Kina mellem himmelflugt og kapitalflugt

KRONIK. Kina er under pres hvad angår økonomi og globa­li­sering. Verdens næststørste økonomi står i et trilemma, hvor det er svært både at have stabil valuta­kurs, uafhængig pengepolitik og frie kapital­bevægelser.

Jakob Vestergaard, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og den kinesiske præsident, Xi Jinping, overra­ske­de på World Economic Forum i Davos ved at tale stærkt for fortsat frihandel. Foto: AFP Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Igen og igen hører vi, at Kina er fremtidens økonomiske stormagt. Om end BNP per capita stadig er langt lavere end i Vesten, er Kina i dag verdens næststørste økonomi. Nok så væsentligt; Kina er verdensøkonomiens førende handelsøkonomi og vækstlokomotiv. Alligevel har Kina måttet se en vigtig markedsrating gradvis nedjusteret over de to seneste år.

Coface, et globalt firma specialiseret i forsikring af international handelskredit, er gået fra at have Kina som et af sine primære markeder til at karakterisere Kina som et marked præget af »signifikante risici«.

Hvordan kan det hænge sammen?

Forklaringen starter med den massive kapitalflugt, Kina har oplevet de seneste knap to år. Fra august 2015 til november sidste år strømmede i alt 1.100 milliarder dollar ud af Kina ifølge beregninger fra Goldman Sachs. Den kinesiske kapital er på jagt efter bedre forrentning uden for Kina. Det er et udtryk for dels vigende profitabilitet i mange sektorer i Kina, dels en ny tendens til faldende kinesisk valutakurs. En tendens, som kapitalflugten selvsagt medvirker til at forstærke.

Kapitalflugten giver anledning til dybe panderynker i Beijing. Den underminerer en række centrale politiske målsætninger, lige fra internationalisering af den kinesiske valuta til den længe ventede omstilling af kinesisk økonomi i retning af en vækst­model, der i højere grad er drevet af indenlandsk efterspørgsel end af eksport. En valuta, der har en systematisk faldende tendens, har ikke gode chancer for at opnå øget brug som international handelsvaluta. Og da faldende valutakurs typisk betyder stigende importpriser, er det også dårligt nyt for reallønningerne i Kina. Stigende realløn er en central forudsætning for øget indenlandsk efterspørgsel.

Myndighederne i Kina har derfor inter­veneret voldsomt i de seneste måneder. Den hidtidige ambition om gradvis, men støt og sikkert at liberalisere kapitalbevægelserne er nu en saga blot. Der er blevet slået hårdt ned på alle former for kapitaldræn til udlandet.

Senest forlyder det, at der planlægges nye regler for bankerne, som forbyder dem at sende flere kinesiske penge ud af landet, end de selv modtager i transaktioner ind i landet. For banker i Shanghai rapporteres der om et 1:1 krav, mens det for banker i Beijing skulle blive endnu skrappere: for hver 100 renminbi, banken modtager i transaktioner med modparter i udlandet, må der kun sendes 80 renminbi ud af landet.

Udviklingen rammer ikke kun kapital­bevægelserne, men i stigende grad også Kinas handel med omverdenen, som jo skal finansieres.

Beregninger fra tyske Commerzbank indikerer, at Kinas import i 2016 skulle være mere end fem pct. lavere end i 2015. For et land med en samlet import i størrelses­ordenen 1.700 mia. dollar kan et fald på godt fem pct. mærkes mange steder i og uden for Kina. Mest bekymrende er det, at firmaer, der forsikrer handelskreditter, reducerer deres engagementer i Kina. Det er et tegn på usikkerhed og bekymring for, om handelstransaktioner risikerer forsinkelser og forhalinger med deraf følgende underminering af den forsikrende parts forretning.

I en lidt større sammenhæng tegner der sig et noget andet billede af Kinas position i forhold til økonomisk globalisering end den, som Xi Jinping slog til lyd for på World Economic Forum i Davos.

Økonomer taler ofte om et trilemma forbundet med økonomisk globalisering: det er ikke muligt at have både stabil valutakurs, uafhængig penge­politik og frie kapitalbevægelser – en af de tre må fravælges.

De seneste måneder tyder på, at Kina har truffet sit valg. Valutakursens stabilitet prioriteres højt, og det samme gør den uafhængige pengepolitik. Til gengæld er processen med liberalisering af kapital­bevægelser ind og ud af Kina sat i bakgear – i hvert fald indtil kapitalflugten er tæmmet.

På trods af Xi Jinpings store ord i Davos om Kina som bannerfører for fortsat økonomisk globalisering skal man ikke undervurdere risikoen for øget kinesisk isolationisme. Ét er, at Kinas handel med udlandet er faldende, og at begrænsningerne på kapitalbevægelser vokser. Det er markante og bekymrende trends set fra et globaliseringsperspektiv. Men man skal ikke glemme, at der lurer andre problemer under overfladen, som forstærker deglobaliseringen.

Et eksempel er Kinas initiativ »One belt, One road« (Obor). Obor er et program for infrastrukturinvesteringer i Asien og Afrika for astronomiske 900 mia. dollar.

Kreditbureauet Fitch Ratings meddelte i sidste uge, at man nedjusterede Obors rating på grund af bekymring for afkastet ved projekterne. I værste fald kan problemer med forrentningen af Obor-projekterne blive til store hovedpiner for de kinesiske banker. I bedste fald fortsætter Obor uanfægtet på trods af bekymringerne. I værste fald må kineserne nedskalere eller forsinke Obor. Uanset Obor peger mange signaler mere i retning af Kina som en forsigtig, delvist tilbagetrækkende, global aktør end i retning af, at Kina er på vej ind i en aktivistisk og offensiv global rolle.

Sammenholdt med Trumps isolationisme kan et varsomt og sårbart Kina give anledning til adskillige storpolitiske tomrum.

Den kuldsejlede handelstaftale Transpacific Partnership (TPP) er et godt eksempel.

Mange forestiller sig, at i en ny æra, hvor USA spiller en langt mindre rolle end hidtil, vil Kina træde til og blive en ny toneangivende stormagt i regionen. Andre ser det som mere sandsynligt, at der opstår et regionalt magttomrum, netop fordi Kina hverken ønsker eller evner at påtage sig en regional lederrolle på et tidspunkt, hvor Kinas indenlandske problemer er så store.

Der er stigende problemer med sociale protester over dårlige løn- og arbejdsvilkår. Der er tilsyneladende uoverstigelige problemer med at håndtere Kinas kreditboom, og der er problemer med at etablere en vækstmodel drevet mere af indenlandsk forbrug end af endeløse investeringer. Alt sammen tegner det et billede af Kina som et land, der får mere end rigeligt at gøre med at holde sit eget skib flydende uden alt for mange kæntringer undervejs.

Det tomrum, USA efterlader, efterhånden som Trump trækker USA ud af internationale samarbejder og aftaler, skal helst fyldes af andre. Men ikke meget tyder på, at det bliver Kina. Ikke på den korte bane i hvert fald. Europa så da? Næppe.