kronik: Behov for en samlet medicin-vision for Danmark

Overskygger det store negative fokus på medicinudgifter efterhånden ikke de forhold, der giver Danmark en styrkeposition inden for life science? Vi har brug for en samlet vision og plan, så vi ikke med den ene hånd bryder det arbejde ned, som den anden hånd netop har skabt.

Overskygger det store negative fokus på medicinudgifter efterhånden ikke de forhold, der giver Danmark en styrkeposition inden for life science? Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

I Danmark går vi forrest, og vi ved, hvad det kræver at være i front inden for life science og har heldigvis været det længe. Hidtil har patienter i Danmark været blandt dem i Europa, der hurtigst har fået adgang til ny og innovativ medicin, og isoleret set er lægemidler Danmarks største eksportvare til stor gavn for den danske økonomi. Life science repræsenterer en af Danmarks stærkeste brancher med høj beskæftigelse, videnstunge virksomheder og høje skattebetalinger.

Det er attraktivt for virksomheder at investere og udføre klinisk forskning i Danmark, og mange danske initiativer skal netop forbedre vilkårene for vækst og innovation. Det gælder f.eks. NEXT, et samarbejde mellem regioner, universiteter og lægemiddelvirksomheder, som arbejder for at gøre Danmark til virksomhedernes foretrukne land til udvikling af innovativ medicin. Et andet eksempel er det nationale center for immunterapi, som samler erfaringer fra landets kræftafdelinger og løfter videndelingen på tværs af Danmark.

Desuden er der netop sat fuld kraft bag regeringens ambitiøse plan om at få det europæiske lægemiddelagentur (EMA) til Danmark med åbenbare positive effekter, når det gælder udvikling af innovative danske forskningsmiljøer.

Vækstteam for life science, som regeringen har nedsat, og som kommer med sine anbefalinger sidst på ugen, er endnu et eksempel på målet om at styrke life science-industrien i Danmark.

Alle disse positive tiltag styrker Danmarks rolle i den globale udvikling af behandlinger til patienter. En indsats, som Sverige følger med stor interesse, da landet i disse år kæmper for igen at tiltrække life science-virksomheder som erstatning for de store svenske lægemiddelvirksomheder, landet har mistet i løbet af de seneste 20 år.

Men på trods af alle de positive tiltag er Danmarks førerposition truet, fordi vi samtidig har et smalt fokus på medicin­udgifter. Diskursen er ofte på betalers side, og ny og innovativ medicin bliver i medierne simplificeret til dyr medicin, som betyder færre lønkroner til varme hænder i sundhedsvæsenet. Den fremstilling er ikke til gavn for nogen. Slet ikke patienterne. Der er behov for en bredere diskussion af, hvad ny medicin betyder både for patienterne, vores sundhedsvæsen og samfundsøkonomien.

Med Medicinrådet har regionerne fået mulighed for at prioritere og forhandle medicinpriser efter et omstændeligt system, som ikke er afprøvet i nogen andre lande.

Hvis Medicinrådet kun er sat i verden for at spare penge, hvordan sikrer vi så, at patienterne fortsat har adgang til ny og innovativ medicin? Hvordan undgår vi, at lang sagsbehandlingstid og uafklarede processer forsinker adgangen til ny medicin? Efter kun tre måneders levetid erklærer Medicinrådet allerede, at det er ved at drukne i arbejde. Rådet havde regnet med at behandle 30 ansøgninger om året, men har på kun to måneder modtaget henvendelser om, at flere end 20 nye lægemidler er på vej, og endnu er ikke et eneste lægemiddel godkendt af det nye råd.

Der er således grund til at frygte, at danske patienter ikke længere er blandt de første til at få gavn af nye lægemidler. Det er en forkert udvikling. Lad os få det lavet om f.eks. med inspiration fra andre lande, hvor man giver adgang til behandling, så snart lægemidlet har fået europæisk godkendelse.

Det vil sikre hurtig adgang til ny medicin. Vi skal passe på, at det ensidige fokus på omkostninger ikke kommer til at fungere som stopklods for udviklingen, så det, vi bygger op med den ene hånd, samtidig bliver revet ned med den anden.

Jeg efterlyser derfor, at vi i langt højere grad samtænker de forskellige elementer, som samlet set giver Danmark en stærkere life science-strategi. Investeringen i nye behandlingsmuligheder gavner ikke kun trængte patienter, men fremmer også vækstgrundlaget for en af landets vigtigste brancher.

Vi skal derfor række hænderne ud til hinanden og fremme samarbejdet mellem det offentlige sundhedsvæsen og industrien – både om forskning, behandling og pris­aftaler. Med et kortsigtet fokus på omkostninger er der risiko for, at Danmark stiller sig bagest i køen, når det gælder de investeringer, som i sidste ende gavner patienterne.

Lad os sammen tænke visionært, så Danmark fortsat har en stærk life science-­industri og et sundhedsvæsen i topklasse, som andre lande misunder os.

Anders Thelborg, adm. direktør i Bristol-Myers Squibb, medlem af bestyrelsen i Lægemiddelindustriforeningen og i American Chamber of Commerce i Danmark samt medlem af regeringens vækstteam for life science.

Deltag i Business-debatten: Send indlæg til business-opinion@berlingske.dk