Opinion: Der er kræfter der ønsker ufred

Åbent brev til OIC

Igennem århundreder har der været talrige eksempler på fredelig sameksistens mellem folk, der har tilhørt forskellig race, religion og kultur. Det er en stor glæde for muslimer verden over at kunne referere til denne stolte historie. Vi befinder os aktuelt i en tid, hvor den fredelige sameksistens trues af kræfter, der ønsker ufred. Danske muslimer har stået på forreste række som tilskuere til en sådan udvikling. Vi har som muslimer i udgangspunktet ikke kunnet forene vores stemme, og den er derfor blevet mangelfuld og til tider forkert repræsenteret i den offentlige debat. Vi har nu, i kraft af dannelsen af Muslimernes Fællesråd (MFR) i 2006, formået at kunne danne et fælles talerør for danske muslimer.

Set i lyset af MFRs solide forankring i Danmark og med det indgående kendskab til de danske samfundsforhold har vi følt, at vi vil give vores bidrag til Durban II konferencen.

Det er vores klare opfattelse, at der eksisterer kræfter, der er interesseret i at skabe og vedligeholde et modsætningsforhold imellem danske muslimer og det omgivende samfund. Disse kræfter ser meget gerne, at muslimer i Danmark bliver marginaliserede, på trods af vores ønske om at blive fuldgyldige medlemmer af det danske samfund. Et af de væsentligste punkter, hvormed nogle ønsker at marginalisere danske muslimer, er ved at portrættere dem som udemokratiske og som havende manglende forståelse for spilleregler i et demokratisk samfund. Den eneste måde, hvormed vi kan ændre denne opfattelse, er ved at åbne for en fordomsfri dialog. En dialog hvor der er plads til, at alle parter åbent kan kritisere og stille spørgsmål til hinandens værdier og tankesæt. Det er bydende nødvendigt, at en sådan dialog er betingelsesløs og fri. At begrænse denne dialog og retten til at kritisere hinanden ved lovgivning vil være bremsende for danske muslimer.

Det er ganske indlysende, at dialog og kritik skal berammes af en respekt for hinandens værdier, for at den kan være frugtbar og til gavn for samfundet som helhed. Det danske, samt en række andre europæiske samfund, har dog i flere tilfælde vist, at de endnu ikke har indset, at kritik godt kan være fri uden at den skal være baseret på hån, spot og latterliggørelse. Derfor vil ethvert tiltag til at begrænse religionskritikken ved lov kunne blive misforstået af befolkninger, meningsdannere og folkevalgte rundt omkring i Europa som et forsøg på at indskrænke ytringsfriheden. Effekten ved en lovmæssig indskrænkning af religionskritik vil derfor være modsat hensigten og vil af mange blive set som en kærkommen lejlighed til yderligere kritik af muslimer.

Vores ønske er derfor, at I som udgangspunkt arbejder for at fremme forståelsen mellem muslimer og ikke-muslimer, og at det gøres inden for rammerne af den aktuelle lovgivning internationalt.