Ligestilling og bedre ledelse med ét slag

Kronik. Statsminister Lars Løkke Rasmussen bør satse på inkluderende lederskab, når han i år søsætter den store ledelseskommission .

For et år siden overrakte kronprinsesse Mary prisen som årets kvindelige leder til administrerende direktør Lene Skole fra Lundbeckfonden, der stadig er en af de få kvinder i dansk erhvervslivs absolutte top. Danmark falder oven i købet på ranglisterne over flest kvindelige ledere: I år kan det kun blive til en 19.plads i »Gender Gap Index« mod en femteplads i 2014. På fredag uddeles prisen igen. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Fold sammen
Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil i 2017 nedsætte en ledelseskommission, der ifølge regeringsgrundlaget skal skabe et fundament for at udvikle ledere, »der som fyrtårne kan motivere og forløse det store potentiale i medarbejderne«.

Vi bifalder dette initiativ og statsministerens nytårstale for at fremhæve ledelse som et vigtigt indsatsområde. Vi vil gerne foreslå et punkt til kommissionens arbejdsprogram: inkluderende lederskab.

Det er en ledelsesstil som fordrer ligestilling og mangfoldighed på arbejdspladsen, og forbedrer en organisations kapacitet til innovation og håndtering af uvished. Det at forbedre kapaciteten til innovation og håndtering af uvished passer godt til kommissionens foreslåede arbejdsprogram.

Men hvad med ligestilling og mangfoldighed? Det bliver ikke nævnt i kommissionens arbejdsbeskrivelse, fremsat af regeringen. Men det burde det.

Når det gælder ligestilling mellem kønnene, er Danmark netop i år faldet fra 14. til 19. pladsen på World Economic Forums prestigefyldte og anerkendte »Gender Gap Index« for 2016.

I 2014 var Danmark på femtepladsen, men er altså ikke længere et af landene med størst lighed mellem kønnene. De andre nordiske lande tager de øverste fire pladser – som sædvanlig. Imellem dem og Danmark findes lande, som vi ikke normalt forbinder med særlig stor lighed mellem kønnene: Irland, Tyskland, Frankrig og et antal afrikanske lande syd for Sahara.

Det er bare den samlede placering, og det, der trækker ned, er især kvinders stilling i ledelsespositioner. I underindekset for kvinder i ledelsesroller ligger Danmark i den nederste halvdel som nummer 78 af 144 lande.

Andelen af kvindelige topledere i den private sektor i Danmark er steget fra cirka fire procent til kun seks procent de seneste ti år. Den samme tendens gør sig gældende for kvinder i virksomhedsbestyrelser. Andelen af kvindelige topledere i det offentlige er ikke meget højere.

Samlet set viser disse tal, at Danmark lider af et stort og tilsyneladende unødvendigt kompetencetab.

Det er ganske enkelt for slapt for et så velstående og velfungerende demokratisk land som Danmark, hvor netop »ligestilling« er centralt og derfor udnævnt til en kerneværdi i regeringens nationale kulturkanon.

Ifølge McKinsey-rapporten »Diversity Matters« fra 2015 har firmaer, der ligger i den øverste fjerdedel i forhold til etnisk og kønsmæssig mangfoldighed, henholdsvis 35 procent og 15 procent større chance for at udkonkurrere firmaer, der ligger i den nederste fjerdedel.

I Storbritannien hænger større lighed mellem kønnene på topledelsesniveau sammen med de største stigninger i produktivitet i McKinseys datasæt: for hver ti procent stigning i lighed mellem kønnene steg indtjeningen med 3,5 procent.

McKinsey lægger vægt på at større mangfoldighed og ligestilling ikke automatisk fører til mere profit. Alligevel er forholdet mellem større mangfoldighed på den ene side, og større indtjening på den anden statistisk signifikant og konsekvent i McKinseys data. På baggrund af denne statistiske sammenhæng påstår McKinsey-rapporten, at virksomheder, der lægger vægt på inkluderende lederskab, opnår bedre resultater.

Inkluderende ledere forstår, at opnåelse af diversitet ikke handler om sær­behandling eller kvoter. Det handler snarere om at udfordre en mentalitet, der hedder »sådan plejer vi at gøre«. Inkluderende ledere ved, at gøre »som vi plejer« kan føre til gruppetænkning og stagnation. Inkluderende ledere afviser »tilstedeværelseskulturen«, som vi har arvet fra industrialiseringens århundrede.

Tilstedeværelseskulturen bygger på en forestilling om »den ideelle medarbejder«, der møder op på arbejdspladsen hver dag og ikke holder pauser fra karrieren – ikke engang for at få børn. Inkluderende ledere fokuserer på medarbejdernes resultater – ikke på hvor mange timer de arbejder, hvor de arbejder, eller hvor længe de har været på barsel. Inkluderende ledere inspirerer til, og anvender, en bred vifte af ideer og perspektiver i deres arbejde.

Det gør de, fordi de erkender deres egne personlige begrænsninger. De ved, at hvis de kun følger deres intuition og dømmekraft, kan de risikere at overse noget vigtigt. De er nysgerrige på, hvordan mennesker med forskellig opvækst, kultur, køn og uddannelse ser på arbejdsrelaterede udfordringer og problemer, og opfordrer til bidrag fra andre for at afdække eventuelle faldgruber og få ny inspiration til udviklingen af nye løsninger.

Denne form for lederskab kan opøves og trænes. Investering i træning af offentlige ledere i inkluderende lederskab kunne give et enormt udbytte. En stor amerikansk undersøgelse fra 2013 viser, at de inkluderende lederes ansatte har 3,5 gange større chance for at bidrage med deres fulde potentiale end ansatte, der arbejder for almindelige ledere.

Flere undersøgelser peger på lignende resultater. Det ser ud til, at inkluderende lederskab motiverer og frigør den slags innovative potentiale som regeringsgrundlaget efterlyser. Samtidigt fremmer det kønsligestilling og diversitet.

Regeringen bør i vores øjne sikre, at Ledelseskommissionen udarbejder konkrete forslag til hvordan inkluderende lederskab kunne blive det nye ledelsesparadigme i den offentlige sektor.

På den måde vil regeringen gøre noget for at få både bedre offentlig ledelse og mere ligestilling i ét slag.