt Mikkelsen faldet over investeringsfonden Tryghed75 med en ensidig og desværre også forfejlet kritik.

Han påstår blandt andet, at »danske pensionsinvestorer ville være langt bedre tjent med en langsigtet og strategisk portefølje«. Men realiteten er, at pensionsinvestorerne er meget forskellige med forskellige ønsker til risiko og tidshorisont. Tryghed75 er én investeringsmulighed blandt mange, og den er netop med til at øge valgmulighederne.

Tryghed75 er ikke kortsigtet som påstået. Den er langsigtet. Vi sparer typisk op over 40 år og lever af opsparingen i en årrække, men da aktiemarkedet historisk går op og ned en gang hvert tiende år, er risikoen høj. Tryghed75 er defensiv over for disse lange udsving og derfor ekstra god langsigtet.

Det unikke ved Tryghed75 er, at den løbende tilpasser sin risikoprofil. Aktiers risiko er parret med bedre afkast end mere konservative investeringer. Når aktiemarkedet er positivt, øger Tryghed75 sin aktieandel for at være med på vognen, og omvendt, når markedet vender, sælges ud. Historisk har det betydet gevinst i opadgående markeder, mens tab i dårlige tider har været mindre.

På halvandet år har pensionsinvestorer placeret over to milliarder kroner i Tryghed75. Det viser, at den imødekommer et stort ønske og behov.

Det er helt forkert, når NHM påstår, at Söderberg & Partnere anbefaler »deres eget investeringsprodukt«.

Det er den enkelte pensionsinvestors risikovillighed og ønsker til pension, der styrer vores rådgivning.

Der er derfor ikke ændret noget som helst ved uvildigheden, uafhængigheden og transparensen i den funktion, en mægler som Söderberg & Partners udøver. Det er en af vores fremmeste opgaver at sikre, at virksomheden og dens medarbejdere har den bedste pensionsordning, og det er den stadig.

Det er også vigtigt at slå fast, at S&P ikke selv ejer nogen investeringsforening, netop for at varetage uvildigheden. Tryghed75 er en såkaldt Fund of Funds. Det vil sige, at pengene placeres i en fond, der investerer i andre fonde, som igen investerer i forskellige typer aktiver, som de er specialiseret i. Det sikrer en stor risikospredning, fleksibilitet i forhold til udviklingen og adgang til de bedste af de bedste.

Det er ligeledes forkert, at S&P tjener to tredjedele af omkostningerne. Omkostningen ved ordningen er i øvrigt ikke 1,7 procent som anført, men 1,46.

S&P og pensionsselskaberne modtager hver 0,4 procent for arbejdet med rådgivning og administration. Resten 0,66 går til de underliggende fonde, der forvalter de fonde, der investeres i (Fund of Funds).

Det er også vigtigt at understrege, at samlet er det typisk ikke dyrere for den enkelte pensionsopsparer. Det bliver lidt teknisk men handler om, at andre omkostninger modsvarende er mindre.

Kæden falder helt af, når NHM sammenligner afkastet fra Tryghed75 med globale aktier og med en højrisikopulje. Enhver ved, at det er afgørende for en sammenligning, hvilken periode man ser en udvikling over. NHM vælger (bevidst?) en kort periode fra 2010 til i dag.

I en kort periode og med stigende kurser er det at satse på 100 procent aktier sikkert en god investering.

En fair sammenligning vil være med puljer med omkring 50 procent aktieeksponering svarende til det, der går under middel risiko. Ikke højrisiko. Og set over en længere horisont med de udsving, der normalt er.

Tryghed75 kan selvfølgelig ikke konkurrere med en 100 procent aktieandel på kort sigt. Berlingske Business beregnede 24/7, at du kunne have 12-doblet dine penge på ti år, hvis du havde sat 100 procent i GN Store Nord. Ingen fornuftige mennesker sætter hele deres pension i en eller få aktier. Og kan du ramme den dag, de er i bund? Sådan er virkeligheden ikke. Derfor er det fornuftigt at have flere valgmuligheder og vælge en risikoprofil, der svarer til ens forventninger og planer for fremtiden. Det formål er Tryghed75 med til at opfylde.