Olie, våben, porno og tobak: Investering er også et etisk valg

Både private og offentlige investorer gør sig klare tanker om den fremtid, hvor deres opsparede midler skal bruges – og god samvittighed behøver ikke at koste noget.

Danske forbrugeres stigende interesse for bæredygtige og etiske valg har ramt finanssektoren. Illustration: Iris Fold sammen
Læs mere

De fleste danske forbrugere kender til det: Vi står med indkøbskurven i supermarkedet og kigger efter økologimærker og Fairtrade-­logoet. Flere affaldssorterer. Vi har taget strømsparepæren til os. Og #stopmadspild trender både i debatfora og i spise­stuerne.

De danske forbrugere bliver stadigt mere bevidste om etik og bæredygtighed i deres daglige valg. Denne trend har i de senere år også ramt finanssektoren. Hvilket er logisk nok. For når danskerne vægter etiske hensyn i deres daglige forbrug – hvorfor så ikke også gøre det i deres opsparing og investeringer?

Godt 800.000 danskere har placeret omkring 1.850 milliarder kr. i investeringsforeninger. Her investeres kapitalen videre ud i utallige virksomheder verden over.

I Alm. Brand Invest har vi mærket en øget interesse i, hvilke dagsordner vores in­ve­steringer indirekte fremmer. Derfor har bestyrelsen nu valgt at ekskludere selskaber, der hovedsageligt driver forretning inden for fossile brændsler, tobak, pornografi og våben i samtlige af vores investerings­foreninger.

Valget bunder dybest set i sund fornuft – både hvad angår investeringsforeningernes afkast og generelle overvejelser om den foranderlige verden, vi agerer i.

Et metastudie fra 2015, der vurderer mere end 2.000 empiriske studier, konkluderer, at der er en neutral indvirkning på afkast eller tilmed et marginalt merafkast ved at investere etisk. Når hovedparten af studierne viser, at det ingen indvirkning har at fravælge selskaber inden for fossile brændsler, våben og tobak, og en del studier viser en positiv effekt på afkastet, så er svaret på spørgsmålet klart: God samvittighed koster ikke noget. Måske snarere tværtimod.

Når det kommer til etiske hensyn, kan investorerne altså både blæse og have mel i munden. Dét faktum er ved at bundfælde sig.

I udlandet sættes månedligt nye rekorder, hvad angår de enorme summer, der forvaltes ud fra etiske og bæredygtige principper. I Danmark er etiske og ansvarlige investeringer også et område i kraftig vækst.

Foruden et solidt afkast forventer flere danskere også, at deres midler er med til at fremme virksomheder med etikken i orden. Det er ikke blot private danske investorer, men også institutionelle kunder som bl.a. kommuner, pensionskasser og arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer, der i særlig grad stiller krav til at skatteborgernes penge bliver forvaltet ud fra etiske principper.

Som kapitalforvalter er vi dybest set sat i verden for at tage stilling.

Skal vi have en overvægt af obligationer? Mere eller mindre eksponering mod vækstøkonomierne? Amerikanske eller europæiske aktier? Eller noget helt andet.

Vi træffer hver dag valg ud fra kundernes behov med risiko og afkast in mente. Derfor tillader vi os nu også at tage stilling til vores investeringer ud fra nogle overordnede principper, der bunder i både sund investeringsfornuft og en ambition om at skabe en bedre verden omkring os.

Fravalget af fossile brændsler, pornografi, tobak, spil og våben er for os et aktivt valg, hvor vi undgår sektorer, som vi ikke mener bidrager positivt til hverken kundernes afkast eller samfundets overordnede tilstand på længere sigt.

Vores kunder har ofte en lang­sigtet investeringshorisont og betror os penge, de først skal bruge mange år senere. De fleste investorer, både private og offentlige, gør sig klare tanker om den fremtid, hvor de opsparede midler skal bruges.

Når man lukker øjnene og forestiller sig, hvordan verden ser ud om 20-30 år, hvad dukker så op på nethinden?

For de flestes vedkommende vil det være et samfund, der er overgået til fuld grøn omstilling, hvor færre er afhængige af tobaksprodukter, og hvor behovet for krigsvåben er minimeret.

Den fremtid vælger flere og flere nu at fremme ved at tilvælge etiske hensyn i porteføljen. Og uden at det koster en krone – måske snarere tværtimod.

Deltag i Business-debatten: Send indlæg til business-opinion@berlingske.dk