Kronik: Lad os blive verdensmestre i kreativ vækst

»Danish design« er in og har potentiale til at tegne sig for endnu mere big business. I forlængelse af regeringens nedsatte vækstteam, der skal komme med anbefalinger til, hvordan vi styrker væksten i de kreative erhverv, giver det mening at stille skarpt på de kritiske faser, som kreative virksomheder uundgåeligt støder på i løbet af deres udviklingsrejse.

Til venstre: Kathrine Weicker, vækstkonsulent, Væksthus Hovedstadsregionen. Til højre: Liselotte Howvy Stokholm, direktør i Væksthus Hovedstadsregionen. Fold sammen
Læs mere

I forlængelse af regeringens digitaliseringsstrategi har forhenværende Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) nedsat et vækstteam, der skal se på rammerne for de kreative erhverv. Hos Væksthus Hovedstadsregionen hilser vi »vækst-tjekket« velkomment af flere grunde.

Først og fremmest oplever vi en branche, der klarer sig imponerende godt og som har et solidt fundament og høje ambitioner, men vi ser også en branche, hvor virksomhederne kunne klare sig endnu bedre, hvis de blev styrket og understøttet på de rigtige tidspunkter på deres vækstrejse.

Det er på alle måder en branche, der peger ind i fremtiden, og som har et enormt skaleringspotentiale. Men det er derudover en branche, som kæmper med at blive taget alvorligt, og som har svært ved at se sig selv som en samlet branche.

»Mange af disse virksomheder er startet af kreative ildsjæle, og der er megen blod, sved og tårer forbundet med udviklingen af deres produkter. Fælles for dem er, at de oplever en række benspænd på deres udviklingsrejse. «


Netop i forhold til den kreative branche er det vigtigt, at vi favner de mange forskellige typer af kreative erhverv og hele deres fødekæde – lige fra de små iværksættere til de store spillere i modebranchen, da branchen favner mange forskellige fag og delsegmenter.

For til fulde at kunne udnytte vækstpotentialet inden for den kreative branche fra start up til scale up er det vigtigt at kunne genkende de mønstre, som kendetegner vækstrejsen hos de kreative virksomheder. For eksempel ser vi, at de virksomheder, der klarer sig godt, ofte er dem, der på et tidligt stadie ser på, hvordan de bedst muligt kan lave komplementære services og indgå strategiske samarbejdsaftaler.

Hos Væksthus Hovedstadsregionen arbejder vi for gode vilkår og vækstbetingelser for de nystartede iværksættere, de små virksomheder med et par år på bagen samt de mere veletablerede virksomheder. Vi kender deres behov, deres benspænd og udfordringer. Og behovene er vidt forskellige. Gennem vores rådgivning og dialog med netop kreative virksomheder har vi erkendt, at nok er den kreative branche »kreativ« men virksomhederne er også alsidige, sammensatte og vidt forskellige og skal derfor vejledes forskelligt og have forskellige rammer for deres eksistens. Her er virkelig tale om en meget differentieret branche, hvilket stiller andre krav til fleksibilitet i forhold til erhvervsvilkår, kommercialisering, eksport og digitalisering.

De seneste fem år har vi hos Væksthus Hovedstadsregionen set en støt stigning i antallet af virksomheder inden for de kreative erhverv, der kommer for at få sparring og vejledning. Mange af disse virksomheder er startet af kreative ildsjæle, og der er megen blod, sved og tårer forbundet med udviklingen af deres produkter. Fælles for dem er, at de oplever en række benspænd på deres udviklingsrejse. Derudover er der mange, der selv investerer i virksomheden og dermed sætter deres økonomi på ét bræt. Det øger sårbarheden og behovet for rådgivning – og gerne af den mere proaktive slags. De har brug for en konkret håndsrækning.

Stort uforløst potentiale

Ifølge regeringen dækker det kreative erhvervsliv over vidt forskellige fagligheder lige fra arkitektur, bøger og presse, design, film og video, indholdsproduktion og computere til kunst og kunsthåndværk, mode og beklædning, møbler, interiør, radio og TV samt reklame.

I 2013 rådgav Væksthus Hovedstadsregionen 68 virksomheder inden for de såkaldte kreative erhverv, og det tal steg i 2017 til 90 virksomheder. Dvs. en stigning på 32 procent. Det medfører, at vi hos Væksthus Hovedstadsregionen dagligt er i kontakt med det sprudlende erhvervsliv, som det kreative miljø i København tiltrækker.

»Ifølge vores beregninger er der rigtig god grund til at hjælpe de kreative erhverv. Der er nemlig et stort potentiale gemt i denne branche. «


Vores erfaring gennem arbejdet med de kreative erhverv er, at der typisk er tre steder i løbet af deres udviklingsrejse, som er særligt kritiske, hvis ønsket om vækst skal indfries. For det første kræver det en meget klar beskrivelse af virksomhedens DNA, brandets identitet og kerne. Det er fundamentet for at skabe fokus og retning på virksomhedens udviklingsrejse.

Dernæst kan finansiering være et benspænd for eksempel i relation til indfrielse af skaleringspotentiale, og så ser vi, at mange kæmper med at finde den rette internationaliseringsstrategi.

For at overkomme disse benspænd hjælper vi de kreative virksomheder til en større forståelse for deres eksistensberettigelse, forbereder dem grundigt til at foretage kapitaludvidelse og sparrer på markeds- og kanalvalg samt vejleder på udformning af eksportplaner.

Og ifølge vores beregninger er der rigtig god grund til at hjælpe de kreative erhverv. Der er nemlig et stort potentiale gemt i denne branche. Således oplevede vi, at de kreative virksomheder, som vi vejledte i perioden 2013-2017, opnåede en stigning i bruttofortjenesten på 102 procent.

Vores ønske for de kreative erhverv er, at branchen får en bedre selvforståelse og en øget stolthed – og selv husker på at være kreative ved at lade sig udfordre af andre brancher og kreative »konkolleger«, som er ti meter foran. Og som nation er vi nået langt, hvis vi formår at så endnu flere kreative frø og dermed sikre en vigtig løftestang til øget vækst.