Kunstig intelligens kan hjælpe banker mod hvidvask

Brug af kunstig intelligens kan sikre banker bedre mod for eksempel hvidvaskning. Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

Så skete det igen. En stor dansk bank havnede i overskrifterne med tunge anklager om hvidvask til milliarder og mangelfuld risikostyring. Politikere er harme, bankens image lider, og kunderne undrer sig over bankens afkobling fra lovgivning og god moral.

Den aktuelle sag kunne give indtryk af, at bankledelser er laissez faire på det regula­toriske område. Men det er langt fra virkeligheden. Regulatoriske aktiviteter, for eksempel antihvidvask, har aldrig haft større bevågenhed i den finansielle sektor end i dag.

I 2017 bruger banker globalt set over 52 milliarder kr. på regulatorisk compliance. Af disse går 20 milliarder kr. tabt i ubegrundede undersøgelser, menneskelige fejl, flaske­halse og forældede processer.

De astronomiske beløb indkapsler den udfordring, den danske bankverden står midt i. De regulatoriske krav fra samfundet stiger voldsomt, alt imens kompleksiteten og omkostningerne følger trop. Det presser bankerne, fordi de ikke er fulgt med tiden og sender store beløb efter forældede, ineffektive metoder, hvor ekspertsiloer befolket af mennesker driver opgaven.

Men øgede regulatoriske krav kræver et gear- og paradigmeskifte. Banker må indse, at deres risikostyring er forældet. Den regulatoriske storm, de står midt i, kræver ny teknologi, hvor kunstig intelligens og virtuelle eksperter tager del i risikoarbejdet og afhjælper menneskelige begrænsninger.

Den gode nyhed er, at agile regtech- og fintech-virksomheder står klar med hjælp. Også i København, hvor en ny generation af digitale platforme baseret på kunstig intelligens er klar til bankerne.

Her er en gylden mulighed for bankerne for at få ro på de eskalerende omkostninger og erstatte udtjente risikometoder. Det kræver teknologisk lederskab og mod, men gevinsten er automatiske og intelligente løsninger, der letter kampen mod for eksempel hvidvask, og gør banker i stand til at udvise god moral.