Nordea har gjort det igen, igen

Finans. Nordea, der i 2000 udmanøvrerede forsikringstagerne og gjorde sig til ejer af det gamle gensidige Tryg Liv, har tømt kundernes lommer. Nordea tilbagesælger nu Nordea Liv & Pension til forsikringstagerne, som ejede selskabet, da Nordea kom forbi.

Foto: Sarah Christine Nørgaard

I fem år havde Nordea Liv & Pension været til salg. Den 20. december 2017 fik Nordea bid. Banken, der ikke havde nødigt at gå over åen efter vand, solgte sit livs- og pensionsforsikringsselskab til selskabets egne kunder.

Inden da havde Nordea trukket en betydelig kapital ud af livs- og pensions­forsikringsselskabet. I andet halvår 2016 bevilgede Nordea sig selv et ekstraordinært udbytte på 2,8 milliarder kroner. I første halvår 2017 hev Nordea yderligere 0,6 milliarder kroner ud som udbytte.

Inden for et år tømte Nordea livs- og pensionsforsikringsselskabet for halvdelen af selskabets egenkapital. Ved udgangen af første halvår 2017 holdt Nordea Liv & Pension en egenkapital på blot 2,9 pct. af selskabets forsikringsforpligtelser. Selskabet var blevet »salgsmodnet«.

Allerede i november 2016 solgte Nordea for 2,2 milliarder kroner 25 pct. af Nordea Liv & Pension til selskabets kunder repræsenteret ved foreningen Norliv. For et par uger siden solgte Nordea for 3,5 milliarder kroner yderligere 45 pct. af aktiekapitalen til kunderne. Det er aftalt, at kunderne inden for de næste tre år for 2,3 milliarder kroner skal erhverve de resterende 30 pct. af aktiekapitalen.

Kunderne skal betale i alt otte milliarder kroner for Nordea Liv & Pension. Det svarer til 185 pct. af den bogførte egenkapital i livs- og pensionsforsikringsselskabet. Nordea har rundbarberet sine kunder. Foreningen Norliv blev stiftet i august 2015 med en kapital på netop otte milliarder kroner, der hidrører fra et salg af 35 pct. af TryghedsGruppen. Kassen er tom; Nordea er kommet i mål.

Men Norlivs bestyrelse lærte i processen et og andet om, hvordan man tømmer et selskab. Over for sine måbende medlemmer oplyser Norliv, at den resterende købesum – 2,3 milliarder kroner – skal udredes med et aktietilbagekøb, som finansieres af den frie egenkapital i pensionsselskabet, der bogfører en egenkapital på i alt 4,3 milliarder kroner.

Det er et uskønt parløb, der nu bringes til ophør. Men måden, det sker på, er stærkt kontroversiel. Nordea Liv & Pension er det tidligere gensidige selskab Tryg Liv. Siden år 2000 har Nordea anvendt de gamle kunder i Tryg Liv som sutteklud.

Tryg Liv, der i 1991 var blevet omdannet til et aktieselskab ejet af selskabets kunder organiseret i Tryg Liv amba (senere TryghedsGruppen smba, nu Norliv fmba), blev i 2000 – efter en kortvarig romance mellem Tryg og Unibank – en del af Nordea. Hans Dalborg, Nordeas topchef, havde lyst til Tryg Liv, men ikke til skadesforsikring.

I 2002 solgte Nordea skadesforsikrings­selskabet tilbage til TryghedsGruppen. Men Nordea beholdt rigtignok Tryg Liv, der blev til Nordea Liv & Pension A/S – et helejet datterselskab af Nordea AB. Kunder, der siden 2002 har tegnet en police i Nordea Liv & Pension, har på intet tidspunkt haft et medejerskab til deres pensionsselskab. Ej heller til Norlivs formue.

Norlivs formue tilhører de livs- og pensionsforsikringskunder, som forud for ejerskiftet i 2002 tegnede en police i det gamle Tryg Liv, der blev stiftet i 1975. Ejerne af Norlivs formue er således den generation af forsikringstagere, der er gået på pension eller er stærkt på vej til at gøre det.

Det er en skandale, at en ignorant bestyrelse for Norliv nu er i færd med at overlade foreningens formue til Nordea, der har været en ulykkesfugl for forsikrings­tagerne.

Hvad gør myndighederne? Vasker hænder?