Ny dansk energipolitik skal se frem mod 2050

Kronik. Energikommissionen efterlyser et markant skifte i dansk energipolitik, der både sikrer vækst og beskæftigelse. Formanden fortæller her hvorfor.

Mindre støtte til vedvarende energi er en af anbefalingerne fra Energikommissionen.Foto: Søren Bidstrup Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Hvis Danmark i 2050 skal være et lav-emissionssamfund baseret på vedvarende energi, er der allerede nu brug for en klar og ambitiøs energi- og klimapolitik, som sætter den rigtige retning for, at vi når det langsigtede mål på en klog måde og samtidig sikrer vækst og beskæftigelse.

Det er en af de helt centrale anbefalinger i Energikommissionens rapport, som i dag afleveres til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Om to år udløber den nuværende brede energipolitiske aftale i Folketinget og skal erstattes af en ny, som peger frem mod 2030, hvor det er regeringens mål, at mindst halvdelen af Danmarks energi skal være grøn og vedvarende.

Det mål er en afgørende trædesten på vejen mod 2050-målet.

Derfor anbefaler Energikommissionen et paradigmeskifte for den danske energipolitik, hvor der lægges vægt på et internationalt perspektiv, øget elektrificering og udvikling af effektive markedsbaserede løsninger.

Samtidig skal digitaliseringen udnyttes optimalt, og der skal satses mere på udvikling af ny energiteknologi for både at understøtte en effektiv grøn omstilling og gavne vækst, beskæftigelse og eksport.

Kommissionen er blevet bedt om at komme med et oplæg til energi- og klimapolitikken for perioden 2020-2030 og fremlægger i dag en række anbefalinger til, hvordan Danmark kan fastholde sin unikke styrkeposition på det energipolitiske område efter 2020.

Anbefalingerne kan bruges af regeringen og de øvrige politiske partier i den næste energiaftale, som bør indrette politikken frem mod 2030 med en klar kurs mod det langsigtede mål i 2050.

Energikommissionens rapport optegner nogle udviklingstendenser og strategiske valg, som kommissionen finder af afgørende betydning for, hvordan energipolitikken med fordel kan tilrettelægges for perioden efter 2020 og frem til 2030.

For at sikre, at omstillingen til lav- emissionssamfundet gennemføres på en fornuftig måde, er der er behov for nogle klare skift i den måde, vi fører energipolitik på i Danmark i dag:

– Fra en primært national til en øget international orientering. Den danske energiforsyning skal ses i sammenhæng med udviklingen i vores nabolande og i sammenhæng med hele EU, som i stigende grad sætter rammerne for ­klimaindsatsen, vedvarende energi og energi­effektivisering.

– Fra brændsel til el. De vedvarende energiressourcer i Danmark vil være vind og sol og i begrænset omfang biomasse. Da vind- og solenergi opsamles i form af elektricitet, skal energisystemet omstilles til en øget elektrificering. De energitjenester, der i dag er baseret på brændsler som f.eks. opvarmning og persontransport, må i fremtiden dækkes i stigende grad med el.

– Fra støtte til marked. Meget tyder på, at energiforsyning fra vedvarende energi (VE) bliver den billigste energiform, og inden for en årrække bør udbygning med vedvarende energi ske på markedsvilkår uden støtte. På vejen til det støttefri og fossiluafhængige energisystem vil der i en periode fortsat være behov for at støtte udbygningen med vedvarende energi. Denne støtte bør ikke længere fokusere på enkelte VE-teknologier hver for sig, men understøtte en teknologineutral udbygning med vedvarende energi på den bedste og billigste måde ud fra et hensyn til det samlede energisystem. Markedet skal udnyttes til at presse omkostningerne ned, og de forskellige VE-teknologier skal konkurrere med hinanden.

Danmark er i dag et energieffektivt land, men energieffektiviseringer er fortsat afgørende for omstillingen til et lav- emissionssamfund. Den nationale indsats skal omlægges med henblik på at sikre en mere markedsbaseret og teknologineutral indsats.

Øget elektrificering er afgørende for at kunne integrere en stigende andel vedvarende energi i energisystemet. Det er her centralt, at de skævvridninger, som følger af det nuværende afgiftssystem, bliver fjernet.

Øget elektrificering er endvidere afgørende for udviklingen af et fleksibelt energi­system. Den øgede efterspørgsel efter fleksibilitet, der følger af den øgede fluk­tuerende elproduktion fra vind og sol, skal i større omfang kunne dækkes af fleksibelt forbrug. Barrierer for udnyttelse af fleksibelt forbrug skal fjernes. Fjernvarmesystemet skal løbende omlægges fra brændsler til el via varmepumper og på sigt skal også fjernvarmen i de store byer omlægges til varmeproduktion, hvor fleksibiliteten ikke kun leveres på produktionssiden (kraftvarme), men også på forbrugssiden (varmepumper).

Naturgassystemet giver gode muligheder for i en overgangsfase at udnytte fossile brændsler, hvor det er samfundsøkonomisk fornuftigt, og vil på sigt kunne udnyttes til fremtidens grønne VE-gasser, hvis disse bliver konkurrencedygtige.

Danmarks rolle som energiteknologisk foregangsland skal fastholdes og udbygges. Midlerne til forskning, udvikling og demonstration skal øges betydeligt til et niveau på 0,8-1,0 mia. kr. om året. Det skal sikre en attraktiv værdiskabelse for samfundet i at vækste de 71 mia. kr. eksport af energi­teknologi, som Danmark har i dag. Det er altså væsentligt mere end både det, regeringen bruger på energiforskning i dag, og de 580 millioner kroner, regeringen sigter mod i 2020.

Gennemføres Energikommissionens anbefalinger, vil Danmark også i fremtiden ligge i front, når det gælder omstilling til vedvarende energi, samtidig med at vi bevarer vores unikke brand og stærke position inden for eksport af energiteknologi. Vejen mod et lavemissionssamfund baseret på vedvarende energi i 2050 bliver således til gavn for både væksten, beskæftigelsen og klimaet.