LO-formand møder Trump med klart budskab: Samhandel er til gavn for alle

Davos. LO-formand vil møde verdens ledere med et klart budskab: Velstand skal komme alle til gode.

Det er med et klart budskab til verdens ledere, at LO-formand Lizette Risgaard går på talerstolen under dette års Davos-topmøde, der løber af stablen i denne uge: Det er ikke kun de rige, der skal inviteres med til den kommende tids vækstfest. Arkivfoto: Arnd Wiegmann/Reuters Fold sammen
Læs mere

Præsident Donald Trump og jeg har noget til fælles. Vi er begge blevet inviteret til det verdensøkonomiske topmøde i Davos, der løber af stablen i denne uge. Vi skal begge tale, men så stopper dét noget til fælles, for vi vil næppe sige det samme. Mens Trump vil en mere lukket verden med toldmure og protektionistisk politik, tror jeg på samarbejde og samhandel. Men vi skal sikre os, at den velstand, det skaber, kommer alle til gode. Det sker langtfra pr. automatik – hverken i USA eller herhjemme.

Herhjemme er vi faktisk positivt indstillede over for en åben handel med udlandet. Det viser LOs nye, store globaliserings­undersøgelse, som Danmarks Statistik har gennemført. Hver tredje af os mener, at international handel skaber flere job, mens kun hver tiende mener, at det medfører færre job. Vi danskere har altså en forventning om, at vi fortsat klarer os godt i den internationale konkurrence.

Vi har da også et stærkt udgangspunkt for at klare os. Vi er dygtige og gode til at omstille os til ny teknologi. Eksempelvis er vi allerede nu blandt de lande i verden, der har flest robotter på arbejdspladserne set i forhold til antallet af medarbejdere – samtidig med at flere kommer i arbejde, og færre er arbejdsløse. Hvis vi også i fremtiden skal være fortrøstningsfulde, skal vi holde fast i vores styrker.

Det er helt afgørende, at vi holder dampen oppe på investeringer i uddannelse. Lønmodtagerne har lige fået nye, gode muligheder for at efter- og videreuddanne sig som følge af trepartsaftalen fra oktober. Fra årsskiftet er der også taget helt nye redskaber i brug for at motivere virksom­hederne til at skabe flere praktikpladser. Derfor er det helt uforståeligt, når regeringen som led i finansloven for 2018 afsætter færre penge til erhvervsuddannelserne. Det hænger ikke sammen, og det ved jeg, at arbejdsgiverne er enige med mig i.

Samtidig skal vi have repareret vores sikkerhedsnet. Sikkerhedsnettet, som skal gribe os, når vi mister vores arbejde, er nemlig blevet svækket gennem de senere år. Kompensa­tionsgraden i dagpengesystemet er formindsket mærkbart, og senest går regeringen efter at spare ca. en milliard kroner på indsatsen for at hjælpe arbejdsløse tilbage i job.

Det er bestemt ikke den slags skæve prioriteringer, der skaber tryghed hos LO-lønmodtagerne, når forandringens vinde blæser. Det er ikke dét, der sikrer, at vi alle kan gå forlæns ind i fremtiden.

Når det gælder samhandel med udlandet, har vi brug for, at landene forpligter sig langt mere over for hinanden. Når vi køber skuresvampe, skruetrækkere og salatskåle, vil vi ikke finde os i risikoen for, at de er produceret af kolleger, der bliver aflønnet så dårligt, at de ikke kan leve af det. Uhyggelige 84 pct. af jordens befolkning siger, at de lever i et land, hvor man ikke kan leve af minimumslønnen. Det fremgår af den internationale fagbevægelses handlingsplan for 2018.

Derfor skal vi kræve, at hvis andre lande vil handle med EU-landene, skal de opfylde helt grundlæggende krav om, at lønmod­tagerne har ret til at organisere sig og forhandle deres løn- og arbejdsvilkår med arbejds­giveren.

Det, skulle man jo tro, var enhver lønmodtagers ret, men nej – sådan er det langtfra. Og det er bare ikke i orden. Når vi får andre lande til at forpligte sig på at respektere lønmodtagernes rettigheder, så skal EU også overvåge – bedre end i dag – om landene faktisk holder det, de lover.

Eksempelvis har EUs handelsaftale med Korea været i kraft i fem år, uden at det har ført til forbedringer i arbejdstagernes rettigheder! Derfor arbejder LO for, at handelsaftaler mere effektivt sikrer lønmodtagerne bedre vilkår, og at EU-Kommissionen bliver mere håndfast, når andre lande ikke lever op til vores fælles aftaler.

Samhandlen buldrer derudad. Den er en forudsætning for vores høje velstand – men kun hvis det foregår på ordentlige vilkår, og hvis alle får del i gevinsterne. Det kræver gode handelsaftaler med respekt for lønmod­tagerrettigheder. Det kræver investeringer i et stærkt sikkerhedsnet og i uddannelse, så vi kan omstille os.

Det har de ikke gjort i USA, og det har efterladt mange amerikanske lønmodtagere på perronen. Det må ikke ske herhjemme. Jeg mener det helt bogstaveligt, når jeg siger, at alle skal med. Jeg vil sige til top­mødet i Davos: Opbakningen til en åben verden afhænger af, at vækst og velstand ikke kun kommer de rigeste til gavn.

Vi skal sørge for, at det kommer alle til gode. At alle bliver mere rige, mere lige og mere trygge.

Vi har rigtigt meget at tale om i Alpelandet.