Kære Togfondspartier, hold nu fast!

Debat. Storby-borgmestre frygter, at regeringen går mod flertal i Folketinget og skrotter de hurtige tog mellem landsdelene

ARKIVFOTO: Timemodellen får landets store byer et markant større rekrutteringsområde, og det øger fleksibiliteten for både borgere og virksomheder, når rejsetiden gøres kortere. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Danmark har brug for vækst og sammenhængskraft. Derfor er der brug for en timemodel, som sikrer at borgere og erhvervsliv kan komme fra f.eks. København til Odense og fra Aarhus til Aalborg på en time – den såkaldte timemodel.

Vi vil derfor gerne nu opfordre flertallet bag togfonden til at holde fast under de nuværende finanslovsforhandlinger, for finansiering af fase et af timemodellen skal findes, så anlægsarbejdet kan komme i gang - hellere i dag end i morgen.

Indtil nu er regeringen desværre gået imod folketingsflertallet som står bag togfonden, som ellers har gjort det klart over for regeringen, at de vil sende regeringen i mindretal i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, hvis de ikke inkluderer finansiering af togfonden. Den melding bakker vi op om og håber at folketingsflertallet står fast ved.

I en tid hvor erhvervslivet bredt kalder på vækstinitiativer er timemodellen et vigtigt bidrag, som vil styrke Danmarks konkurrenceevne. For de sparrede minutter mellem byerne, som timemodellen vil skabe, er ikke uvæsentlige. Faktisk vil den øgede mobilitet ifølge beregninger fra Trafikstyrelsen betyde en årlig samfundsøkonomisk gevinst på 740 mio. kr. årligt. Samtidig vil den forbedrede adgang til de store byer understøtte udviklingen i og omkring byerne, der i dag fungerer som motor for den lokale vækst.

Med timemodellen får landets store byer et markant større rekrutteringsområde, og det øger fleksibiliteten for både borgere og virksomheder, når rejsetiden gøres kortere. Det vil gøre Danmark mindre, mere fleksibelt og sikre at Danmark ikke bliver udkant til Hamborg og resten af Europa.

Det vil også betyde større sammenhængskraft og samhørighed, for timemodellen vil ikke kun gøre Danmark mindre, den vil samtidig sikre, at Danmark hænge bedre sammen på tværs af geografi og dermed understøtte regeringens ambition om at skabe et Danmark i balance.

Det er derfor bekymrende, at regeringen lægger op til at gå imod et folketingsflertal. Særligt set i lyset af, at man de seneste generationer har underinvesteret i skinnenettet, så der i dag køres med samme hastighed som for over halvtreds år siden på en række strækninger imellem de store byer. Imedens meldes der igen og igen om forsinkelser på grund af udtjent materiel. Tiden er inde til en modernisering af toginfrastrukturen mellem de fire største byer, for der er simpelthen brug for hurtigere og mere pålidelig transport mellem landsdelene.

Derfor vil vi også gerne opfordre regeringen til at gå konstruktivt til forhandlingsbordet og forholde sig til virkeligheden.

Der er brug for et moderne jernbanenet i Danmark, som Togfonden lægger op til, for den forbedrede mobilitet vil binde landet bedre sammen og skabe vækst og velstand i hele Danmark – derfor: Kære regering, lad os nu få den timemodel på skinnerne.