Opinion: Ja-martyrernes livstrætte jammer

Morten Messerschmidt: I modsætning til Dan Jørgensen og Morten Løkkegaard er jeg ikke så naiv, at jeg forsøger at bilde folk ind, at der kan etableres et demokrati uden et folk – henover hovedet på nationalstaterne og de europæiske befolkninger.

Opinion: Ja-martyrernes livstrætte jammer - 1

Noget af det værste, man kan blive i politik, er martyr. Ingen gider nemlig høre på martyrer, som sidder og jamrer og siger »hvor er det dog synd for mig.« Men det er ikke desto mindre det indtryk, man får, når man læser Dan Jørgensens (S) og Morten Løkkegaards (V) kronik i Berlingske Tidende (16.4.) – det er to livstrætte politikeres klagesang over alt fra mediernes manglende interesse for EU til selve debatniveauet.
Hvis det hele virkelig er så slemt, hvorfor har Dan Jørgensen så ikke gjort noget som helst for at forbedre tingenes tilstand i de fem år, han har været medlem af Europa-Parlamentet? Kunne tilhængernes evindelige klicheer og floskler være årsagen til, at folk ikke rigtigt gider høre om EU? Eller kunne det være alle de forvrøvlede fordomme, som de ustandseligt udsætter os skeptikere for?
Naturligvis er dette ikke en debat om »for eller imod«, men om »mere eller mindre« EU. Og hvad er det dog i øvrigt for en dybt udemokratisk holdning, at undertegnede som skeptiker ikke skal have adgang til Europa-Parlamentet? Det ville svare til at udelukke oppositionen fra Folketinget.
Mest underligt er det, at Venstres Morten Løkkegaard også har meldt sig ind i jammerkoret. Når man betænker, hvor kort tid Morten Løkkegaard har befundet sig i dansk politik, er det underligt, at han allerede nu er træt af den politiske debat.
Hvis nogen har gjort afstemninger og valgkampe til et spørgsmål om »for eller imod« EU, så er det lige præcis tilhængerne. Hver gang vi andre spagfærdigt gør opmærksom på, at EU er gået for vidt, at EF-domstolen har fået for meget magt eller at vi ikke ønsker en traktat samt flere udvidelser – så får vi at vide, at vi er »EU-modstandere« eller hylder »komplotteorier«. Må vi være fri! Jeg er overbevist om, at EU er skabt ud fra de bedste intentioner, og jeg er tilhænger af store dele af det europæiske samarbejde.
Men i modsætning til Dan Jørgensen og Morten Løkkegaard er jeg ikke så naiv, at jeg forsøger at bilde folk ind, at der kan etableres et demokrati uden et folk – hen-
over hovedet på nationalstaterne og de europæiske befolkninger.
Men se nu at komme op med det gode humør, Dan Jørgensen og Morten Løkkegaard! Jeg glæder mig til en fantastisk spændende debat om, i hvilken retning EU skal gå. Selv om den danske indflydelse er begrænset, er selv den mindste indflydelse bedre end slet ingen. En stemme på Dansk Folkeparti er på ingen måde en spildt stemme, men derimod en stemme, der arbejder aktivt på at præge tingene i vores retning i Europa-Parlamentet – som i øvrigt har hele udvalg til at beskæftige sig med præcis de ting, som de to kronikører afviser, at parlamentet skulle have indflydelse på, nemlig både traktat og Schengen-samarbejdet.
Men hvad er i grunden en stemme på Socialdemokratiet eller Venstre? Hvis det er en stemme på den livstræthed, som jeg læser ud af kronikken, ville jeg betakke mig. For magen til nedrakning af de danske vælgere – og medier – skal man lede længe efter.