Kvinder i ledelsen: Tre årsager til, at Danmark halter bagefter

Danmark er ikke først i klassen, når det kommer til kvinder i ledelsen, blandt andet fordi vi ikke vil tale om det.

Lisbeth Odgaard Madsen, adm. direktør for Potential Company.
Læs mere
Fold sammen

I øjeblikket figurerer der ifølge Lederne 12% kvinder i topledelser rundt omkring i Danmark. I Sverige er tallet 21%, i Storbritannien 15%. Vi er – om ikke et u-land – så i hvert fald ikke det fyrtårn, vi ellers ofte fortæller os selv, at vi er, når det kommer til kvinder i erhvervslivet. Og derfor går vi glip af et markant vækstpotentiale i disse år – et potentiale, som flere lande omkring os er i fuld gang med at udnytte.

This template (BMExternalArticleBundle:Content\ExternalArticle:Embedded/small.html.twig) should be overridden!

Alt dette er der i min optik nogle vigtige årsager til, som jeg synes, at det er på tide, at vi gør op med.

1.Vi tror, vi er verdens ligestillings-duks

Den generelle opfattelse i Danmark er som sagt, at vi da er ret langt i forhold til ligestilling i Danmark. Erhvervsfrekvensen for kvinder er jo nærmest lige så høj som den er for mænd. Vores lovgivning er ligestillet på rigtig mange områder, hvor kvinder bliver forfordelt eller måske ligefrem undertrykt i mange andre lande i verden. Og kvinder i Danmark er efterhånden overrepræsenteret på de længerevarende videregående uddannelser. What’s the fuss?

Det er alt sammen sandt, når vi tager lynnedslag på udvalgte determinanter for ligestillingen. Tager vi imidlertid et generelt kig på ligestillingen i Danmark, sammenlignet med resten af verden, halter vi faktisk mere end vi har gjort i årevis. I den seneste Global Gender Gap Report fra World Economic Forum er vi således rutsjet fra en 5.-plads til en 14.-plads. En af årsagerne er ifølge rapporten, at danske kvinders generelle helbredstilstand er blevet markant forværret over de senere år, fordi vi stresser så meget for at få arbejds- og familie-enderne til at mødes. Så i stedet befinder vi os langt under de øvrige nordiske lande – og under lande som Rwanda, Filipinerne og Nicaragua.

Men det er altså vores opfattelse, at vi stadig er ligestillingsdukse, og det har en stor indvirkning på den næste faktor, nemlig:

2. Vi har ikke lyst til at tale om det

Det virker som om vi finder det overflødigt at italesætte udfordringerne i forhold til ligeværd mellem mænd og kvinder i samme omfang som i landene omkring os, ”for det går jo fint uden…”.

Når jeg mødes med virksomheder for at diskutere emnet ”kvinder i virksomhedskontekster”, pipper der undervejs i snakken for det meste en udtalt skepsis frem i forhold til at tale om mænd og kvinder, frem for at tale om diversity i en bredere kontekst. Der er bestemt også behov for at tale om diversity i form af generationer, livsfaser, etnicitet, seksuel orientering osv., men hvorfor er vi så bange for at tale om kønnet som determinant, når nu det er et ret så fremtrædende karakteristika, som alle mennesker har?

Nogle vil mene, at det er fordi grænsen mellem mænd og kvinder er ved at blive udvisket, og at det bare holder en dikotomi, der er på vej ud, kunstigt i live. Forskere har f.eks. for nylig påvist, at ”den kvindelige og den mandlige hjerne” er en saga blot, og at vi alle snarere bevæger os på et kontinuum af arketypisk maskuline og feminine træk.

