Opinion: Manden i 30erne er ikke en lost case

Mike van der Poel: Hvis hun vil have mændene til at reflektere mere over sig selv, burde Anne Sophia Hermansen så ikke selv vise vejen og demonstrere nysgerrighed over for at forstå, hvilke mekanismer i samfundet, der betinger den i hendes øjne beklagelige udvikling? Er Anne Sophia Hermansens artikler virkelig udtryk for en forbilledlig adfærd af en velplejet, velholdt og veluddannet karrierekvinde?

Midt i sommervarmen har Anne Sophia Hermansen skrevet, at det står kummerligt til med mænd i 30erne. Kort fortalt er hendes hovedtese, at manden i 30erne er enten en »bavianmand« eller en »puddelhund«.

I alle tilfælde er han en ucharmerende størrelse, som de moderne kvinder helst undgår. En udløber af hendes hovedtese er, at ordentlige kvinder som hun og veninderne er begyndt at søge interessante mænd i 20erne eller 40erne.

Efter det oprindelige essay er der kommet flere artikler til, og senest har Anne Sophia Hermansen skrevet en kommentar med titlen »Du kan få et feminint los i drengerøven«. Desværre er den kun en samling platheder, der ikke tilføjer debatten noget substantielt nyt. Det er rent ud sagt underligt, at sådant noget kan få plads i Berlingske Tidendes spalter.

Jeg kan naturligvis ikke kommentere Anne Sophia Hermansens personlige oplevelser med mænd. Hvis det er sådan hun oplever verden, er det uheldigt for hende.

Hvis hun vil have mændene til at reflektere mere over sig selv, burde Anne Sophia Hermansen så ikke selv vise vejen og demonstrere nysgerrighed over for at forstå, hvilke mekanismer i samfundet, der betinger den i hendes øjne beklagelige udvikling? Er Anne Sophia Hermansens artikler virkelig udtryk for en forbilledlig adfærd af en velplejet, velholdt og veluddannet karrierekvinde?

Jeg vil tillade mig at tilføje noget rigtig empiri til hendes almengørelse af egne oplevelser. Ikke den slags pseudo-empiri som hun selv påstår at have opsamlet fra sig selv og sin omgangskreds. Der er ingen tvivl om, at i almindelighed er danske kvinder i 30erne glade for danske mænd i 30erne.

I fraværet af en egentlig officiel datingstatistik, så kan man ty til ægteskabsstatistikken, som jo udtrykker en endnu højere grad af personlig præference end blot dating. De tal, som Danmarks Statistik har offentliggjort (på www.statistikbanken.dk) for indgåelse af ægteskaber i 2008, kan opsummeres som følger:

Danske kvinder i 30erne gifter sig i alt overvejende grad med danske mænd i 30erne. Det er en tydelig tendens, som er hinsides statistisk usikkerhed, at kvinder i 30erne gifter sig med mænd, der er lige så gamle som dem selv plus minus højest et par år.

Som gruppe betragtet vælger de altså ikke mænd i 20erne eller 40erne. Man må undre sig over, at Anne Sophia Hermansen ikke har gjort sig bekendt med dette lidet overraskende faktum.
Men der er mere endnu, som den ægte nysgerrige kan opdage ved en enkel analyse af ægteskabsstatistikken:

Mænd i 30ernes popularitet som ægtepartner for kvinder i 30erne har været i markant stigning inden for de sidste 10 år. For 10 år siden valgte de kvinder i 30erne, som giftede sig, i 67 procent af tilfældene en mand i 30erne. Siden da har tallet været støt stigende, således at sidste år valgte hele 73 procent af kvinderne i 30erne, som giftede sig, at gifte sig med en mand i 30erne. Antallet af skilsmisser som mænd i 30erne er udsat for i forhold til det totale antal af mænd i aldergruppen har til overflod været nedadgående i de sidste par år. Man kan vel næppe ønske sig en mere tydelig gendrivelse af Anne Sophia Hermansens tese?

Selvfølgelig kan det ikke udelukkes at der er noget galt med mænd i 30erne. Men hvad der end måtte være galt, er det ikke noget, der får kvinderne i 30erne til at fravælge dem, når de gifter sig.

Når Anne Sophia Hermansen fortæller os, at ordentlige kvinder i 30erne bliver nødt til at finde mænd i 20erne eller 40erne, så må man jo tro, at hun taler af erfaring. Eller at hun med andre ord har fundet en værdig partner i netop en af de aldersgrupper. Men nej, sådan står det ikke engang til. Efter eget udsagn, så har Anne Sophia Hermansen heller ikke fundet en tilfredsstillende mand dér. Således understøttes den anden halvdel af hendes tese ikke engang af hendes personlige beretning.