Old boys netværk er yesterday’s news

Synspunkt.

For nyligt bragte den britiske avis The Independent en god nyhed, som er meget interessant for os danskere:

I en stort opsat artikel omtaler avisen, at der er sket et bemærkelses­værdigt fald i antallet af virksomhedsbestyrelser, som kun består af mænd. Siden 2011 er antallet faldet fra 152 bestyrelser til blot ti. Hertil kommer, at andelen af kvinder i de største børsnoterede selskabers bestyrelser nu er nået op på 28 pct. En yderst positiv udvikling, som vidner om, at fortællingen om et »old boys network«, der dominerer og huserer i bestyrelses­lokalerne, er ved at være fortid.

Inspireret af historien fra The Independent har DI gennemgået kønssammen­sætningen i de danske LargeCap-selskaber. Her viser det sig, at de glædelige nyheder ikke kun gælder i de britiske bestyrelses­lokaler, men også strækker sig over Nord­søen til de danske bestyrelser. Billedet herhjemme ser nemlig ud som i Stor­britannien med et dramatisk fald i antallet af bestyrelser kun med mænd og en markant stigning i andelen af kvinder, der vælges til bestyrelserne.

For ti år siden var godt halvdelen af de daværende danske Large Cap-selskabers bestyrelser helt uden kvinder, hvorimod det i dag kun er 5,3 pct. af de nuværende Large Cap-selskabers bestyrelser, som ikke har et generalforsamlingsvalgt, kvindeligt bestyrelsesmedlem.

Kvinder vinder i udpræget grad fodfæste i bestyrelseslokalerne. Erhvervsstyrelsens seneste opgørelse viser, at andelen af kvinder i alle de 156 børsnoterede danske selskabers bestyrelser, på bare tre år er steget med 70 pct. til omkring 16-17 pct. i 2016. I de store Large Cap-selskaber, som kan sammenlignes med den britiske opgørelse, udgør kvinder nu mere end en fjerdedel (26,4 pct.) af de general­forsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Det er en meget positiv udvikling – både i Danmark og Storbritannien, som netop ikke har indført kvoter for kvinder i selskabernes bestyrelser. Udviklingen viser, at danske virksomheder løbende arbejder med god selskabsledelse og er på rette spor i forhold til den danske lovgivning om køns­sammensætningen i ledelse og bestyrelser.

Men vigtigst af alt, så viser opgørelserne, at den evindelige tale om »old boys network« er yesterday’s news.