Lastbiler er ikke nødvendigvis klimaets smertensbarn

Synspunkt. Erhvervslivet og politikerne overser muligheden for store transpormiljøgevinster allerede nu.

De nuværende lastbiler kan uden de store problemer opfylde det mål, der er stillet om lavere CO2-udslip fra 2020. Ved brug af hybridbiler kan langt mere nås langt hurtigere. Arkivfoto: Henning Bagger Fold sammen
Læs mere

Transportbranchen beskrives ofte som klimapolitikkens smertensbarn, fordi mange mener, at det både er svært og dyrt at reducere CO2-udledningerne fra bl.a. lastbiler og busser.

Men hos Scania mener vi, at man allerede i dag kan komme et stykke, uden at det koster noget, og selv markante miljøtiltag kan gøres næsten uden påvirkning af slutproduktets pris. Øget opmærksomhed i erhvervslivet og politisk hjælp til f.eks. at give hybridlastbiler nogle »gratis« privilegier kan sætte skub i udviklingen.

Branchens nuværende EU-klimamål er, at den skal øge brugen af vedvarende energi i form af el og biobrændsel svarende til ti pct. i 2020. På den lidt længere bane skal transportbranchen have reduceret CO2-udledningen med 30 pct. i 2030.

Sammenlignet med andre sektorer i samfundet hører målene til i den lave ende, idet man inden for mange andre områder skal levere endnu større reduktioner.

Hos Scania mener vi, at vores mål på transportområdet er for uambitiøse, og at vi kunne nå de nuværende mål allerede i dag. Der er fare for, at målene bliver en sovepude, så ingen vil gøre noget før til sidst. 2020-­målet med en reduktion på ti pct. kan vi nå allerede nu – alene ved at være smartere.

I forbindelse med anskaffelse af ny lastbil kan man vælge de mest brændstoføkonomiske specifikationer. Alene valg af korrekt bagtøjsudveksling kan reducere brændstofforbruget med tre-fire pct., og ofte vil man kunne vælge en mindre motor end først antaget. Kombineret med nogle få køretip og valg af optimalt gearskifteprogram er de første ti pct. hurtigt i hus.

Et andet væsentligt parameter er selve kørslen. Scania har et »driver coaching koncept«, hvor chaufførerne lærer at køre med bedre brændstoføkonomi. Konceptet består i, at lastbilen automatisk sender data til en server, som viser, hvad bilen er udsat for, og hvorledes den betjenes. Chaufføren kontaktes løbende og modtager tilbagemelding og nye tip til, hvordan kørslen kan forbedres. Herved opnås ti procents forbedring og ofte endnu mere. Scania har eksempler på vognmænd, der har sparet 100.000 kroner per lastbil årligt på dette alene. En behagelig bonus er, at de samtidig lever op til 2020-målet for CO2-udledning og desuden reducerer både partikel og NOX-udslip i trafikken.

Tonsvis af dagligvarer og detailhandels­varer køres hver dag ud til butikker og forbrugere. Ofte er der fokus på selve produktets miljøpåvirkning, mens de færreste interesserer sig for, hvordan transporten har påvirket klimaet og miljøet. Det er meget ærgerligt, for der kan hentes store gevinster her.

Der findes populært sagt to måder, hvorpå man kan reducere udledningen af C02 i transportbranchen.

Den ene er tidligere beskrevet optimering af specifikationer og optimering af bilens betjening. Den anden er valg af alternative køretøjer og anvendelse af biobrændstoffer. F.eks. kan Scanias hybridlastbil lynlade og dermed opsamle bremseenergi, der genanvendes til fremdrift evt. ved lydsvag ren eldrift over kortere afstande, hvor støjsvag kørsel er ønsket eller direkte krævet. Og skal CO2-udslippet reduceres markant, kan man benytte biobrændsel i stedet for diesel.

Med HVO-biodiesel (Hydrotreated Vegetable Oil) eller biogas opnås 90 procents CO2-reduktion. Det rigtig interessante er, at selv om transportomkostningen øges med 10-20 pct. med disse biobrændstoffer, vil merprisen på slutproduktet kun stige marginalt med f.eks. en-to øre for et glas syltetøj. Det er noget, erhvervslivet og ikke mindst dagligvarehandlen burde se muligheder i, for der er næppe tvivl om, at forbrugerne vil acceptere denne minimale merudgift, hvis det forbedrer miljø- og klimaindsats.

Med hybriddrift kan man udføre lydsvag natdistribution, hvilket ofte kræver myndighedernes tilladelse, idet aflæsning før kl. 07.00 er forbudt mange steder.

Udnyttes hybridbilen blot 20 pct. mere, er merinvesteringen i hybridlastbilen tjent hjem på blot fire år. Da man kan undgå kørsel i de mest kritiske områder i myldretiden, øges trafiksikkerheden, trængslen mindskes og ruteplanlægningen kan optimeres uden hensyntagen til trængsel.

Virksomheder som Netto, Schulstad og Rema 1000 har allerede introduceret Scania hybridlastbiler i deres flåde. Hvis vi skal videre ad denne vej, kunne politikere give en hjælpende hånd ved at give hybridlast­biler nogle få privilegier, der ikke koster en eneste skattekrone.