Nordea-chef: Mangfoldighedens guldskat venter for enden af regnbuen

Pride. Hvis vi antager at kønsidentitet ikke betyder noget, bidrager vi til et ekskludrende arbejdsmiljø for mindst ti pct. af arbejdsstyrken. Tag derfor godt imod de foreløbig 71 kønsidentiteter og 37 samlivsformer. Alle er lige værdige.

I denne uge løber årets Pride i af stablen, og det er en glæde at se mange virksomheder bakke op og vise medarbejdere og kunder, at de deler visionen om, at der skal være plads til alles kønsidentitet, skriver Nordeas mangfoldighedschef. Arkivfoto: Nils Meilvang Fold sammen
Læs mere

I denne uge er der mulighed for at fejre og sætte fokus på mangfoldigheden, når Copenhagen Pride løber af stablen. Konferencer, debatter, underholdning og parade på lørdag. Vi har masser af grunde til at være stolte i Danmark over de sejre, vi har opnået. Og lige så gode grunde til fortsat at arbejde for alle menneskers ligeværd og ret til at realisere sig selv og elske dem, de elsker.

Forståelsen af køn er i konstant bevægelse. På Facebook UK har man de seneste tre år kunnet vælge mellem 71 forskellige kønsbetegnelser, alt efter hvad man identificerer sig med. I samme boldgade har Danmarks statistik nu registreret 37 forskellige familieformer.

I et specialnummer af National Geographic i januar i år udforskede magasinet kulturelle, sociale, biologiske og individuelle aspekter af køn. Forsiden portrætterede syv forskellige køn. Og indeni var der et stærkt udsagn fra trans-pigen Avery Jackson: »Endelig behøver jeg ikke lade som om, jeg er en dreng«.

Accepten af menneskers oplevelse af køn og seksuelle orientering synes at brede sig. Men som med alle ligestillingsspørgsmål skal der arbejdes for fremgangen kontinuerligt, og rettigheder, der én gang er opnået, kan aldrig tages for givet.

I 72 lande er det strafbart at være homoseksuel, og i otte lande er der endda dødsstraf for det. I Tjetjenien er homoseksuelle siden foråret i stigende grad blevet bortført, tortureret og enkelte dræbt. For to uger siden erklærede Donald Trump på Twitter, at transpersoner ikke længere kan arbejde for det amerikanske militær.

Herhjemme fik Dansk Folkepartis gruppeformand i Vejen Byråd, Anni Grimm, spalteplads til at nedgøre homoseksuelle og i øvrigt erklære, at de kan betragtes som afvigere. Dermed lægger hun sig tæt op ad den del af de danske imamer, som mener, at homoseksualitet er en sygdom, man skal gå til læge med. Det er den slags udtalelser, der er med til at sætte udviklingen tilbage og trække vores samfund i en ekskluderende retning – en retning, der absolut ingenting godt er at sige om.

Hvis vi skal sikre fortsat (og øget) ligestilling, er der brug for en indsats fra alle – også på arbejdsmarkedet. I Danmark viser undersøgelser, at halvdelen af LGBT++-personer på det danske arbejdsmarked føler, at de ikke kan være helt sig selv.

LGBT er en engelsk forkortelse for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. I dag er det udvidet til begrebet LGBT++ og bruges om den store mangfoldighed af personer med en anden seksuel orientering eller kønsidentitet end cisheteroseksuel.

IBM, som er en af foregangsvirksomhederne inden for LGBT++-inkluderende virksomhedskultur, har kaldt den energi, der går tabt, når en LGBT++-person ikke kan være åben omkring sin kønsidentitet eller kærlighedsliv, »The cost of thinking twice«.

Den ekstra byrde, det er, når man ikke føler, at man frit kan dele oplevelser fra sin fritid eller at høre på diskriminerende udtalelser, der rammer én personligt, uden afsenderen nødvendigvis er klar over det. Det kan være, man laver et »cover up« og ikke fortæller på arbejdet, at man lever i eksempelvis et homoseksuelt forhold. Det kan være, at man bare gør sig umage med at underspille en del af sin identitet på arbejdet.

Eftersom det anslås, at LGBT++-personer udgør omkring ti procent af befolkningen, befinder en stor del af den danske arbejdsstyrke sig således i det, der – inspireret af glasloft-metaforen – er blevet kaldt et glasskab, som er et billede på de karriererelaterede barrierer, som LGBT++personer specifikt støder på. Uanset om de er »sprunget ud af skabet« eller ej.

Men skal ledere og medarbejdere over­hovedet tænke over deres kollegaers køn og seksualitet? Som udgangspunkt må en medarbejders eller kundes seksuelle orientering eller kønsidentitet ikke spille nogen rolle. Og i den ideelle verden behøvede vi slet ikke tænke over det. Der kunne vi alle leve med de foreløbig 71 kønsidentiteter og 37 samlivsformer som lige værdige. Og byde nye velkommen. Men indtil vi er der, må vi arbejde på det.

Så længe vores magtrepræsentation og mediebillede ikke afspejler den mangfoldighed, der er i befolkningen og talentmassen, så længe er der et behov. Så længe, undersøgelser kan dokumentere, at vi bevidst eller ubevidst diskriminerer, skal vi arbejde på at skabe de nødvendige forbedringer.

Det er vigtigt, at vi erkender, at ikke alle mennesker oplever den samme virkelighed. Når vi antager, at kønsidentiteter ikke betyder noget, eller at vores kolleger har samme seksuelle orientering som majoriteten, bidrager vi bevidst eller ubevidst til et ekskluderende arbejdsmiljø. Vi skylder at åbne øjnene for hvilke særskilte udfordringer LGBT++-personer risikerer at møde i arbejdslivet. Men også, som altid, hvilket potentiale, der ligger i, at vi ikke alle er ens. Vi skal arbejde med at skabe forbedringer, fordi det er det etisk rigtige at gøre, fordi det er nødvendigt, og fordi det – som altid med mangfoldighed – er det smarteste at gøre. Eksklusion, begrænsning og snæversyn kan ikke betale sig. At værne om mangfoldighed er at værne om virksomheden som helhed.

I denne uge fejrer København Pride. Det er en glæde at se mange virksomheder bakke op om Pride og vise både medarbejdere og kunder, at de deler visionen om, at alle skal kunne leve i overensstemmelse med deres kønsidentitet og elske i frihed og sikkerhed. Samtidig kan vi fejre vores tiltag for øget inklusion med en sikker forvisning om, at for enden af denne regnbue findes masser af det guld, som mangfoldighed og inklusion bringer med sig.

Med ønsket om, at alle vil værne om den frihed, vi har opnået i Danmark, og fortsat arbejde for at skabe de nødvendige forbedringer.

Hav en god og farverig Pride-uge!