Netværkets betydning for bestyrelsesrekruttering

Synspunkt

Foto fra Iris.
Læs mere
Fold sammen

Skal vi kvinder have en chance for at være ligeligt repræsenteret i bestyrelser, skal vi spille i det marked, der er for bestyrelses­arbejde.

Vi skal tidligt melde os ind i »klubben« og ikke skele til kønsopdelte netværk. Vi skal være i, være en del af og spille bold i the old boys’ network. Kvindenetværk kan ikke stå alene.

Selv om jeg har arbejdet i samme virksomhed hele min aktive karriere, dog i meget forskellige job, har jeg netop for ikke at være for »intern« gjort en dyd ud af også at have et eksternt netværk i tillæg til det meget rige interne netværk, jeg har haft gennem en lang lederkarriere i Mærsk Gruppen.

Jeg har meldt mig til professionelle netværk, jeg har været på uddannelse, og ikke mindst har jeg holdt kontakten ved lige med de særlige venner, bekendte, nuværende og tidligere kolleger, som jeg nu har den glæde at kunne aktivere igen.

Er man aktivt bestyrelsessøgende, er det vigtigt at have et godt netværk.

Min erfaring er, at selv meget gamle relationer, der måske ikke har været berørt i en årrække, meget hurtigt kan »bankes fri for rust«.

Det er igennem dit netværk og dit netværks netværk, at dit brand skal præsenteres. Der er rigeligt med professionelle netværk, der byder sig til. Mit råd er at være kritisk med, hvad man ønsker at få ud af sit netværk.

Jeg har indtil videre fravalgt deciderede kvindenetværk, da jeg som sagt er en stærk fortaler for at spille bold i det pt. typisk herskende bestyrelsesmarked, altså i the old boys’ network.

Netværk kan heldigvis også bygges op på græsrodsmetode. Hold kontakt med studiekammerater, gamle kolleger, nuværende kolleger, forældregrupper i skoler og institutioner. Det, der er vigtigt, er, at man byder ind og er aktiv med at invitere til de uformelle sammenkomster og møder.

Har man ambitionerne om bestyrelses­lokalet på sigt, begynder forberedelsen i de tidlige år af karrieren. Jeg er bestemt ikke det gode eksempel, da min karriere i høj grad er et spejl på en række tilfældigheder. Det var først i en sen alder, og tilfældigt, at jeg så, der var efterspørgsel efter min profil.

Med mit fokus på at hellige mig bestyrelsesarbejdet på fuld tid, har jeg i de forløbne måneder været rundt i mit netværk.

Jeg har talt med en række kontakter, som jeg har gjort forretning med, kontaktet search firmaer, holdt møder med executives, som var nære bekendte i min tidlige karriere. På nær meget få undtagelser (nogle headhunters!) har alle haft lyst til at mødes med mig, om end jeg på et personligt plan skulle slå krølle på mig selv sådan at pushe på.

Men det har i sandhed været meget berigende, og min tilgang til dette har været at netværke på »bestyrelsesmarkedets« præmisser.