Økonomer: Lav vækst i vores produktivitet er en central udfordring

OPINION: Produktiviteten er høj, men produktivitets-væksten er lav. Hvad betyder det, og hvad er vigtigst? Vismændene skal komme med forslag til produktivitets-fremmende ændringer af dansk økonomi.

De fire vismænd - formandskabet i Det Økonomiske Råd. Fra venstre: Carl-Johan Dalgaard, Torben Tranæs, Lars Gårn Hansen og Michael Svarer (overvismand) Fold sammen
Læs mere
Foto: PR-foto
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Af Michael Svarer, Carl-Johan Dalgaard, Lars Gårn Hansen og Torben Tranæs, formandskabet for De Økonomiske Råd – der også udgør Produktivitetsrådet

Den senere tid har budt på en debat om Danmarks produktivitets­problem. Har vi et problem, eller har vi ikke? Og har økonomstanden skiftet holdning til dette spørgsmål i ly af efterårets mørke?

Et af elementerne i vores produktivitetsrapport fra december var netop at give en status på produktivitetsudviklingen i Danmark. Og torsdag følger vi op med et produktivitetsseminar.

Men lad os allerede her uddybe vores syn på sagen og forklare, hvad vi mener, at svaret betyder for den økonomiske politik.

Spørgsmålet kan ikke besvares meningsfuldt uden at have en klar præmis. Her er der grundlæggende to muligheder: Vi kan enten sammenligne den aktuelle produktivitetsudvikling med tidligere tiders udvikling, eller vi kan sammenligne den med produktivitetsudviklingen i andre lande.

Hvis vi perspektiverer i forhold til tidligere, tegner der sig et tydeligt billede af et dansk produktivitetsproblem. Produkti­viteten er langt højere i dag end på noget tidligere tidspunkt, men den vokser langsommere. I 1970erne var produktivitetsvæksten omkring fem pct., mens den i dag er godt én pct. Tallene taler et meget tydeligt sprog.

Spørgsmålet er imidlertid, om det er noget, vi bør opfatte som et problem, eller om det er noget, vi bare må affinde os med.

Sagen er nemlig den, at produktivitets­væksten også er faldet i så godt som alle de lande, vi sammenligner os med. Der er i høj grad tale om en generel afmatning af produktivitetsvæksten i de højtudviklede økonomier, og hvorfor skulle lige netop ­Danmark gå fri af denne tendens?

Det var i en årrække den gængse opfattelse blandt økonomer, at den danske produktivitetsvækst var særligt lav, og at Danmark sakkede bagud.

I dag mener de færreste, at der er belæg for at betegne Danmarks produktivitetsudvikling de seneste årtier som et egentligt problem i forhold til udviklingen i andre lande.

En vigtig årsag til dette holdningsskifte er, at data er blevet revideret – senest i form af nationalregn­skabets hovedrevision i efteråret 2016. Den løftede den opgjorte produktivitetsvækst væsentligt – særligt i det seneste årti – og fjernede reelt indtrykket af en særligt svag dansk produktivitetsudvikling efter finanskrisen. Heller ikke på den længere bane ser den danske produktivitetsudvikling helt så svag ud som tidligere i forhold til andre lande.

Desuden bør vurderingen af produktiviteten ikke baseres på væksten alene. Ligesom det i skolen er karakterens niveau og ikke dens ændring, der i sidste ende tæller, er det produktivitetsniveauet, som viser vores effektivitet. Og her ligger vi internationalt set godt – rigtig godt endda!

Niveaumæssigt har den danske timeproduktivitet ikke været lav på noget tidspunkt, og med de nyeste tal er den decideret høj i internationale sammenligninger.

En anden meget vigtig pointe er, at produktiviteten først og fremmest er interessant, fordi den er hovedkilden til velstand. Derfor vil et produktivitetsproblem i form af lav vækst før eller siden føre til et velstandsproblem.

Men det kan der altså ikke konstateres aktuelle tegn på, og derfor konkluderede vi i produktivitets­rapporten, at Danmark ikke har et egentligt produktivitetsproblem i forhold til andre lande.

At det går udmærket med den danske produktivitet sammenlignet med andre lande betyder imidlertid ikke, at vi bør undlade at have fokus på produktiviteten i den økonomiske politik.

Der er flere eksempler på regulering i den danske økonomi, som måske er overflødig eller uhensigtsmæssigt indrettet, og som helt sikkert svækker produktiviteten. Deregulering vil – i hvert fald i en periode – kunne øge produktivitetsvæksten.

Desuden ved vi, at efterspørgslen i samfundet i stigende grad drejer sig i retning af serviceydelser, og det vil trække produktivitetsvæksten ned.

På den baggrund kan man frygte, at produktiviteten kommer til at vokse endnu langsommere end i dag, og netop servicesektoren lader i denne sammenhæng til at udgøre en akilleshæl.

Nedgangen i produktivitetsvæksten er i altovervejende grad kommet herfra.

Den lave produktivitetsvækst er derfor en af de centrale udfordringer, fremtiden kommer til at byde dansk økonomi. Vores rolle i Produktivitetsrådet er at identificere de faktorer, som holder produktiviteten nede, og komme med forslag til produktivitetsfremmende ændringer af den økonomiske politik.

Det er den opgave, som vi har taget på os. Næste skridt på vejen er produktivitetsseminaret i morgen, hvor vi sætter fokus på produktivitet i den offentlige sektor.