Lad blockchain fjerne al momssvindel

Blockchain har et enormt forandringspotentiale og kan blive guld værd for Danmark. Der er stadig et åbent vindue, hvor Danmark kan gå i front. Det offentlige bør drive udviklingen.

Debatten om bitcoin skygger for det enorme potentiale i den bagvedliggende blockchain-teknologi, mener Deloitte. Illustration: Iris Fold sammen
Læs mere

Det er glasperler, siger nationalbankdirektøren om bitcoins. Dagligt ser vi nye milliardærer i fjernsyn og aviser, fordi den digitale krypto­valuta bitcoin er steget tusindvis af procent i værdi. En ny tulipanløgs-boble på bristepunktet, lyder det fra eksperter.

Bitcoin-hypen tager lige nu alle overskrifter og skygger for det måske mest opsigtsvækkende. Nemlig at det transformative potentiale i den bagvedliggende blockchain-teknologi er enormt – og det har både erhvervsliv og nationer fået færten af.

Det ses f.eks. af, hvor meget privat risikovillig kapital blockchain-startups modtager. Globalt har venturekapitalister siden 2012 smidt 2,1 milliarder dollar i den nye netværksteknologi. Gennem såkaldte »initial coin offerings« (ICOs, en blockchain-baseret crowdfunding) er der rejst et sted mellem 2,4 og 6,4 milliarder dollar.

I Deloitte er vi enige: Blockchain vil transformere den offentlige sektor og samfundet bredt.

Danmark står lige nu med muligheden for at gå med i front og transformere og effektivisere kernefunktioner i samfundet. Men der er brug for, at det offentlige udstikker en overordnet retning og strategisk igangsætter en efterspørgsel med få udvalgte isbryderprojekter.

Vi foreslår, at Danmark søsætter en transformation af momssystemet, hvor der er et gigantisk potentiale for at udrydde al momssvindel og skabe enorme effektiviseringsgevinster.

Vi skal tilbage til 1990erne og skiftet fra breve til e-mails for at se en lignende transformativ teknologi. Men hvor e-mails kan kopieres, manipuleres og komme i de forkerte hænder, så er sikkerheden det store potentiale i et blockchain-netværk, da risikoen for svindel er lig nul.

Det betyder, at udveksling af offentlige data – f.eks. sundhedsdata eller ejendomsdata – kan foregå sikkert. I en blockchain udveksles data eller værdier digitalt mellem to eller flere parter i en kæde af transaktions­blokke. Data kan ikke ændres, registreringen i netværket kan ikke ændres, og parterne har adgang til samme informationer.

Det giver store muligheder, særligt der hvor vi er digitalt bagud, og hvor mange skal se på samme data. Eksempelvis kunne identitetspapirer som kørekort, NemID og sygesikringsbevis samles i en blockchain, så kunne borgeren selv styre adgangen for andre.

Vi ser som nævnt et særligt potentiale i at få al moms ind i statskassen. Hvert år går staten glip af milliarder i fejlindberettet eller svindlet moms. I EU udgør momssvindel ca. 50 milliarder euro om året, og vi har set store svindelsager i Danmark.

Tænk, hvis alle virksomheder kunne sende og modtage fakturaer i et fælles fakturaregister i en offentligt styret blockchain. Så kunne momsafregning ske straks. Momssvindel ville være en saga blot. Og virksomhederne skulle ikke bruge tid på momsafregning.

Den offentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020 indeholder mål om automatisk erhvervsrapportering bl.a. på regnskabs­området. Men vores forslag er, at blockchain-­teknologien bliver fundamentet.

Systemet skal naturligvis sikre fortroligheden om virksomhedernes økonomiske data, selv om der skabes transparens for Skat og andre relevante parter. Det kan meget forsimplet gøres dels ved at kryptere data på virksomhedssiden og kun publicere det såkaldte digitale fingeraftryk på den offentlige blockchain, dels gennem nye standardiserede fakturaformater.

Potentialet for at transformere samfundets etablerede strukturerer med blockchain-løsninger er stort og kan slå hurtigt igennem i Danmark. Danskerne har tillid til det offentlige og adopterer hurtigt nye offentlige digitale løsninger. Vi er foran mange lande både med digitale identiteter og mobile betalinger.

Globalt tester en række lande teknologiens muligheder. De mest populære felter er overførsel af digitale valutaer, jord- og ejendomsregistrering, valgprocesser, ID-styring, sporing i forsyningskæden, sundhedsdata og skat. I Dubai skal alle (!) offentlige data udveksles via blockchain fra 2020. I Japan udvikles en national e-valuta. I Sverige testes jord- og ejendomsregistrering gennem digitale skøder. I USA testes digitale stemmesedler.

I Danmark arbejder Søfartsstyrelsen med projekter relateret til køb og salg af skibe. Skat har testet registrering af biler. Udenrigsministeriet har testet blockchain på nødhjælpsbistand. Erhvervsstyrelsen ser på blockchains relevans for automatisk erhvervsrapportering.

De danske initiativer er gode. Men Danmark halter efter førerfeltet, når man ser på, om der er en klar overordnet strategi og stærke pilotprojekter. Hvis vi vil transformere og være med forrest, skal der mere til.

For at tiltrække kapital, hjerner og ideer tror vi hverken på en »vi-skal-være-bedst-og-størst« tilgang som i Dubai eller en hands-off-løsning, som Schweiz tester i crypto-valley i Zug.

Derimod foreslår vi, at det offentlige afprøver nogle vigtige isbryderprojekter og klart udpeger en overordnet retning, som private aktører kan forholde sig til. Den offentlige sektor kan med gennemtænkt offentlig efterspørgsel være med til at drive blockchain-udviklingen. Præcis som Danmark har gjort med vedvarende energi.

Men der skal handles nu. Vi vurderer, at der er et vindue på et til tre år for Danmark til at etablere sig i førerfeltet inden for blockchain-udvikling.

Det kræver politisk mod og høje ambitioner. Blockchain-teknologien er både en åben dør til gigantiske effektviseringer af centrale funktioner i samfundet og samtidig en billet for Danmark til at være ét af verdens udviklingscentre, der høster udvikling og vækst.