Så er det jo i hvert fald ikke biologien, der sætter en stopper for kvinder i ledelse. Men der er bare det, at kvinder adfærdsmæssigt fortsat bevæger sig mere i den arketypisk feminine ende, mens mænd bevæger sig i det maskuline. Og det betyder, at der fortsat er noget at tale om, uanset om det skyldes forskellige hjerner eller ej. Men i stedet prøver vi at tie forskellene ihjel, i håb om, at den lyserøde elefant så med tiden giver op og flyver helt ud af Danmark.

Årsagen til dette tror jeg, skal findes i den tredje faktor:

3. Vi nedvurderer konsekvent feminine karakteristika

I Danmark er det som om, at vi i fællesskab har besluttet os for, at det er lidt mindre fint at besidde feminine karakteristika end maskuline.

Det begynder allerede fra barnsben, hvor SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fundet en negativ korrelation blandt teenagere mellem erkendelsen, at man er pige og så vurderingen af ens egen tilfredshed med livet. Og det fortsætter ind i voksenlivet, hvor en række undersøgelser har påvist, at mange kvinders selvværd skraber bunden i disse år. Det og meget mere betyder, at der ikke er megen stolthed forbundet med at have en feminin adfærd.

Og her bliver jeg nødt til at nævne igen, at jeg ikke mener, at alle mænd kun er maskuline og alle kvinder kun er feminine. Men statistisk ser man som sagt fortsat en højere grad af arketypisk maskulin adfærd blandt mænd, og en ditto feminin blandt kvinder, og samtidig forventer vi dette mønster af hinanden. På umærkelig vis bliver kvinder derfor i vores selvforståelse repræsentanter for ”alt det med lavest samfundsmæssig værdi”, selvom det sjældent gør sig gældende i virkeligheden.

Det er vigtigt at huske, at det er ikke ”de onde mænd”, der har etableret en eller anden udspekuleret kvinde-”bashing”-kultur. Det er os alle sammen, mænd som kvinder, der bidrager til dette syn. Det ligger indgroet i os, ikke som en ond vilje men blot som en naturlig måde at anskue verden og os selv på. Det er en del af vores grundlæggende kultur og selvforståelse. En ret så utidssvarende del, hvis du spørger mig.

Så dér har du det – tre årsager til, at vi har rigtig svært ved at hive os selv op af det dødvande, vi efterhånden har padlet rundt i i nogle år her i Danmark, når det kommer til kvinder i ledelse. Kan vi gøre noget ved det? Sagtens! Vi kunne f.eks. starte ved punkt 1 og indse, at vi har en udfordring. Og så skynde os at rykke videre til punkt 2 og begynde at diskutere lidt mere åbent, hvad vi kan gøre ved den. Jeg oplever nemlig også, at erhvervslivets spidser på tomandshånd har masser af sympati og løsningsvillighed i forhold til emnet. Straks sværere bliver det i de fleste virksomheder, når denne løsningsvillighed skal konverteres til synlig debat og konkrete tiltag i virksomhederne og i samfundet.

Vi går glip af et stort vækstpotentiale

Før du stempler mig som rabiat retfærdighedskrævende 68-er-feminist, så må jeg skuffe dig. Jeg synes hverken det er synd eller uretfærdigt for kvinderne, at vi er hvor vi er i dag. Jeg synes faktisk, at vi har det ret godt. Og jeg synes sådan set ikke, at kvinders manglende tilstedeværelse i toppen af dansk erhvervsliv er unfair for kvinderne selv.

This template (BMExternalArticleBundle:Content\ExternalArticle:Embedded/small.html.twig) should be overridden!

Men både virksomhederne og samfundet går glip af markante vækstmuligheder, når vi ikke tør italesætte de udfordringer vi har i forhold til at udnytte alt det, kvinder har at byde på. Det viser rigtig meget forskning efterhånden. At udnytte det feminine potentiale burde være et punkt på virksomhedernes vækst-dagsorden på lige fod med produktivitet og bæredygtighed. Men det er det ikke. Og det betaler vi alle sammen en dyr pris for – ikke kun de ambitiøse kvinder.