Klumme: Kan Danske Bank slippe for at betale fratrædelse til Borgen?

Er Danske Bank nødt til at betale Thomas F. Borgen et års fratrædelse, når han nu selv forlader jobbet, efter at der er konstateret mistænkelige overførelser for milliarder af kroner i banken, som har ledt til mistanke om hvidvaskning. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Det har vakt forargelse på Christiansborg, at Thomas Borgen kommer til at forlade topposten i Danske Bank med et års løn under armen. »Det er en skandale af rang. Man bør jo ikke først ødelægge butikken og så bagefter få flere millioner for at gå,« sagde Dansk Folkepartis erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby, i den forløbne uge. Han blev sekunderet af Enhedslistens erhvervsordfører, Pelle Dragsted, der sagde:

»Man fremlægger ... en rapport, som grundlæggende anerkender, at der er foregået økonomisk kriminalitet af et nærmest helt uforståeligt omfang, hvorefter direktøren belønnes med et gyldent håndtryk på mere end ti mio. kr., når han fuldt forståeligt går. Det skriger jo til himlen.« Politikerne fra to af Folketingets populistiske partier rammer sikkert stemningen blandt mange danskere, som ikke kan få Borgens gyldne håndtryk til at stemme med deres eget moralske kompas.

Nu forholder det sig jo sådan, at Thomas Borgen har underskrevet en kontrakt med Danske Banks bestyrelse, da han tog jobbet som topchef, og den skal bestyrelsen så holde sig til. Ifølge den skal Borgen have et års løn, hvis han selv fratræder. I hvert fald så længe han ikke har foretaget sig noget ulovligt, hvilket banken selv jo i hvert fald indtil videre har frikendt ham for i sin egen undersøgelse.

Kludder i kompasset

Men forargelsen over Borgens gyldne håndtryk handler ikke om jura, men om etik og moral, og på den baggrund kan man godt stille spørgsmålstegn ved, om banken nu også er tvunget til at betale Thomas Borgen hans årsløn – selv om han ikke har noget juridisk ansvar, men kun et moralsk for hvidvaskmiseren.

Mange direktørkontrakter indeholder en passus om, at direktøren skal drive virksomheden efter »sunde og tidssvarende principper« og med »behørig forståelse for selskabets position«. Denne klummeskribent har desværre ikke mulighed for at læse Thomas Borgens ansættelseskontrakt, idet kun enkeltoplysninger er tilgængelige i Danske Banks årsregnskab. Men hvis det nu antages, at der står noget lignende i hans kontrakt ...

Bankens vision

Studerer man Danske Banks vision på bankens hjemmeside, så står der bl.a.: »Vi kan kun drive en sund og konkurrencedygtig bank og skabe værdi for vores kunder, aktionærer og de samfund, vi er en del af, hvis de har tillid til os. Den tillid skal vi gøre os fortjent til – hver dag.« Kan man forestille sig, at Thomas Borgen har skrevet under på, at han vil arbejde for denne vision? Hvis han har, så er det jo i hvert fald ikke lykkedes for ham at leve op til de smukke ord.

Som lægmand er det umuligt at vurdere, om det ville holde i byretten, hvis Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, nægtede Thomas Borgen hans fratrædelse på en årsløn under henvisning til, at Borgen ikke har levet op til bankens vision. Moralsk er dommen let nok at fælde. Moralsk har Borgen ikke fortjent de mange penge. Og hvis man vil være fræk, så kan man jo også tvivle på, at den faldne topdirektør i givet fald ville føle sig i en position til at sagsøge sin tidligere arbejdsgiver. Det handler jo om moral.