Overraskende forskning: Små banker har afgørende betydning for jobvækst

Den finansielle krise har vist, at Danmarks mindre pengeinstitutter har en vital betydning for, at landets små og mellemstore virksomheder har adgang til tilstrækkelige lånemuligheder.

Foto: Kevin George
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Siden den finansielle krise brød ud, har det været diskuteret, om der har været mangel på lånemuligheder for danske virksomheder, og om det i givet fald har haft betydning for, om de har ansat flere eller afskediget medarbejdere. Altså, om der har været såkaldte »reale« effekter af bankkrisen.

Nogle virksomhedsledere og bankfolk (mest uden for referat) har sagt, at der har været en begrænsning på mulighederne for at låne penge. Finanstilsynet og banksektoren derimod har sagt, at der ikke var manglende muligheder for lån, men mangel på gode projekter, og det gjorde, at banksektorens udlån faldt.

Den diskussion har været vigtig, for det er en kendsgerning, at der i danske virksom­heder er blevet nedlagt mange job sammenlignet med andre lande, og at Danmark har været langsom til at komme ud af krisen, blandt andet når vi ser på jobskabelse.

Da muligheder for at låne penge i nogen grad bestemmes af det politiske system, er det vigtigt at vide, hvordan virksomheders adgang til lån hænger sammen med job­skabelse og -nedlæggelse.

Vi har gjort flere forsøg på at forstå denne sammenhæng bedre – for i det mindste at kunne ruste os med bedre politik næste gang, der opstår et lignende problem.

Man kunne tro, at man bare kunne spørge virksomhedsledere og bankfolk, hvordan de har oplevet situationen. Vi har prøvet, og det var karakteristisk, at halvdelen svarede ja og den anden halvdel nej til spørgsmålet, om de oplevede en kreditklemme.

For det andet er problemet, at nogle svarede, at der var en kreditklemme, fordi de ikke kunne få lån til et dårligt projekt. Man er derfor nødt til at finde en anden metode til at få et svar, som ikke er påvirket af virksomhedens egen situation eller egen vurdering af egen situation.

En sådan fandt vi ved at se på det tilfælde, at en virksomheds bank fik et påbud fra Finanstilsynet om at forøge solvensen. Her har vi nemlig en begivenhed, der kan påvirke bankens låneudbud, men ikke direkte skyldes, at den enkelte virksomheds­kunde »har et dårligt projekt«.

I et sådant tilfælde kan banken forsøge at rejse mere egenkapital, men den kan også reagere ved at indskrænke långivningen. Først sammenlignede vi de samlede lån for virksomheder med en (hoved-)bank, der fik et påbud, med virksomheder med et pengeinstitut, der ikke fik et påbud.

Her fandt vi, at de »ramte« bankers kunder fik indskrænket kreditten mere end de ikke-ramte bankers kunder. Dette resultat holder, når man tager hensyn til virksomhedernes økonomiske udgangspunkt.

Virksomheder, der bliver »ramt«, kan forsøge at afværge effekten heraf ved at skaffe sig kapital fra andre kilder i form af kapitalindskud, lån i andre banker eller ved at udstede virksomhedsobligationer, hvis det er en stor virksomhed. Hvis der ikke skaffes ny kapital, må man forvente, at det går ud over aktiviteten og væksten.

Vores resultater viser, at de større virksomheder—under ét—ikke blev klemt, når deres banker blev »ramt« af et påbud fra Finanstilsynet. De mindre virksomheder derimod kan ikke finde alternativ kapital og ender med at lade det gå ud over lønsummen, dvs. at de enten sænker lønnen eller afskediger for at klare nedgangen i lån.

Vi finder endvidere, at der er forskel på de fem største banker, som også kaldes systemisk vigtige banker, og de mindre banker. Når de største banker får et påbud, begrænser de kreditten til deres mindre erhvervskunder, mens de større kunder kan finde alternativer og undgå restrukturering af deres aktiviteter.

Samtidig viser det sig, at de mindre banker ikke lader det gå ud over kreditten til deres kunder, at de får et påbud om at øge solvensen.

Man kunne tro, at denne effekt skyldtes, at der er en klar sammenhæng mellem virksomhedsstørrelse og bankstørrelse, sådan at store virksomheder har store banker, og mindre virksomheder har mindre banker, men sådan er det ikke.

Vi kan derfor forklare, hvorfor nogle virksomhedsledere siger, at de ikke har haft finansieringsproblemer, mens andre siger, at det har de haft. Svaret kommer simpelthen an på, om virksomheden har en stor bank eller en mindre bank.

Hvad kan vi nu lære af det?

For det første at de mindre banker har en væsentlig rolle som stabil kreditgiver for de små og mellemstore virksomheder. Blandt disse virksomheder er de nystartede virksomheder også, og det er dem, der skaber de fleste nye job.

Derfor er det vigtigt, at den gruppe virksomheder har stabile kreditforhold også under økonomiske kriser, og derfor er det vigtigt, at der fortsat findes banker, der kan og vil betjene dem.

For det andet har vi vist, at der er en sammenhæng mellem kreditgivning og jobskabelse.

Job er vigtige for vores samfund og økonomi, så det er vigtigt, at kreditsystemet kan understøtte virksomhedernes vækst. Alternativet til det er, at alt for mange job nedlægges.

Forskningspapiret kan findes her.