Kursmanipulation er altså rigtig kriminalitet

Der er eller har været en tendens til ikke at betragte snyd på børsen som rigtig snyd. Det er farligt. Snyd på børsen er kriminalitet. De to store sager, EBH-sagen og Parken-sagen, er derfor uhyre principielle for fremtidens børshandel.

Læs mere
Fold sammen

En forenklet tolkning af overskrifterne i erhvervsmedierne på det seneste kunne umiddelbart tyde på, at snyd på børsen er i voldsom vækst. Sag på sag dukker frem og trækker overskrifter. Om ulovlig insiderhandel og om kursmanipulation. Snyd på børsen er et uvæsen, en kriminalitet, som risikerer at underminere den helt nødvendige tillid, der er afgørende for et effektivt, troværdigt børsmarked.

Om snyd på børsen er mere udbredt i dag end tidligere er dog ikke helt til at vide. Derimod er der ingen tvivl om, at myndighederne, i dette tilfælde først og fremmest Finanstilsynet og SØIK (Bagmandspolitiet), for alvor har fokus på at sætte voldsomt ind mod snyd på børsen. Der bruges enorme ressourcer på at udrede disse ofte meget snørklede sager. Et godt gæt er dog, at ulovlig insiderhandel og kursmanipulation har været (mindst) lige så omfattende for 10, 15 og 20 år siden som i dag. Forskellen på dengang og i dag er, at der tidligere ikke har været fokus på denne form kriminalitet, som snyd på børsen er.

Risikoen for at blive fanget ved at snyde på børsen har været minimal – min påstand. Chancen for en stor gevinst har været mange gange større end risikoen for at blive afsløret. Om det så har sløvet påpasseligheden med at holde sig på den rigtige side af Loven om Værdipapirhandel skal være usagt, men det er opsigtsvækkende sager, der er dukket op på det seneste. Man kan have den mistanke, at alt for mange, også i toppen af dansk erhvervsliv, ikke betragter snyd på børsen som »rigtig« kriminalitet. At nåja, handel på børsen er jo bare at spille på rouletten og så ellers bruge alle de kneb, der måtte findes.

Det er en fejlopfattelse. Og derfor er det på høje tid, at myndighederne for alvor sætter ressourcer af til at komme dette uvæsen til livs og klart og tydeligt gør opmærksom på, at snyd på børsen er at sammenligne med at stjæle af kassen, underslæb og anden form for berigelseskriminalitet.

En tidligere redaktør ved magasinet Penge & Privatøkonomi blev for et par år siden idømt fængselsstraf for 13 tilfælde af kursmanipulation, og i 2013 er der oprullet en besynderlig sag i det nordvestjyske i kølvandet på finanskrisen. En sag, der endnu ikke er afgjort ved domstolene. Bagmandspolitiet har tiltalt otte i det såkaldte EBH-bank kompleks, herunder blandt andet formanden Egon Korsbæk og den administrerende direktør Finn Strier Poulsen. Politiets tiltale lyder på, at de otte samlet set skulle have opnået en gevinst på syv millioner kroner ved at manipulere aktiekurserne.

I korte træk gik kursmanipulationen ifølge Bagmandspolitiets tiltaleskrift ud på, at de tiltalte via handler i koners og børns navne havde foretaget kursmanipulerende aktiehandler. De tiltalte har nægtet sig skyldige og erklæret sig totalt uvidende om, at de måtte have handlet på den forkerte side af loven. Holder Bagmandspolitiets tiltale i retten, så er der altså en tidligere bankformand og en tidligere bankdirektør (begge to hørende til magteliten i lokalsamfundet), der ikke har kendt til de helt basale regler i værdipapirhandelsloven. Tankevækkende, grænsende til det foruroligende. Det er en uhyre vigtig og meget principiel dom, der er i vente i det nordvestjyske.

EBH-sagen var indtil for få uger siden den største sag om kursmanipulation, men den blev overgået i forrige uge, da Bagmandspolitiet rejste tiltale mod den tidligere Parken-ledelse ved formanden Flemming Østergaard, direktøren Jørgen Glistrup, en ansat i Parken og en ansat i FIH Erhvervsbank, som var medvirkende i de pågældende aktiehandler. I det offentlige tiltaleskrift kalder Bagmandspolitiet det kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder.

Også den sag er først endelig afgjort, når domstolene har talt. De tiltalte nægter sig alle skyldige. Men det er en sag, der er værd at beskæftige sig med.

Berlingske Business har tidligere beskrevet Bagmandspolitiets tiltale og også beskrevet det miljø i 2007 og 2008, hvor sagen udspandt sig i. Og ikke mindst det miljø, som Parken-bestyrelsen agerede i. Gennemgangen af sagen og beskrivelsen af Parken-miljøet i 2007 og 2008 har fået flere til at kritisere Berlingske for at »dømme« Flemming Østergaard, inden retten har talt. Blandt andet de to erfarne mediefolk, David Trads og Per Mikael Jensen, som tidligere har haft redaktørposter ved flere danske medier.

I en læserkronik under overskriften »Falske angreb på Flemming Østergaard,« kalder de Berlingskes omtale for både en hetz og for uhæderlig journalistik. Begge underskriver sig som gode venner til Flemming Østergaard.

Det er al ære og respekt værd, at man bakker sine venner op, også i en svær tid. Det er dog også værd at bevare distancen og køligheden i en så alvorlig sag som denne. Og man skal være varsom med at blande venskaber og jura sammen.

Parken-sagen er den største af sin art om kursmanipulation nogensinde i Danmark. Den ene part, Bagmandspolitiet, mener, at der er tale om kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder, den anden part, de tiltalte, nægter sig skyldige. Altså to »professionelle« parter, der har væsensforskellig opfattelse af, hvordan værdipapirhandelsloven skal tolkes.

Det er væsentligt at skrive om og også væsentligt at kigge tilbage og beskrive de miljøer og den eufori, Parken-bestyrelsen og ledelsen i øvrigt agerede i.

Denne sag og andre sager om kursmanipulation vil på et tidspunkt finde sin afgørelse i retten, og vær vis på, at Berlingske er med på sidelinjen og nøje beskriver udfaldet, når den tid kommer. Det er en sag, der er alt, alt for vigtig og principiel til at forblive blandt venner.