Mærkbar ledelse er hårdere end målbar ledelse

Management. Tør vi være tæt nok på vores medarbejdere til at have en holdning til, hvordan de arbejder og leverer resultater? Det er trods alt lettere at gå ned til finansafdelingen og bede om et opgørelse af resultaterne.

Det stiller større krav til lederen, når man går fra at måle medarbejderne på output og hårde tal til at måle dem på for eksempel innovationskraft, sociale kompetencer og samarbejdsevner. Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

Det er ikke mange år siden, at vi i Microsoft udelukkende evaluerede vores medarbejdere ud fra et resultatbaseret scorecard, som kunne lyse grønt, gult eller rødt på de enkelte parametre, man nu engang blev vurderet ud fra. De fleste parametre kunne gøres op i tal eller penge. Ledelsesopgaven var enkel og handlede om at motivere, men endnu mere om at følge op. Og om at sætte nye mål, som de enkelte medarbejdere kunne strække sig efter. Det virkede – ikke bare på forretningssiden, men også for trivslen, og Microsoft Danmark blev for eksempel flere år i træk kåret som en af Danmarks bedste arbejdspladser.

Tiderne har ændret sig – og i dag har vi i stor udstrækning erstattet de traditionelle KPIer med en ny tilgang til mål, ledelse og opfølgning. Vi har bevæget os fra kun at måle output og hårde tal til i højere grad at måle på innovationskraft, sociale kom­petencer og samarbejdsevner. Vi er gået fra målbart til mærkbart.

Og tag endelig ikke fejl: Vi er ikke gået på kompromis med finansielle resultater og ambitioner. Tværtimod har vi gjort det, fordi vi tror på, at det vil give os en bedre forretning og et større finansielt overskud. Vi gør det i erkendelsen af, at vores medarbejdere ikke kan levere på fremtidens krav ud fra et fixed sæt af KPIer, som vi sætter i begyndelsen af året – for i morgen er der sket noget nyt, og så har vi nye mål. En udvikling, som vi – på godt og ondt – blandt andet kan takke teknologien for.

Som ledere er vores opgave blandt andet at evaluere og belønne vores medarbejdere på basis af den adfærd, som vi gerne ser mere af. Og hvis den adfærd er, at vores medarbejdere skal være åbne for ny læring, selv opsøge nye udfordringer, søge ud af deres vante rolle og bidrage til andres succes og gode ideer – så er det jo disse færdig­heder, vi skal belønne.

Men hvad betyder det for ledelsesrollen? Hvordan evaluerer vi vores medarbejdere, når vi ikke længere kan gå ned i finans­afdelingen og få en statusrapport?

Ledelsesopgaven bliver mere krævende, mere personlig og mere varierende fra leder til leder. Vi skal nu helt tæt på vores med­arbejdere for at have indsigt i, hvad de gør godt – og hvornår det er godt. Jeg skal turde have en holdning til deres arbejde – en holdning, som jo ofte også bliver subjektiv og personlig. Det udfordrer mig også i forhold til mine ledelseskolleger, for det er ikke altid givet, at vi deler samme opfattelse af god adfærd – netop fordi det bliver subjektivt.

Og hvordan sikrer vi, at vi selv leverer på ledelsesopgaven?

Det stiller krav om en ledelse, der er meget kalibreret på værdier. Inden for ledelsesgruppen skal vi turde åbne op og have diskussioner om vores holdninger, om vores syn på verden og vores forventninger til andre mennesker.

Vi skal turde udstille vores egne svag­heder og fordomme – fordi vi er nødt til at agere ud fra et fælles værdigrundlag i ledelsen af vores medarbejdere.

Det er en stor opgave! Hvornår er vi gode nok til kalibreringen? Oplever vores medarbejdere en samlet ledelse, når vi hver især skal bruge vores personlige kompas til at evaluere deres arbejde? Og tør vi som ledere at gå tæt nok på vores medarbejdere til, at vi reelt kan foretage en fair evaluering? Det er trods alt lettere for os at gå ned til finans­afdelingen og bede om et slutresultat.

Mærkbar ledelse lyder måske »blødere« end den målbare, men reelt set er den langt hårdere – I hvert fald for lederen.