Omlæg elafgiften til gavn for det grønne regnskab

Det vil være en fordel både for samfundet og de laveste indkomster at omlægge elafgiften.

24BUSLars-Aagaard-175418-46.jpg
BMINTERN - Lars Aagaard, ad. direktÔøΩr i Dansk Energi Fold sammen
Læs mere

Regeringen er på trapperne med et udspil til en ny energiaftale. Allerede nu ved vi, at regeringen ønsker at reducere afgiften på el. Det er ansvarligt at tage et opgør med danskernes Europarekord i elafgift.

I dag dæmper afgiften danskernes lyst til at vælge det grønne alternativ som eksempelvis elbilen, varmepumpen eller den eldrevne plæneklipper fremfor produkter på fossile brændsler.

Læg dertil, at de ekstremt høje elafgifter, som danskerne betaler (til forskel fra erhvervslivet), gør os alle unødvendigt fattigere og rammer skævt socialt. Det er derfor godt, at regeringen i det mindste delvist har lyttet til rådene fra de økonomiske vismænd om at tage fat på problemet.

At elafgiften siden 2006 er steget med 72 procent, skyldes blandt andet, at politikere – på begge fløje – har set en stigning af afgifter generelt som en »gratis omgang« sammenlignet med at øge den lidt mere synlige indkomstskat. Men det er desværre sådan, at der i skattepolitikken ikke findes nogen gratis omgang. Det er mennesker, som betaler skat, uanset om det hedder elafgift eller indkomstskat.

Konsekvensen for alle danske elkunder af den urimeligt høje afgift på el er, at de har færre penge til andre ting. Elafgiften er skat på arbejde – og en meget asocial en af slagsen. Vi har alle uanset indkomst et minimumsforbrug af strøm. Derfor belaster elafgiften særligt de fattigste i vores land.

En lettelse af elafgiften handler derfor ikke bare om at gøre Danmark grønt og styrke rejsen mod et elektrificeret Danmark. Lettelsen handler også om at understøtte dansk velstand og velfærd samt opnå mere lighed.

Når politikerne inden længe mødes for at forhandle en ny energiaftale, bør de ikke alene gennemføre de lettelser, de kan finde plads til i det økonomiske råderum. De bør gå videre og følge de økonomiske vismænds anbefalinger om at reducere elafgiften med 70 procent, så strøm beskattes på samme niveau som forbruget af sorte brændsler, og finansiere det via en minimal øgning af bundskatten.

Det vil ikke blot være en god gerning for klimaet. Det vil også sikre en økonomisk gevinst for samfundet på 1,8 mia. kr. Det vil samlet set tilgodese danskere med den laveste indkomst, da de relativt set får flest penge ud af skatteomlægningen. Det vil give en gratis skattelettelse til alle, fordi omlægningen delvist finansierer sig selv.

Heldigvis er partierne i Folketinget ved at finde ud af fordelene ved denne form for skatteomlægning. Det var præcis den metode, de benyttede, da de valgte at flytte PSO-betalingen fra elregningen over på finansloven. Aftalen blev indgået af et bredt flertal i Folketinget med Socialdemokra­tiet, SF, de Radikale, Dansk Folkeparti, Venstre, de Konservative og Liberal Alliance. Med PSO-aftalen var det især industrien­ og erhvervslivet, der blev tilgodeset.

Nu har politikerne chancen for igen at lave en skatteomlægning, der kommer alle danskere til gode – ikke mindst dem med de laveste indkomster – og samtidig giver den grønne omstilling en håndsrækning. Den mulighed bør opposi­tionen gribe.