Øget vækst kræver et opgør med konservativ ledelse

Management. Talenter, særligt de yngre generationer, vil have mulighed for at ytre sig og har deres meningers mod.

Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

Regeringens nye Iværksætterpanel er sammenstykket af skarpe iværksættere og vækstkompetencer. Man har valgt at spørge dem, der kender opskriften til vækst, hvad der skal til for at lykkes med at øge væksten. Men øget vækst kræver også et opgør med konservatisme i ledelse, altså den hierarkiske måde at lede på, der er kendetegnende for flere ældre, etablerede virksomheder, hvor kæft, trit og retning er måden, der ledes på.

De yngre generationer vil have mulighed for at ytre sig og har deres meningers mod. Det kan derfor gøre generationskløften større og hæmme talentfødekæden, hvis virksomhederne ikke tænker udviklingsstærke profiler ind i deres lederteams.

Jeg drømmer om, at Danmark bliver et fremtrædende vækstland; et land, som alverdens talenter migrerer til, fordi vi er helt fremme i skoene inden for vækst og innovation, fordi vi giver de muligheder, der skal til, for at iværksættere og eksisterende virksomheder kan vækste med nye ideer og komme hurtigt fra start. Det kræver bl.a. en langt mindre beskatning af medarbejder­aktier, så kapitalen i højere grad kan gå til vækst fremfor høje medarbejderlønninger, men det kræver også et fokus på udviklingsstærk ledelse fra top til bund.

Nye virksomheder såvel som ældre, etablerede virksomheder bør derfor spørge sig selv: Har vi de rette ledere? Er vores ledere i stand til at fostre innovation og nytænkning og samtidig agere profitabelt? Har vi den rette konstellation af lederteams, eller har vi ledere og lederteams, der ikke er udviklingsstærke, men primært konservative i deres ledelsesstil? Er sidstnævnte gruppe af ledere i stand til at udvikle sig til at få mennesker med sig i forandring – og hvor lang tid giver vi dem til at transformere sig?

Sandheden er nok, at vi har mange ledere, der som følge af finanskrisen er blevet eksperter i lønsomhed. Disse ledere skal nu til at fokusere på udvikling og begynde at investere i deres medarbejdere, hvis de vil sikre innovation og fremdrift og fastholde folk, der kan nytænke. For netop disse ledere har besparelser længe været den primære dagsorden, og det har stillet lavere krav til deres lederskab. Nu skal fokus flyttes til udviklingsstærk ledelse.

I de værste eksempler, jeg kender til fra finanskriseperioden, har den konservative ledertype ofte valgt at blackliste de medarbejdere, der har turdet at ytre sig kritisk, hvor andre har tiet. Det har været alt for nemt at komme af med denne medarbejdertype i stedet for at lytte til kritikken og tænke ud af boksen.

Jeg kender folk, der har ytret sig ærligt om deres leder i medarbejdertilfredshedsundersøgelser og herefter er blevet afskediget. Da den pågældende leder har fået bonus for sin personlige score på undersøgelsen, har denne ikke været interesseret i en lav vurdering, og lederen har derfor efterfølgende valgt at interviewe sine medarbejdere eller anvendt udelukkelsesmetoden for at finde frem til »skurken« – den utilfredse medarbejder, der har besvaret undersøgelsen ærligt – og herefter afskediget denne person ved førstkommende lejlighed.

På denne måde har adskillige ledere sikret deres bonusudbetaling, og ingen har fået indsigt i, at de var mindre kompetente ledere, end de udgav sig for at være. I sådanne situationer har de øvrige medarbejdere i virksomhederne – altså de, der har oplevet, at deres kollega er røget i svinget, fordi de har ytret deres utilfredshed eller er kommet med forbedringsforslag – lært, at de ikke skal give deres holdning til kende. Dermed opnår ledere, der ikke evner at lede og udvikle deres folk, meget hurtigt en tilfredshedsmåling, der fortæller, at alt er rosenrødt, også selv om temperaturen i afdelingen viser andet.

Yngre talenter anno 2017 oplever ikke en meningsfuld hverdag, hvis de ledes under et diktat om kæft, trit og retning fra oven og straffes for sin ærlighed. De har holdninger, som de har brug for at sige højt, netop som de tænker tanken, og de har brug for, at der lyttes og handles. Hvis ikke dette sker, finder de et andet sted at arbejde. Konservatisme i ledelse skubber dermed innovative yngre kræfter væk, og de lander i stedet i virksomheder med en mere åben og flad virksomhedskultur eller rejser til udlandet.

Vi er ude på solsiden af en tung finanskrise, og virksomhederne kan ikke mere nøjes med ledelsestalenter, der alene kan lede med afsæt i lønsomhed. Skal vi lykkes med at skabe mere vækst i Danmark, er der behov for ledere, der kan lede innovation, fremelske nye ideer blandt deres medarbejdere og styre ideerne hen til beslutninger, der implementeres succesfuldt af medarbejdere, hvis stemme bliver hørt.

Øget dansk vækst kræver et opgør med konservatisme i ledelse til fordel for udviklingsstærke ledere, som har øje for individet og oprigtig interesse i at få talenter til at gro. Når talenter, der bringer ideer til truget og tør udfordre det eksisterende, ledes rigtigt, vækster virksomheden. Den konservative ledelsesstil, der består af en my way or the high way-tilgang og leder alle på én og samme facon, sikrer i bedste fald en status quo på resultatsiden. I værste fald forårsager denne ledelsesstil, at virksom­heden opnår et ry som en arbejdsplads, der tiltrækker og honorerer medarbejdere, der ikke kan tænke selv, og som altid giver chefen ret – og det vækster hverken virksomhed eller talenter.

Deltag i Business-debatten: Send indlæg til business-opinion@berlingske.dk