Kapitalfonde ser ind i et stærkt 2018

Nyt år, nye muligheder. Berlingske Business har bedt en række danske erhvervsledere fortælle om udfordringer og muligheder i 2018. Første bud kommer fra den øverste chef for den danske kapitalfond Axcel.

»Det danske børsmarked er ved at tø op, og det har blandt andet givet mulighed for at børsnotere køkkenvirksomheden TCM. Den mulighed havde vi ikke, dengang vi selv ejede TCM og skulle sælge,« skriver Axcel-topchef Christian Schmidt-Jacobsen. Arkivfoto: Henning Bagger Fold sammen
Læs mere

For Axcel var 2017 et godt år, og vi forventer, at 2018 bliver mindst lige så godt. Økonomierne i Norden, Europa og sådan set hele verden har det godt, og mange investorer har både lyst til og muligheder for at investere i kapitalfonde som Axcel. Det gælder også danske og europæiske investorer, der i høj grad har bakket op om vores femte fond, der dermed bliver vores hidtil største med tilsagn på hele 4,5 mia. kr.

En del af disse penge er allerede kommet ud at arbejde med vores investeringer i to familieejede danske virksomheder: Nissens der producerer kølersystemer til biler, vindmøller og andre industrielle formål, og Mountain Top Industries der producerer tilbehør til pickup-trucks. Begge er markedsledere inden for deres felt med potentialet til at ekspandere endnu mere inter­nationalt og vinde markedsandele i såvel Europa som globalt.

Vi investerer i virksomheder, der er eller kan blive markedsledere, har et internationalt udsyn, og som har potentialet til at rykke endnu længere frem globalt. Det gavner vores muligheder, at kun de færreste af verdens lande er i recession, for det giver vores virksomheder bedre afsætningsmuligheder og bedre mulighed for at lykkes med den internationale ekspansion.

Det er vigtigt, at de virksomheder, vi investerer i, er robuste og har vist en evne til at skabe værdi over flere år. Når vi investerer, er det fordi vi kan se et potentiale i en virksomhed, som kan forløses med vel­gennemtænkte strategiske greb, den rette ledelse og skarp eksekvering. Det kan ske ved f.eks. at tilkøbe andre virksomheder for derved at udbrede et geografisk lederskab, tilkøbe ny teknologi eller komplementerende produkter eller services. Det kan også være, at der er større potentialer i virksomheden, hvis forskellige forretningsområder splittes op og udvikles på egen hånd. Det er oftest strategier, som virksomheden har svært ved selv at løfte, og hvor vi med vores kompetente og risikovillige kapital kan bistå med at forløse potentialet.

I øjeblikket er handlen med virksomheder meget intens, og interessen for at investere i de bedste virksomheder stor – både fra ind- og udland. De lave renter øger investorernes appetit på investeringer, der ligger ud over traditionelle obligationer og aktier.

Samtidig har aktiemarkederne nået nye højder, bl.a. drevet af udviklingen i USA.

Det giver især de industrielle købere fra ind- og udland bedre muligheder for at tilkøbe virksomheder inden for deres segment, og priserne, der kan betales, stiger med mulighederne for at udnytte eventuelle synergier. Med de rigelige mængder risikovillig kapital, vi ser i markedet, betyder det, at prisen for virksomhederne stiger, hvilket i sig selv øger risikoen for os som investor, og som kræver skarpe forretningsplaner og dygtig eksekvering heraf.

I tillæg hertil stiller det store krav til vurderingen af virksomhedernes potentiale. Det er vigtigt, at gøre sit forarbejde ordentligt, og undlade at købe virksomheder, der er kommet for højt op i pris, og hvor skadevirkningerne samtidig for et konjunkturelt betinget tilbageslag er for stor. Vi så konsekvenserne heraf efter finanskrisen i 2008, hvor det private forbrug faldt kraftigt, hvilket gav meget store efterdønninger i navnlig indenlandsk orienteret handel og service.

Men når interessen for gode virksomheder er stor, giver det også gode muligheder for frasalg af virksomheder. Det gælder navnlig, efter vi har arbejdet med virksomhederne i nogle år og gennemført operationelle forbedringer, hvilket er helt fundamentalt for kapitalfondes forretningsmodel og vores mulighed for at sælge til en fornuftig pris og dermed skabe et for vores aktivklasse fornuftigt afkast.

I Danmark har der i mange år groft sagt kun været de to muligheder for frasalg. Enten til en finansiel spiller som f.eks. en international kapitalfond, eller til en stor industriel spiller inden for virksomhedens egen branche. Hvis den bedste frasalgs­mulighed var en børsnotering, måtte vi oftest se over sundet til Sverige. Det var eksempelvis baggrunden for at vi i 2016 måtte børsnotere tagdækningsvirksomheden Nordic Waterproofing i Sverige.

Men nu ser vi med glæde, at det danske børsmarked er ved at tø op, og det har blandt andet givet mulighed for at børsnotere køkkenvirksomheden TCM. Den mulighed havde vi ikke, dengang vi selv ejede TCM og skulle sælge. Denne nye frasalgsvej giver mulighed for, at mere risikovillig kapital kan tilflyde virksomhederne, så også private investorer kan investere i mindre og mellemstore danske virksomheder.

Som beskrevet ovenfor er mange forhold gode for os som investor:

1) Der er et aktivt marked for interessante virksomheder med et stort vækstpotentiale, om end disse kan være kan være prismæssigt dyre.

2) Verdensøkonomien er gunstig og giver dermed grobund og gode forudsætninger for skabe nye markedsledere via stærke organiske og opkøbsmæssige strategier.

3) Der er gode muligheder for at sælge virksomheder, vi har ejet og udviklet aktivt over en årrække. Men i enhver situation er der også risici, der skal tages højde for og arbejdes aktivt med.

Vi er således ikke jubeloptimister.

Den store mængde risikovillig kapital er blandt andet en konsekvens af den meget ekspansive pengepolitik i både Europa og USA. Den amerikanske centralbank arbejder stille og roligt på at hæve renterne. Så langt er ECB ikke endnu, men der kommer en dag, hvor ECB også vil tage foden lidt af speederen.

Når det sker, kan det lægge en dæmper på kapitaludbuddet, og dermed også den rigelige likviditet, der har bidraget til de høje priser på finansielle aktiver. Samtidig vil det nuværende opsving ikke vare ved i al evighed.

Men med en horisont på tre til syv år er vi en tålmodig investor, der har mulighed for at holde på virksomheder gennem en økonomisk nedgang for derefter at sælge i et bedre marked, ligesom vi som aktiv investor vil arbejde på at gøre vores virksomheder klar til et omslag i konjunkturerne.

For 2018 ønsker vi os og tror også på en fortsættelse af det gode investeringsklima, vi har set i 2017.

Vi ser således gode muligheder for at foretage fornuftige investeringer, og derfor tror vi også, at vi og kapitalfonde som aktivklasse fremover kan bidrage til solide afkast til gavn for bl.a. danske pensions­opsparere.