Når presse- og medarbejderetik kolliderer

Management. Vi har en fri og uafhængig presse. Heldigvis. Og vi er gode til at diskutere presseetiske forhold. Senest har dækningen af Kongehuset været til debat. Presseetik er lige så relevant i forhold til dækning af erhvervslivet.

Når pressen kommer først med en nyhed om en stor ændring i en virksomhed, kræver det en omhyggelig planlægning fra ledelsens side, så medarbejderne ikke går i panik. Foto: Iris
Læs mere
Fold sammen

Hvad sker der for eksempel, når ledelsen planlægger en gennemgribende organisatorisk forandring og samtidig skal håndtere en lækage til pressen og dermed til medarbejderne?

Svaret er simpelt. De involverede ledere ryger op på et timelangt usundt, højt blodtryk og forsøger at eksekvere en nødplan, der langtfra er tilstrækkelig, fordi de detaljer, der skulle skabe ro over en ny fremtid for de ansatte, endnu ikke er afklarede.

Noget sådant skete for mig en fredag eftermiddag ultimo 2013. En fredag, den værste dag af alle ugens dage, hvor jeg måtte sende medarbejdere usikre hjem på weekend, fordi opfølgningen alt andet lige bliver mere vanskelig. I værste fald må man vente til om mandagen, før man kan sikre den beroligende samtale, som for længst har mistet sin værdi, imens medarbejdere har talt sagen igennem med familie og andre kolleger og måske har nået at konkludere egenhændigt.

Jeg var en del af topledelsen i et mellemstort dansk teleselskab. Vi var en indviet skare af nøglepersoner fra datterselskaber og hovedkvarter, der skulle sikre en succesfuld transition af dette teleselskab ind i en større telekoncern. Transitionen var ikke ukompliceret. Der var bl.a. overenskomstmæssige, geografiske og afdelingsmæssige forhold, der skulle klarlægges. Størst af alt var dog den medarbejderetiske dimension om at sikre medarbejderne bedst muligt og have karriereperspektivet klarlagt for den enkelte, inden han eller hun fik nyheden om, at en ny hverdag var i sin vorden.

Sådan gik det desværre ikke. Vi nåede et stykke vej mod målet, men vi nåede ikke at have perspektivet klarlagt for den enkelte, før der skete en lækage. Lækagen betød, at et medie havde opsnappet nyheden om, at flere af det mellemstore teleselskabs afdelinger skulle indlemmes i telekoncernen, og mediet valgte at bringe nyheden en fredag eftermiddag.

Nøglepersoner og kommunikationsfolk anmodede mediet om, at nyheden først blev offentliggjort, når ledelsen havde haft en chance for at samle alle ansatte i forsøget på at skabe mindre usikkerhed og mere transparens omkring baggrunden for de kommende ændringer. Telekoncernen og teleselskabets topledelser kunne være klar til at kommunikere transitionen som et samlet ledelsesteam kl. 15.30 fredag, men for medierne handlede det om at bringe historien så hurtigt som muligt. Sådan er spillet – ikke mindst når der er kamp for at være først på dansegulvet. Historien blev bragt online kl. 15.

I forlængelse af, at nyheden blev bragt, så jeg medarbejdere samles i grupper og se forvirrede og bange ud. De forestående ændringer af deres arbejdsbetingelser, som de kunne læse i medierne, blev opfattet som usikre fremfor som positive karrieremuligheder, hvilket ledelsesgruppen ellers stod klar til at løfte sløret for en halv time senere.

Den reaktive kommunikation fra ledelsen afstedkom, at teleselskabets medarbejdere fik en mindre god oplevelse, end de kunne have fået. Det samme gjorde sig gældende for gruppen af nøglepersoner, der forsinket fik formidlet en ændring af folks hverdag, som de fleste medarbejdere ikke kunne absorbere kl. 15.30 en fredag, hvor hjernen allerede var gået i »fight or flight mode«.

Hvordan skal vi forholde os til, at pressen i denne situation ofrer etikken med mennesket som taber?

Umiddelbart gør pressen blot, hvad den skal, nemlig at afdække historier, som har relevans for læserne og den bredere befolkning. Dette er dog ikke uden menneskelige konsekvenser, når den enkelte og dennes familier og børn bliver ramt. I dette eksempel skabte pressens behov for at oplyse folket hurtigst muligt en usikkerhed og fortvivlelse hos en masse mennesker, der slet ikke havde behøvet at fortvivle, fordi vi som ledelse havde tænkt dem ind og sikret dem i det nye setup.

Eksemplet her viser, at lækager, når der ikke decideret er tale om noget fordækt, der bare må se dagens lys hurtigst muligt, kan være decideret uetiske. Lækager fortæller til tider alt om de personer, der er årsagen til lækagen, men de fortæller også alt om de personer eller kommercielle instanser, som misbruger lækagen til at fremme egne interesser, så snart det rammer mennesker og deres omgivelser, som det gjorde i mit eksempel.

Problemstillingen i mit eksempel er ikke, at medierne bringer en historie. Det er deres opgave, og den er vigtig. Sagen her handler om, at lækager og pressens modus operandi kan ramme medarbejdere hårdt.

Jeg lærte en masse af denne situation. Jeg lærte bl.a., at en hemmelig transition kun skal involvere ganske, ganske få personer; jeg oplevede værdien af at have sikret en nødplanskommunikation, så man som leder har talenoter at gribe efter, når man er allermest presset; og jeg lærte, at den hårfine grænse mellem det presseetiske og det menneskeligt etiske, som man som ledelse altid vil sætte i højsædet, defineres forskelligt i de tilfælde, hvor pressen sætter nyheden før mennesket.