Mangel på arbejdskraft kalder på handling

Faglært arbejde. Flere og flere virksomheder må rette blikket mod udlandet efter faglært arbejdskraft. Det er et alvorligt problem. Vi skal have flere unge til at få øjnene op for erhvervsuddannelserne.

Ikke kun Christiansborg, men også forældrene skal på banen og rådgive flere unge til at styre uden om gymnasierne og ind på erhvervsskolerne. Arkivfoto: Henning Bagger Fold sammen
Læs mere

Tallene taler et tydeligt sprog i en ny konjunkturundersøgelse fra Lederne og analyseinstituttet YouGov: Lederne på de danske virksomheder forventer, at vi er på vej ind i et 1. halvår af 2018, som vil blive præget af øget omsætning og eksport i de danske virksomheder samt positive tendenser på beskæftigelsesområdet. Men – og der er et alvorligt men – undersøgelsen viser også, at der er en stigende bekymring for, at det kan blive svært at besætte ledige stillinger.

Fire ud af ti ledere vurderer således, at deres virksomhed kan få problemer med at rekruttere det nødvendige antal faglærte, mens tre ud af ti imødeser udfordringer, når det gælder rekruttering af ledere og medarbejdere med videregående uddannelser.

I lyset af de udfordringer, lederne i Danmark peger på, er det ikke så overraskende, at mange virksomheder ifølge den samme undersøgelse regner med at skulle rette kikkerten mod udlandet, når de skal finde nye medarbejdere i 2018. Faktisk svarer 26 procent af lederne, at de forventer at rekruttere arbejdskraft fra udlandet det næste halve år. Det er otte procentpoint flere end i en tilsvarende undersøgelse, Lederne gennemførte i december 2013.

Også for GomSpace har det gennem flere år været nødvendigt at kigge uden for Danmarks grænser, når ledige stillinger skulle besættes. Det handler primært om højtspecialiserede rumingeniører, hvor der er blevet hentet 15-16 nye medarbejdere i udlandet. Mens det p.t. ikke er noget problem at besætte de fleste øvrige job hos Gom­Space, vil det givetvis også i de kommende år være nødvendigt at rette blikket mod udlandet, hvis den forventede vækst i job målrettet rumingeniører og andre ingeniørdiscipliner fortsætter.

Rekrutteringsvanskelighederne bør tages dybt alvorligt – også på Christiansborg – for at sikre øget velstand og vækst, men også for at forhindre, at danske virksomheder føler sig tvunget til at rykke produktionen ud af landet. Det handler blandt andet om at skabe bedre muligheder for at tiltrække den nødvendige udenlandsk arbejdskraft fra lande inden for EU. Og det handler om, at kommunerne skal kridte skoene og få skabt bedre resultater. Det er ikke godt nok, når der for eksempel er store kommunale forskelle i forhold til at få kontanthjælpsmodtagere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet.

Men der ligger også en opgave uden for Christiansborg, nemlig hos landets forældre. Tiden er moden til at rådgive vores børn og unge om, at der findes andre veje efter folkeskolen end den efterhånden slagne vej ind på gymnasierne. Der er brug for, at flere unge tager en erhvervsuddannelse – det understreger de førnævnte tal om den forventede mangel på faglærte i 2018. Og der er brug for at åbne øjnene hos de unge i forhold til de muligheder, de har efter at have taget en erhvervsuddannelse.

Det er således en myte, at man ikke er bogligt stærk, fordi man har valgt en erhvervsuddannelse, og der findes blandt andet mange glimrende eksempler på, at en håndværkeruddannelse senere kan blive udbygget med en ingeniøruddannelse eller blive startskuddet til en succesfuld karriere som iværksætter.